Tòa nhà: Tháp Canh LM

Tháp Canh LM - Một nhà phòng thủ của Lãnh Địa tấn công chống kẻ địch. Nâng cấp để tăng mức và phạm vi thiệt hại.

Cấp ChỗNâng cấpMáuTấn côngPhạm vi tấn công
Tháp Canh LM Cấp 1 1 2 x 2100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.380020015
2 2 x 2300Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.440023016
3 2 x 21600Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.500027017
4 2 x 23600Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.580031018
5 2 x 28100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.680036019
Tháp Canh LM Cấp 6 6 2 x 213500Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.780042020
7 2 x 224800Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.920049021
8 2 x 247300Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1060057022
9 2 x 273100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1220066023
10 2 x 2126000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1420077024
Tháp Canh LM Cấp 11 11 2 x 2360000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1640090025
12 2 x 2627000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.19000105026
13 2 x 2720000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.22000122028
14 2 x 2825000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.25400142030
15 2 x 2945000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.29600165032