Tướng: Frankenstein

Frankenstein

Frankenstein Frankenstein

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:450063400121400
Tấn công Tấn công:19516492735
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:215230230
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:333
Chính xác Chính xác:156200286
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Tiên TriOKHãy chọn tài năngĐiện Kích
Để thu được kết quả trong một thí nghiệm vô cùng khắc nghiệt, hắn đã biến mình thành vật thí nghiệm. Và rồi sở hữu được sức mạnh phi thường nhưng hình hài đột biến vô cùng khủng khiếp …
  • Điện Kích
  • Tôtem Thần
  • Frankenstein
  • Frankenstein Tiến hóa 1
  • Frankenstein Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 40% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 55% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 70% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 85% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 100% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 115% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 130% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 150% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 170% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 200% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 230% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 265% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 305% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 350% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 400% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây. (Nghỉ: 4 giây. Khi bị tấn công, bản thân tướng sẽ tăng 45% năng lực tấn công, và giảm 65% thiệt hại nhận vào, đồng thời miễn dịch với các hiệu ứng giảm năng lượng trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây)
CấpTin tức
1Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 40% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
2Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 55% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
3Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 70% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
4Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 85% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
5Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 100% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
6Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 115% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
7Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 130% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
8Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 150% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
9Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 170% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
10Phóng ra 2 luồng điện tấn công các đơn vị ngẫu nhiên của địch. Trong vòng 3 giây, mỗi 0.5 giây sẽ gây 200% thiệt hại tấn công. Mỗi lần sát thương sẽ gây ngất 0.3 giây.
Frankenstein
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
145001952155
2472020621510
3494021721515
4516022821520
5538023921525
6560025021531
7582026121536
8604027221541
9626028321546
10648029421551
11670030521556
12692031621561
13714032721566
14736033821571
15758034921576
16780036021582
17802037121587
18824038221592
19846039321597
208680404215102
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
13180599220102
2113400610220108
2213620621220113
2313840632220118
2414060643220123
2514280654220128
2614500665220133
2714720676220138
2814940687220143
2915160698220149
3015380709220154
3115600720220159
3215820731220164
3316040742220169
3416260753220174
3516480764220179
3616700775220184
3716920786220190
3817140797220195
3917360808220200
4017580819220205
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
220801014225206
41223001025225211
42225201036225216
43227401047225221
44229601058225227
45231801069225232
46234001080225237
47236201091225242
48238401102225247
49240601113225252
50242801124225258
51245001135225263
52247201146225268
53249401157225273
54251601168225278
55253801179225283
56256001190225288
57258201201225294
58260401212225299
59262601223225304
60264801234225309
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
309801429230311
61312001440230316
62314201451230321
63316401462230326
64318601473230331
65320801484230337
66323001495230342
67325201506230347
68327401517230352
69329601528230357
70331801539230362
71334001550230368
72336201561230373
73338401572230378
74340601583230383
75342801594230388
76345001605230394
77347201616230399
78349401627230404
79351601638230409
80353801649230414
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
398801844235416
81401001855235422
82403201866235427
83405401877235432
84407601888235437
85409801899235442
86412001910235448
87414201921235453
88416401932235458
89418601943235463
90420801954235469
91423001965235474
92425201976235479
93427401987235484
94429601998235489
95431802009235495
96434002020235500
97436202031235505
98438402042235510
99440602053235515
100442802064235521
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
487802259240523
101490002270240529
102492202281240534
103494402292240539
104496602303240544
105498802314240550
106501002325240555
107503202336240560
108505402347240565
109507602358240570
110509802369240576
111512002380240581
112514202391240586
113516402402240591
114518602413240597
115520802424240602
116523002435240607
117525202446240612
118527402457240618
119529602468240623
120531802479240628
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
576802674245631
121579002685245637
122581202696245642
123583402707245647
124585602718245652
125587802729245658
126590002740245663
127592202751245668
128594402762245673
129596602773245679
130598802784245684
131601002795245689
132603202806245694
133605402817245700
134607602828245705
135609802839245710
136612002850245716
137614202861245721
138616402872245726
139618602883245731
140620802894245737
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
665803089250740
141668003100250746
142670203111250751
143672403122250756
144674603133250762
145676803144250767
146679003155250772
147681203166250777
148683403177250783
149685603188250788
150687803199250793
151690003210250799
152692203221250804
153694403232250809
154696603243250814
155698803254250820
156701003265250825
157703203276250830
158705403287250836
159707603298250841
160709803309250846
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
754803504255851
161757003515255856
162759203526255861
163761403537255867
164763603548255872
165765803559255877
166768003570255883
167770203581255888
168772403592255893
169774603603255899
170776803614255904
171779003625255909
172781203636255914
173783403647255920
174785603658255925
175787803669255930
176790003680255936
177792203691255941
178794403702255946
179796603713255952
180798803724255957
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
843803919260962
181846003930260967
182848203941260973
183850403952260978
184852603963260983
185854803974260989
186857003985260994
187859203996260999
1888614040072601005
1898636040182601010
1908658040292601015
1918680040402601021
1928702040512601026
1938724040622601031
1948746040732601037
1958768040842601042
1968790040952601048
1978812041062601053
1988834041172601058
1998856041282601064
2008878041392601069
Frankenstein
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
16340016492306
263730166023013
364060167123019
464390168223026
564720169323032
665050170423039
765380171523045
865710172623052
966040173723058
1066370174823065
1166700175923071
1267030177023078
1367360178123084
1467690179223091
1568020180323097
16683501814230104
17686801825230110
18690101836230117
19693401847230123
20696701858230130
21700001869230136
22703301880230143
23706601891230149
24709901902230155
25713201913230162
26716501924230168
27719801935230175
28723101946230181
29726401957230188
30729701968230194
31733001979230201
32736301990230207
33739602001230214
34742902012230220
35746202023230227
36749502034230233
37752802045230240
38756102056230246
39759402067230253
40762702078230259
41766002089230266
42769302100230272
43772602111230279
44775902122230285
45779202133230292
46782502144230298
47785802155230304
48789102166230311
49792402177230317
50795702188230324
51799002199230330
52802302210230337
53805602221230343
54808902232230350
55812202243230356
56815502254230363
57818802265230369
58822102276230376
59825402287230382
60828702298230389
61832002309230395
62835302320230402
63838602331230408
64841902342230415
65845202353230421
66848502364230428
67851802375230434
68855102386230440
69858402397230447
70861702408230453
71865002419230460
72868302430230466
73871602441230473
74874902452230479
75878202463230486
76881502474230492
77884802485230499
78888102496230505
79891402507230512
80894702518230518
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
957702791235520
81961002802235527
82964302813235533
83967602824235540
84970902835235546
85974202846235553
86977502857235559
87980802868235566
88984102879235572
89987402890235579
90990702901235586
91994002912235592
92997302923235599
931000602934235605
941003902945235612
951007202956235618
961010502967235625
971013802978235631
981017102989235638
991020403000235644
1001023703011235651
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
1086703284240653
1011090003295240660
1021093303306240666
1031096603317240673
1041099903328240679
1051103203339240686
1061106503350240693
1071109803361240699
1081113103372240706
1091116403383240712
1101119703394240719
1111123003405240725
1121126303416240732
1131129603427240738
1141132903438240745
1151136203449240751
1161139503460240758
1171142803471240764
1181146103482240771
1191149403493240777
1201152703504240784
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
1215703777245787
1211219003788245794
1221222303799245800
1231225603810245807
1241228903821245814
1251232203832245820
1261235503843245827
1271238803854245833
1281242103865245840
1291245403876245846
1301248703887245853
1311252003898245860
1321255303909245866
1331258603920245873
1341261903931245879
1351265203942245886
1361268503953245892
1371271803964245899
1381275103975245905
1391278403986245912
1401281703997245919
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
1344704270250922
1411348004281250929
1421351304292250936
1431354604303250942
1441357904314250949
1451361204325250955
1461364504336250962
1471367804347250969
1481371104358250975
1491374404369250982
1501377704380250988
1511381004391250995
15213843044022501002
15313876044132501008
15413909044242501015
15513942044352501021
15613975044462501028
15714008044572501034
15814041044682501041
15914074044792501048
16014107044902501054
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
14737047632551059
16114770047742551065
16214803047852551072
16314836047962551079
16414869048072551085
16514902048182551092
16614935048292551098
16714968048402551105
16815001048512551112
16915034048622551118
17015067048732551125
17115100048842551131
17215133048952551138
17315166049062551145
17415199049172551151
17515232049282551158
17615265049392551165
17715298049502551171
17815331049612551178
17915364049722551184
18015397049832551191
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
16027052562601196
18116060052672601203
18216093052782601209
18316126052892601216
18416159053002601223
18516192053112601229
18616225053222601236
18716258053332601243
18816291053442601249
18916324053552601256
19016357053662601262
19116390053772601269
19216423053882601276
19316456053992601282
19416489054102601289
19516522054212601296
19616555054322601302
19716588054432601309
19816621054542601316
19916654054652601322
20016687054762601329
Frankenstein
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
113400032812308
2134495329223016
3134990330323023
4135485331423031
5135980332523039
6136475333623047
7136970334723054
8137465335823062
9137960336923070
10138455338023078
11138950339123086
12139445340223093
131399403413230101
141404353424230109
151409303435230117
161414253446230124
171419203457230132
181424153468230140
191429103479230148
201434053490230156
211439003501230163
221443953512230171
231448903523230179
241453853534230187
251458803545230194
261463753556230202
271468703567230210
281473653578230218
291478603589230226
301483553600230233
311488503611230241
321493453622230249
331498403633230257
341503353644230264
351508303655230272
361513253666230280
371518203677230288
381523153688230296
391528103699230303
401533053710230311
411538003721230319
421542953732230327
431547903743230334
441552853754230342
451557803765230350
461562753776230358
471567703787230366
481572653798230373
491577603809230381
501582553820230389
511587503831230397
521592453842230404
531597403853230412
541602353864230420
551607303875230428
561612253886230436
571617203897230443
581622153908230451
591627103919230459
601632053930230467
611637003941230474
621641953952230482
631646903963230490
641651853974230498
651656803985230506
661661753996230513
671666704007230521
681671654018230529
691676604029230537
701681554040230544
711686504051230552
721691454062230560
731696404073230568
741701354084230576
751706304095230583
761711254106230591
771716204117230599
781721154128230607
791726104139230614
801731054150230622
811736004161230630
821740954172230638
831745904183230646
841750854194230653
851755804205230661
861760754216230669
871765704227230677
881770654238230684
891775604249230692
901780554260230700
911785504271230708
921790454282230716
931795404293230723
941800354304230731
951805304315230739
961810254326230747
971815204337230754
981820154348230762
991825104359230770
1001830054370230778
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
1956054916240783
1011961004927240791
1021965954938240799
1031970904949240807
1041975854960240815
1051980804971240823
1061985754982240830
1071990704993240838
1081995655004240846
1092000605015240854
1102005555026240862
1112010505037240870
1122015455048240877
1132020405059240885
1142025355070240893
1152030305081240901
1162035255092240909
1172040205103240917
1182045155114240924
1192050105125240932
1202055055136240940
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
2181055682245943
1212186005693245951
1222190955704245959
1232195905715245967
1242200855726245975
1252205805737245983
1262210755748245991
1272215705759245998
12822206557702451006
12922256057812451014
13022305557922451022
13122355058032451030
13222404558142451038
13322454058252451046
13422503558362451053
13522553058472451061
13622602558582451069
13722652058692451077
13822701558802451085
13922751058912451093
14022800559022451101
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
24060564482501104
14124110064592501112
14224159564702501120
14324209064812501128
14424258564922501136
14524308065032501144
14624357565142501152
14724407065252501160
14824456565362501168
14924506065472501175
15024555565582501183
15124605065692501191
15224654565802501199
15324704065912501207
15424753566022501215
15524803066132501223
15624852566242501231
15724902066352501239
15824951566462501246
15925001066572501254
16025050566682501262
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
26310572142551267
16126360072252551275
16226409572362551283
16326459072472551290
16426508572582551298
16526558072692551306
16626607572802551314
16726657072912551322
16826706573022551330
16926756073132551338
17026805573242551346
17126855073352551354
17226904573462551362
17326954073572551370
17427003573682551378
17527053073792551385
17627102573902551393
17727152074012551401
17827201574122551409
17927251074232551417
18027300574342551425
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
28560579802601430
18128610079912601438
18228659580022601446
18328709080132601454
18428758580242601462
18528808080352601470
18628857580462601478
18728907080572601486
18828956580682601494
18929006080792601502
19029055580902601509
19129105081012601517
19229154581122601525
19329204081232601533
19429253581342601541
19529303081452601549
19629352581562601557
19729402081672601565
19829451581782601573
19929501081892601581
20029550582002601589
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Frankenstein x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Frankenstein x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Frankenstein x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Frankenstein x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Frankenstein x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Hậu Vệ Thép
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hậu Vệ Thép
Hậu Vệ Thép
Khi Frankenstein nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Thân thể kim loại hạng nặng sẽ là lá chắn vững chắc cho hàng phòng thủ.400 Tấn công
10000 Máu
*Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 58520 Ấn1045 *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Núi Thánh Điểu
Núi Thánh Điểu
Tin tức Tướng Thưởng
Vùng trung bộ Narcia đã từng là nơi tập hợp của các bộ lạc bị tứ tán. Mọi việc thay đổi khi những kẻ có cánh cánh đến xâm lược. Điểu nhân cai trị hầu như toàn bộ dãy núi. Điều ngạc nhiên là những kẻ trống trị này đều sẵn sàng chia sẻ kiến ​​thức và kỹ năng của họ . Tuy nhiên, việc ngoại giao này đã không cứu được sự thống trị ngắn ngủi. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Sau vinh quang còn có trách nhiệm và bí mật. Trước khi có được đế chế hiện tại, Điểu tộc đã bị trục xuất khỏi khu rừng cổ. Và họ luôn muốn rửa đi nỗi hận này. Sự hận thù, tức giận và những cảm xúc tiêu cực khác đang dần nảy sinh. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Khi cuộc chiến tranh trên Narcia lan rộng và đe dọa khu rừng cổ, Tiên Điểu đã đến giúp đỡ bất chấp sự phản đối từ những người vẫn còn căm phẫn vì đã từng bị trục xuất. Hành động thuần khiết của nữ hoàng điểu tộc như mở ra một con đường dẫn họ đến sự vinh quang thật sự. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Frankenstein + Gấu Thần Tộc + Ngưu Vương + Quỷ Xương + Tiên Điểu + Ác Ma Mặt Hề + Gấu Trúc + Khổng Lồ Đá
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Vòng Điện
Vòng Điện
Hãy để luồng điện sẽ lấn áp tất cả nỗi đau đớn.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
2
0

Đặc Tính

0
0
0
0
0
3
11

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.05%
Frankenstein - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Frankenstein. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Frankenstein Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép