Tài liệu tham khảo

Phù Thủy Tuyết

Phù Thủy Tuyết

Tính năng:

Thường
Máu Máu: 910
Tấn công Tấn công: 155
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công: 1000
Di Chuyển Di Chuyển: 140
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công: 8
Chính xác Chính xác: 100
Tránh né Tránh né: 0
CRIT CRIT: 0
TH CRIT TH CRIT: 0
Chống CRIT Chống CRIT: 0
Kỹ năng Tướng Khả năng
Hãy chọn tài năng Hoa Tuyết

Bàn tay lạnh giá và vô cảm của Phù Thủy Tuyết giày vò cả cô lẫn kẻ thù của cô bởi chính bàn tay này đã biến những người cô yêu mến thành tượng băng.

  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Vận Mệnh
Cấp Tin tức Phí Sức MạnThường
1/10 Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây. 19
2/10 Gây 200% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 15% trong vòng 6 giây. 1000
(50 Ấn)
39
3/10 Gây 230% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 17% trong vòng 6 giây. 5000
(250 Ấn)
58
4/10 Gây 240% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 18% trong vòng 6 giây. 15000
(750 Ấn)
78
5/10 Gây 260% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 20% trong vòng 6 giây. 35000
(1750 Ấn)
97
6/10 Gây 280% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 22% trong vòng 6 giây. 60000
(3000 Ấn)
116
7/10 Gây 290% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 23% trong vòng 6 giây. 100000
(5000 Ấn)
136
8/10 Gây 310% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 25% trong vòng 6 giây. 250000
(12500 Ấn)
155
9/10 Gây 330% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 27% trong vòng 6 giây. 400000
(20000 Ấn)
175
10/10 Gây 350% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 29% trong vòng 6 giây. 800000
(40000 Ấn)
194
Cấp Tin tức
1 Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây.
2 Gây 200% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 15% trong vòng 6 giây.
3 Gây 230% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 17% trong vòng 6 giây.
4 Gây 240% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 18% trong vòng 6 giây.
5 Gây 260% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 20% trong vòng 6 giây.
6 Gây 280% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 22% trong vòng 6 giây.
7 Gây 290% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 23% trong vòng 6 giây.
8 Gây 310% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 25% trong vòng 6 giây.
9 Gây 330% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 27% trong vòng 6 giây.
10 Gây 350% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 29% trong vòng 6 giây.
Phù Thủy Tuyết
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 910 155 140 2
2 955 162 140 3
3 1000 169 140 5
4 1045 176 140 7
5 1090 183 140 8
6 1135 190 140 10
7 1180 197 140 12
8 1225 204 140 13
9 1270 211 140 15
10 1315 218 140 17
11 1360 225 140 18
12 1405 232 140 20
13 1450 239 140 22
14 1495 246 140 23
15 1540 253 140 25
16 1585 260 140 27
17 1630 267 140 29
18 1675 274 140 30
19 1720 281 140 32
20 1765 288 140 34
20 ( x Star) 855 133 18
21 900 140 19
22 945 147 20
23 990 154 21
24 1035 161 22
25 1080 168 23
26 1125 175 23
27 1170 182 24
28 1215 189 25
29 1260 196 26
30 1305 203 27
31 1350 210 28
32 1395 217 29
33 1440 224 30
34 1485 231 31
35 1530 238 32
36 1575 245 32
37 1620 252 33
38 1665 259 34
39 1710 266 35
40 1755 273 36
40 ( x Star) 1755 273 36
41 1800 280 37
42 1845 287 38
43 1890 294 39
44 1935 301 40
45 1980 308 41
46 2025 315 41
47 2070 322 42
48 2115 329 43
49 2160 336 44
50 2205 343 45
51 2250 350 46
52 2295 357 47
53 2340 364 48
54 2385 371 49
55 2430 378 50
56 2475 385 50
57 2520 392 51
58 2565 399 52
59 2610 406 53
60 2655 413 54
60 ( x Star) 2655 413 54
61 2700 420 55
62 2745 427 56
63 2790 434 57
64 2835 441 58
65 2880 448 59
66 2925 455 59
67 2970 462 60
68 3015 469 61
69 3060 476 62
70 3105 483 63
71 3150 490 64
72 3195 497 65
73 3240 504 66
74 3285 511 67
75 3330 518 68
76 3375 525 68
77 3420 532 69
78 3465 539 70
79 3510 546 71
80 3555 553 72
80 ( x Star) 3555 553 72
81 3600 560 73
82 3645 567 74
83 3690 574 75
84 3735 581 76
85 3780 588 77
86 3825 595 77
87 3870 602 78
88 3915 609 79
89 3960 616 80
90 4005 623 81
91 4050 630 82
92 4095 637 83
93 4140 644 84
94 4185 651 85
95 4230 658 86
96 4275 665 86
97 4320 672 87
98 4365 679 88
99 4410 686 89
100 4455 693 90
100 ( x Star) 4455 693 90
101 4500 700 91
102 4545 707 92
103 4590 714 93
104 4635 721 94
105 4680 728 95
106 4725 735 95
107 4770 742 96
108 4815 749 97
109 4860 756 98
110 4905 763 99
111 4950 770 100
112 4995 777 101
113 5040 784 102
114 5085 791 103
115 5130 798 104
116 5175 805 104
117 5220 812 105
118 5265 819 106
119 5310 826 107
120 5355 833 108
120 ( x Star) 5355 833 108
121 5400 840 109
122 5445 847 110
123 5490 854 111
124 5535 861 112
125 5580 868 113
126 5625 875 113
127 5670 882 114
128 5715 889 115
129 5760 896 116
130 5805 903 117
131 5850 910 118
132 5895 917 119
133 5940 924 120
134 5985 931 121
135 6030 938 122
136 6075 945 122
137 6120 952 123
138 6165 959 124
139 6210 966 125
140 6255 973 126
140 ( x Star) 6255 973 126
141 6300 980 127
142 6345 987 128
143 6390 994 129
144 6435 1001 130
145 6480 1008 131
146 6525 1015 131
147 6570 1022 132
148 6615 1029 133
149 6660 1036 134
150 6705 1043 135
151 6750 1050 136
152 6795 1057 137
153 6840 1064 138
154 6885 1071 139
155 6930 1078 140
156 6975 1085 140
157 7020 1092 141
158 7065 1099 142
159 7110 1106 143
160 7155 1113 144
160 ( x Star) 7155 1113 144
161 7200 1120 145
162 7245 1127 146
163 7290 1134 147
164 7335 1141 148
165 7380 1148 149
166 7425 1155 149
167 7470 1162 150
168 7515 1169 151
169 7560 1176 152
170 7605 1183 153
171 7650 1190 154
172 7695 1197 155
173 7740 1204 156
174 7785 1211 157
175 7830 1218 158
176 7875 1225 158
177 7920 1232 159
178 7965 1239 160
179 8010 1246 161
180 8055 1253 162
180 ( x Star) 8055 1253 162
181 8100 1260 163
182 8145 1267 164
183 8190 1274 165
184 8235 1281 166
185 8280 1288 167
186 8325 1295 167
187 8370 1302 168
188 8415 1309 169
189 8460 1316 170
190 8505 1323 171
191 8550 1330 172
192 8595 1337 173
193 8640 1344 174
194 8685 1351 175
195 8730 1358 176
196 8775 1365 176
197 8820 1372 177
198 8865 1379 178
199 8910 1386 179
200 8955 1393 180

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0

Bài

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.

Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 1%
Tuyển Tướng bằng Danh Vọng. 500 Sao 3.75%
Tuyển bằng Ấn 38 Ấn 100 %
Phù Thủy Tuyết - Tuyển Tướng thường, Phù Thủy Tuyết. 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%

* -Rất có thể là gần đúng.

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ – Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép