Tướng: Kunoichi

Kunoichi

Kunoichi Kunoichi Kunoichi

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:10000
Tấn công Tấn công:44000
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:1500
Di Chuyển Di Chuyển:335
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:4
Chính xác Chính xác:230
Tránh né Tránh né:0
CRIT CRIT:0
TH CRIT TH CRIT:0
Chống CRIT Chống CRIT:0
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Thần TựOKHãy chọn tài năngĐao Ảo Ảnh
Hậu duệ cuối cùng của gia tộc và đã xóa sạch hoàn toàn quá khứ của mình. Với thanh kiếm ninja là vật đồng hành duy nhất, cô phiêu lưu khắp vương quốc trong nhiều năm cho đến khi đến Viện tri thức.Khi luồng sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt thì cô biết cuộc sống mới của mình đã bắt đầu ...
  • Đao Ảo Ảnh
  • Tôtem Thần
  • Kunoichi
  • Kunoichi Tiến hóa 1
  • Kunoichi Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 100% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 15% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 180% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 18% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 270% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 21% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 370% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 24% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 470% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 27% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 600% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 30% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 750% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 34% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 900% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 38% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 1100% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 42% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Tướng loại bỏ các điều kiện tiêu cực khỏi bản thân và Tàng Hình trong 3 giây, trong thời gian này Tướng không thể di chuyển và tấn công cơ bản. Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 1300% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.) Đồng thời, trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, hồi máu của 46% thiệt hại phải chịu. (Nghỉ: 5 giây) (Tướng miễn dịch với Choáng và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi bị tấn công, gây Choáng 3 Tướng địch xung quanh trong 4 giây. Nghỉ: 7 giây.)
CấpThông Báo
1Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 100% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
2Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 180% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
3Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 270% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
4Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 370% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
5Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 470% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
6Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 600% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
7Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 750% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
8Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 900% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
9Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 1100% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
10Trong 3 giây, mỗi 0.5 giây, gây tổng cộng 1300% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch xung quanh. (Thiệt hại này có thể lan rộng lên tối đa 5 đơn vị địch xung quanh. Nếu đơn vị mục tiêu miễn dịch Choáng, gây thêm 4x thiệt hại.)
Kunoichi
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
1100004403356
21030046033512
31060048033517
41090050033523
51120052033529
61150054033535
71180056033540
81210058033546
91240060033552
101270062033558
111300064033563
121330066033569
131360068033575
141390070033581
151420072033586
161450074033592
171480076033598
1815100780335104
1915400800335109
2015700820335115
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
257001260340116
21260001280340122
22263001300340127
23266001320340133
24269001340340139
25272001360340145
26275001380340151
27278001400340156
28281001420340162
29284001440340168
30287001460340174
31290001480340179
32293001500340185
33296001520340191
34299001540340197
35302001560340203
36305001580340208
37308001600340214
38311001620340220
39314001640340226
40317001660340232
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
417002100345233
41420002120345238
42423002140345244
43426002160345250
44429002180345256
45432002200345262
46435002220345268
47438002240345273
48441002260345279
49444002280345285
50447002300345291
51450002320345297
52453002340345302
53456002360345308
54459002380345314
55462002400345320
56465002420345326
57468002440345332
58471002460345337
59474002480345343
60477002500345349
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
577002940350351
61580002960350357
62583002980350362
63586003000350368
64589003020350374
65592003040350380
66595003060350386
67598003080350392
68601003100350397
69604003120350403
70607003140350409
71610003160350415
72613003180350421
73616003200350427
74619003220350432
75622003240350438
76625003260350444
77628003280350450
78631003300350456
79634003320350462
80637003340350468
Kunoichi
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
1005
20010
30016
40021
50026
60031
70036
80042
90047
100052
110057
120062
130068
140073
150078
160083
170088
180094
190099
2000104
2100109
2200114
2300120
2400125
2500130
2600135
2700140
2800146
2900151
3000156
3100161
3200166
3300172
3400177
3500182
3600187
3700192
3800198
3900203
4000208
4100213
4200218
4300224
4400229
4500234
4600239
4700244
4800250
4900255
5000260
5100265
5200270
5300276
5400281
5500286
5600291
5700296
5800302
5900307
6000312
6100317
6200322
6300328
6400333
6500338
6600343
6700348
6800354
6900359
7000364
7100369
7200374
7300380
7400385
7500390
7600395
7700400
7800406
7900411
8000416
Kunoichi
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
1007
20013
30020
40026
50033
60039
70046
80052
90059
100065
110072
120078
130085
140091
150098
1600104
1700111
1800117
1900124
2000130
2100137
2200143
2300150
2400156
2500163
2600169
2700176
2800182
2900189
3000195
3100202
3200208
3300215
3400221
3500228
3600234
3700241
3800247
3900254
4000260
4100267
4200273
4300280
4400286
4500293
4600299
4700306
4800312
4900319
5000325
5100332
5200338
5300345
5400351
5500358
5600364
5700371
5800377
5900384
6000390
6100397
6200403
6300410
6400416
6500423
6600429
6700436
6800442
6900449
7000455
7100462
7200468
7300475
7400481
7500488
7600494
7700501
7800507
7900514
8000520
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néUnknown - Unknown x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngUnknown - Unknown x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néUnknown - Unknown x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngUnknown - Unknown x 24
Unknown - Unknown x 16
Kunoichi x 1 / Unknown - Unknown x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néUnknown - Unknown x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngUnknown - Unknown x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néUnknown - Unknown x 14
Unknown - Unknown x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
Kunoichi x 2 / Unknown - Unknown x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 15
Kunoichi x 4 / Unknown - Unknown x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néUnknown - Unknown x 2
Unknown - Unknown x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngUnknown - Unknown x 2
Unknown - Unknown x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 10
Kunoichi x 6 / Unknown - Unknown x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 12
Kunoichi x 8 / Unknown - Unknown x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Ninja Lá Vàng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Ninja Lá Vàng
Ninja Lá Vàng
Khi Kunoichi nhận được Skin: ATK +400, HP +10000 Cái chết ập đến lặng lẽ như chiếc lá rơi.400 Tấn công
10000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Viện Tri Thức
Viện Tri Thức
Thông Báo Tướng Thưởng
Viện Tri Thức là một trong ba địa điểm linh thiêng của phe Thần Tự. Ngoài những xung đột nhỏ, nơi đây đã không trải qua chiến tranh trong một thời gian dài. Những chỉ huy của Viện đều góp phần làm nên cuộc sống yên bình cho cư dân, mặc dù phương pháp của họ có thể khiến người ta phải kinh ngạc. Thành tựu lớn nhất của chỉ huy trước đây là truyền bá “Nhật Ký Tri Thức” trên khắp Narcia. Bá Tước Hòa Âm biểu diễn bản “Sonata Tri Thức” với dàn nhạc mỗi ngày một lần, hắn cho rằng giai điệu du dương sẽ giúp tinh thần của mọi người luôn phấn chấn. Tin tức về chiến tranh ập đến khi Bá Tước Hòa Âm đang đắm mình trong cao trào kịch tính của bản Sonata. Khúc nhạc đột ngột dừng lại. "Quân Đoàn Hủy Diệt."Bá Tước Hòa Âm phẫn nộ khi xem thư báo. Hắn nhíu mày, giơ cao gậy phép và dõng dạc nói. "Đã lâu rồi ta chưa chỉ hủy chiến đấu. " 2 Unknown - Unknown x 4
Linh Miêu Sư kinh ngạc trước đội quân thiện chiến phía trước. Tất cả cư dân của Viện Tri Thức đều quen với cuộc sống nhàn nhã. Không bao giờ nghĩ rằng còn có người muốn huấn luyện quân đội. Không quan tâm sự ngạc nhiên của Linh Miêu Sư, Võ Sĩ Vũ Trụ tiếp tục nói với đám đông, giọng nói của hắn vang to khắp viện. "...Ta tin tưởng vào việc chuẩn bị cho nguy hiểm ngay cả trong thời bình. Chúng ta sẽ có cơ hội thắng cao hơn khi chiến tranh xảy ra." Hắn chờ đợi câu trả lời của Bá Tước Hòa Âm, nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi nhẹ. Câu trả lời thờ ơ khiến Võ Sĩ Vũ Trụ phẫn nộ. Hắn tin rằng kỷ luật và sức mạnh là cần thiết để tồn tại trong thời đại loạn lạc. Và đây là những phẩm chất mà lối cuộc sống ở Viện Tri Thức đã từ bỏ. "Ý của ngươi là gì nào?!" Hắn gầm lên. Và khi đó, Bá Tước Hòa Âm mới nói, "Tôi không quan tâm tại sao anh lại bí mật huấn luyện một đội quân. Nhưng nó sẽ hữu ích với tình thế hiện tại." Anh ta dừng lại để liếc nhìn Võ Sĩ Vũ Trụ, nhìn thấy nét mặt nổi giận hơn." Dù sao đi nữa, chỉ có một điều quan trọng: từ bây giờ, tôi sẽ chỉ huy đội quân này." 4 Unknown - Unknown x 5
Bá Tước Hòa Âm và Võ Sĩ Vũ Trụ giống như lửa và nước. Những người giám sát của Viện muốn quản lý và kiểm soát mọi vấn đề của nơi này, nhưng Võ Sĩ Vũ Trụ, người sáng lập quân đội, đã phản đối kịch liệt. Đấu Sĩ Song Giáo cho rằng Võ Sĩ Vũ Trụ hoặc lười biếng hoặc anh ta không hài lòng với việc báo cáo với cấp trên mà có mâu thuẫn. Anh ta không hề bối rối trước cuộc xung đột giữa Bá Tước Hòa Âm và Võ Sĩ Vũ Trụ. Đối với anh ta, chúng chỉ là vấn đề nhỏ. Điều quan trọng là đội quân Quân Đoàn Hủy Diệt đang đe dọa toàn bộ vương quốc Narcia. Đấu Sĩ Song Giáo rút mũi giáo ra khỏi một trong nhiều thi thể của những vị tướng nổi tiếng và nguy hiểm của Quân Đoàn Hủy Diệt. Bá Tước Hòa Âm và Võ Sĩ Vũ Trụ hoàn toàn chấp thuận việc anh ta dẫn đầu đội tiên phong. Sự việc không trở nên phức tạp. Mọi người ở đây đều muốn Viện Tri Thức chiếm ưu thế. Đều muốn đánh bại Quân Đoàn Hủy Diệt. Đó là tất cả những gì Đấu Sĩ Song Giáo cần quan tâm với ngọn giáo trên tay. 6 Unknown - Unknown x 3
Kunoichi + Võ Sĩ Vũ Trụ + Bá Tước Hòa Âm + Linh Miêu Sư + Túy Thần Hầu + Đấu Sĩ Song Giáo + Sứ Tộc Chim Sét + Linh Nữ Pha Lê
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Thông Báo
Đao Vô Danh
Đao Vô Danh
Thanh kiếm ngắn vô danh. Truyền thuyết của nó vang lên sau mỗi trận chiến.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
18
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0

Đặc Tính

0
0
2
0
1
2
18

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép