Sên Còi: Sên Vô Địch

Sên Vô Địch

Sên Vô ĐịchKhả năng: Hy Sinh Cấp Cao, Cho 3.000 Kinh nghiệm Chiêu khi hy sinh.

Không thể sử dụng Sên trong trận chiến. Thay vào đó, chúng được sử dụng để tăng cấp chiêu thức của Tướng.
Đài Tướng - Hấp thụ 1 Tướng
Hy Sinh Cấp Cao

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 5%
Tuyển bằng Ấn 150 Ấn 100 %

* -Rất có thể là gần đúng.