Sên Còi: Sên Vô Địch

Sên Vô Địch

Sên Vô ĐịchKhả năng: Hy Sinh Cấp Cao, Cho 3.000 Kinh nghiệm Chiêu khi hy sinh.

Không thể sử dụng Sên trong trận chiến. Thay vào đó, chúng được sử dụng để tăng cấp chiêu thức của Tướng.
Đài Tướng - Hấp thụ 1 Tướng
Hy Sinh Cấp Cao

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Dùng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 5%
Tuyển bằng Ấn 150 Ấn 100 %

* -Rất có thể là gần đúng.