Điểm Danh

Quay càng nhiều, cơ hội càng cao
Ngày Sao Ngọc Đồ
1 Lần 500 Sao 30 Ngọc Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành x 1
2 Lần 500 Sao 40 Ngọc Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng. x 1
3 Lần 500 Sao 40 Ngọc Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 1
4 Lần 500 Sao 40 Ngọc Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 2
5 Lần 500 Sao 40 Ngọc Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 5
6 Lần 500 Sao 40 Ngọc Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 1
7 Lần 1000 Sao 100 Ngọc Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
1 - 7 4000 Sao 330 Ngọc