Unknown

Khi bạn rời liên minh, tất cả lợi ích sẽ mất và phải chờ 24 tiếng trước khi có thể gia nhập Liên minh mới. Tiếp tục chứ?
Unknown Unknown - Unknown 0Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 0Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 0Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 0Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 200Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 300Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 300Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 50Ngọc Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown 0Ngọc Unknown - Unknown x 1