Tướng: Đấu Sĩ Rìu Thần

Đấu Sĩ Rìu Thần

Đấu Sĩ Rìu Thần Đấu Sĩ Rìu Thần Đấu Sĩ Rìu Thần

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:10500125900239200
Tấn công Tấn công:43534175788
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:140014001400
Di Chuyển Di Chuyển:330345345
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:444
Chính xác Chính xác:230317508
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Thần TựOKHãy chọn tài năngRìu Ý Chí
Đấu Sĩ Rìu Thần của Đỉnh Công Lý, vô cùng nghiêm nghị. Bất cứ ai làm trái ý muốn của tổ tiên sẽ phải chịu những hình phạt của ngài.
  • Rìu Ý Chí
  • Tôtem Thần
  • Đấu Sĩ Rìu Thần
  • Đấu Sĩ Rìu Thần Tiến hóa 1
  • Đấu Sĩ Rìu Thần Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 40% thiệt hại tấn công cơ bản cho 3 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 65% thiệt hại tấn công cơ bản cho 3 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 90% thiệt hại tấn công cơ bản cho 4 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 115% thiệt hại tấn công cơ bản cho 4 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 150% thiệt hại tấn công cơ bản cho 5 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 185% thiệt hại tấn công cơ bản cho 5 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 220% thiệt hại tấn công cơ bản cho 6 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 255% thiệt hại tấn công cơ bản cho 6 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 290% thiệt hại tấn công cơ bản cho 7 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 330% thiệt hại tấn công cơ bản cho 7 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 370% thiệt hại tấn công cơ bản cho 8 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 410% thiệt hại tấn công cơ bản cho 9 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 450% thiệt hại tấn công cơ bản cho 9 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 490% thiệt hại tấn công cơ bản cho 9 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 530% thiệt hại tấn công cơ bản cho 9 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây. (Nghỉ: 7 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng. Khi Tướng còn dưới 45% HP, mỗi lần gây thiệt hại sẽ hồi phục HP bằng 65% thiệt hại gây ra. Khi triệu hồi rìu, Tướng không thể di chuyển, tấn công , kích hoạt chiêu thức, cũng như nhận được tăng cường và hiệu ứng từ Chiêu thức và Hồn khí.)
CấpTin tức
1Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 40% thiệt hại tấn công cơ bản cho 3 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
2Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 65% thiệt hại tấn công cơ bản cho 3 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
3Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 90% thiệt hại tấn công cơ bản cho 4 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
4Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 115% thiệt hại tấn công cơ bản cho 4 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
5Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 150% thiệt hại tấn công cơ bản cho 5 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
6Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 185% thiệt hại tấn công cơ bản cho 5 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
7Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 220% thiệt hại tấn công cơ bản cho 6 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
8Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 255% thiệt hại tấn công cơ bản cho 6 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
9Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 290% thiệt hại tấn công cơ bản cho 7 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
10Triệu hồi rìu từ trên trời, mỗi 1 giây gây 330% thiệt hại tấn công cơ bản cho 7 mục tiêu địch ngẫu nhiên trong 4 giây.
Đấu Sĩ Rìu Thần
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
1105004353306
21079345333011
31108647133017
41137948933023
51167250733029
61196552533034
71225854333040
81255156133046
91284457933052
101313759733057
111343061533063
121372363333069
131401665133075
141430966933080
151460268733086
161489570533092
171518872333097
1815481741330103
1915774759330109
2016067777330115
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
265671212335115
21268601230335121
22271531248335127
23274461266335133
24277391284335138
25280321302335144
26283251320335150
27286181338335156
28289111356335161
29292041374335167
30294971392335173
31297901410335179
32300831428335184
33303761446335190
34306691464335196
35309621482335202
36312551500335207
37315481518335213
38318411536335219
39321341554335225
40324271572335230
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
429272007340232
41432202025340237
42435132043340243
43438062061340249
44440992079340255
45443922097340261
46446852115340266
47449782133340272
48452712151340278
49455642169340284
50458572187340289
51461502205340295
52464432223340301
53467362241340307
54470292259340313
55473222277340318
56476152295340324
57479082313340330
58482012331340336
59484942349340342
60487872367340347
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
592872802345349
61595802820345355
62598732838345361
63601662856345366
64604592874345372
65607522892345378
66610452910345384
67613382928345390
68616312946345396
69619242964345401
70622172982345407
71625103000345413
72628033018345419
73630963036345425
74633893054345430
75636823072345436
76639753090345442
77642683108345448
78645613126345454
79648543144345460
80651473162345465
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
756473597350468
81759403615350473
82762333633350479
83765263651350485
84768193669350491
85771123687350497
86774053705350503
87776983723350508
88779913741350514
89782843759350520
90785773777350526
91788703795350532
92791633813350538
93794563831350544
94797493849350549
95800423867350555
96803353885350561
97806283903350567
98809213921350573
99812143939350579
100815073957350584
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
920074392355587
101923004410355593
102925934428355599
103928864446355605
104931794464355611
105934724482355617
106937654500355622
107940584518355628
108943514536355634
109946444554355640
110949374572355646
111952304590355652
112955234608355658
113958164626355664
114961094644355669
115964024662355675
116966954680355681
117969884698355687
118972814716355693
119975744734355699
120978674752355705
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
1083675187360708
1211086605205360714
1221089535223360720
1231092465241360726
1241095395259360732
1251098325277360738
1261101255295360743
1271104185313360749
1281107115331360755
1291110045349360761
1301112975367360767
1311115905385360773
1321118835403360779
1331121765421360785
1341124695439360791
1351127625457360797
1361130555475360802
1371133485493360808
1381136415511360814
1391139345529360820
1401142275547360826
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
1247275982365830
1411250206000365836
1421253136018365842
1431256066036365848
1441258996054365854
1451261926072365860
1461264856090365865
1471267786108365871
1481270716126365877
1491273646144365883
1501276576162365889
1511279506180365895
1521282436198365901
1531285366216365907
1541288296234365913
1551291226252365919
1561294156270365925
1571297086288365931
1581300016306365937
1591302946324365943
1601305876342365948
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
1410876777370953
1611413806795370959
1621416736813370965
1631419666831370971
1641422596849370977
1651425526867370983
1661428456885370989
1671431386903370995
16814343169213701001
16914372469393701006
17014401769573701012
17114431069753701018
17214460369933701024
17314489670113701030
17414518970293701036
17514548270473701042
17614577570653701048
17714606870833701054
17814636171013701060
17914665471193701066
18014694771373701072
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
15744775723751077
18115774075903751083
18215803376083751089
18315832676263751095
18415861976443751101
18515891276623751107
18615920576803751113
18715949876983751119
18815979177163751125
18916008477343751131
19016037777523751137
19116067077703751143
19216096377883751149
19316125678063751155
19416154978243751161
19516184278423751167
19616213578603751173
19716242878783751179
19816272178963751185
19916301479143751191
20016330779323751197
Đấu Sĩ Rìu Thần
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
112590034173457
2126339343534514
3126778345334521
4127217347134528
5127656348934536
6128095350734543
7128534352534550
8128973354334557
9129412356134564
10129851357934571
11130290359734578
12130729361534585
13131168363334593
141316073651345100
151320463669345107
161324853687345114
171329243705345121
181333633723345128
191338023741345135
201342413759345142
211346803777345149
221351193795345157
231355583813345164
241359973831345171
251364363849345178
261368753867345185
271373143885345192
281377533903345199
291381923921345206
301386313939345214
311390703957345221
321395093975345228
331399483993345235
341403874011345242
351408264029345249
361412654047345256
371417044065345263
381421434083345270
391425824101345278
401430214119345285
411434604137345292
421438994155345299
431443384173345306
441447774191345313
451452164209345320
461456554227345327
471460944245345334
481465334263345342
491469724281345349
501474114299345356
511478504317345363
521482894335345370
531487284353345377
541491674371345384
551496064389345391
561500454407345399
571504844425345406
581509234443345413
591513624461345420
601518014479345427
611522404497345434
621526794515345441
631531184533345448
641535574551345455
651539964569345463
661544354587345470
671548744605345477
681553134623345484
691557524641345491
701561914659345498
711566304677345505
721570694695345512
731575084713345520
741579474731345527
751583864749345534
761588254767345541
771592644785345548
781597034803345555
791601424821345562
801605814839345569
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
1752815448350572
811757205466350579
821761595484350586
831765985502350593
841770375520350600
851774765538350607
861779155556350614
871783545574350622
881787935592350629
891792325610350636
901796715628350643
911801105646350650
921805495664350657
931809885682350664
941814275700350672
951818665718350679
961823055736350686
971827445754350693
981831835772350700
991836225790350707
1001840615808350714
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
1987616417355717
1011992006435355724
1021996396453355732
1032000786471355739
1042005176489355746
1052009566507355753
1062013956525355760
1072018346543355767
1082022736561355775
1092027126579355782
1102031516597355789
1112035906615355796
1122040296633355803
1132044686651355810
1142049076669355818
1152053466687355825
1162057856705355832
1172062246723355839
1182066636741355846
1192071026759355853
1202075416777355861
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
2222417386360864
1212226807404360871
1222231197422360878
1232235587440360886
1242239977458360893
1252244367476360900
1262248757494360907
1272253147512360914
1282257537530360922
1292261927548360929
1302266317566360936
1312270707584360943
1322275097602360950
1332279487620360958
1342283877638360965
1352288267656360972
1362292657674360979
1372297047692360986
1382301437710360994
13923058277283601001
14023102177463601008
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
24572183553651012
14124616083733651019
14224659983913651026
14324703884093651034
14424747784273651041
14524791684453651048
14624835584633651055
14724879484813651062
14824923384993651070
14924967285173651077
15025011185353651084
15125055085533651091
15225098985713651099
15325142885893651106
15425186786073651113
15525230686253651120
15625274586433651128
15725318486613651135
15825362386793651142
15925406286973651149
16025450187153651156
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
26920193243701161
16126964093423701168
16227007993603701175
16327051893783701183
16427095793963701190
16527139694143701197
16627183594323701204
16727227494503701212
16827271394683701219
16927315294863701226
17027359195043701233
17127403095223701241
17227446995403701248
17327490895583701255
17427534795763701262
17527578695943701270
17627622596123701277
17727666496303701284
17827710396483701291
17927754296663701299
18027798196843701306
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
292681102933751311
181293120103113751318
182293559103293751326
183293998103473751333
184294437103653751340
185294876103833751347
186295315104013751355
187295754104193751362
188296193104373751369
189296632104553751377
190297071104733751384
191297510104913751391
192297949105093751398
193298388105273751406
194298827105453751413
195299266105633751420
196299705105813751428
197300144105993751435
198300583106173751442
199301022106353751449
200301461106533751457
Đấu Sĩ Rìu Thần
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
126860070063458
2269259702434517
3269918704234525
4270577706034534
5271236707834542
6271895709634551
7272554711434559
8273213713234567
9273872715034576
10274531716834584
11275190718634593
122758497204345101
132765087222345109
142771677240345118
152778267258345126
162784857276345135
172791447294345143
182798037312345152
192804627330345160
202811217348345168
212817807366345177
222824397384345185
232830987402345194
242837577420345202
252844167438345210
262850757456345219
272857347474345227
282863937492345236
292870527510345244
302877117528345253
312883707546345261
322890297564345269
332896887582345278
342903477600345286
352910067618345295
362916657636345303
372923247654345311
382929837672345320
392936427690345328
402943017708345337
412949607726345345
422956197744345354
432962787762345362
442969377780345370
452975967798345379
462982557816345387
472989147834345396
482995737852345404
493002327870345412
503008917888345421
513015507906345429
523022097924345438
533028687942345446
543035277960345455
553041867978345463
563048457996345471
573055048014345480
583061638032345488
593068228050345497
603074818068345505
613081408086345513
623087998104345522
633094588122345530
643101178140345539
653107768158345547
663114358176345556
673120948194345564
683127538212345572
693134128230345581
703140718248345589
713147308266345598
723153898284345606
733160488302345614
743167078320345623
753173668338345631
763180258356345640
773186848374345648
783193438392345657
793200028410345665
803206618428345673
813213208446345682
823219798464345690
833226388482345699
843232978500345707
853239568518345715
863246158536345724
873252748554345732
883259338572345741
893265928590345749
903272518608345758
913279108626345766
923285698644345774
933292288662345783
943298878680345791
953305468698345800
963312058716345808
973318648734345816
983325238752345825
993331828770345833
1003338418788345842
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
36324110006355847
10136390010024355856
10236455910042355864
10336521810060355873
10436587710078355881
10536653610096355890
10636719510114355898
10736785410132355907
10836851310150355915
10936917210168355923
11036983110186355932
11137049010204355940
11237114910222355949
11337180810240355957
11437246710258355966
11537312610276355974
11637378510294355983
11737444410312355991
118375103103303551000
119375762103483551008
120376421103663551017
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
405821115843601020
121406480116023601029
122407139116203601037
123407798116383601046
124408457116563601054
125409116116743601063
126409775116923601071
127410434117103601080
128411093117283601088
129411752117463601097
130412411117643601105
131413070117823601114
132413729118003601122
133414388118183601131
134415047118363601139
135415706118543601148
136416365118723601156
137417024118903601165
138417683119083601173
139418342119263601182
140419001119443601190
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
448401131623651194
141449060131803651202
142449719131983651211
143450378132163651219
144451037132343651228
145451696132523651237
146452355132703651245
147453014132883651254
148453673133063651262
149454332133243651271
150454991133423651279
151455650133603651288
152456309133783651296
153456968133963651305
154457627134143651313
155458286134323651322
156458945134503651330
157459604134683651339
158460263134863651347
159460922135043651356
160461581135223651364
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
490981147403701369
161491640147583701377
162492299147763701386
163492958147943701395
164493617148123701403
165494276148303701412
166494935148483701420
167495594148663701429
168496253148843701437
169496912149023701446
170497571149203701454
171498230149383701463
172498889149563701472
173499548149743701480
174500207149923701489
175500866150103701497
176501525150283701506
177502184150463701514
178502843150643701523
179503502150823701531
180504161151003701540
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
533561163183751545
181534220163363751554
182534879163543751562
183535538163723751571
184536197163903751579
185536856164083751588
186537515164263751597
187538174164443751605
188538833164623751614
189539492164803751622
190540151164983751631
191540810165163751639
192541469165343751648
193542128165523751657
194542787165703751665
195543446165883751674
196544105166063751682
197544764166243751691
198545423166423751700
199546082166603751708
200546741166783751717
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Đấu Sĩ Rìu Thần x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Đấu Sĩ Rìu Thần x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Đấu Sĩ Rìu Thần x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Đấu Sĩ Rìu Thần x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Đấu Sĩ Rìu Thần x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Bẫy Quỷ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bẫy Quỷ
Bẫy Quỷ
Khi Đấu Sĩ Rìu Thần nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Ngài đặt ra các quy tắc đơn giản cho chuyến đi săn: bất kỳ linh hồn nào bắt được đều được sống một lần. Nếu bị bắt lại, trò chơi kết thúc.400 Tấn công
10000 Máu
*Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 58520 Ấn1045 *Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Đấu Sĩ Rìu Thần + Rồng Bạo Năng + Hoàng Tử Sấm + Nữ Thủy Thần

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0

Bài

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0

Đặc Tính

0
0
1
0
1
6
6

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Đỉnh Công Lý
Đỉnh Công Lý
Tin tức Tướng Thưởng
Đỉnh Công Lý luôn nằm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ngay cả những người sinh sống đầu tiên nhất cũng phải kinh ngạc trước hiện tượng ánh sáng vĩnh cửu, đó là một món quà từ Tạo hóa. Bất kỳ sai lầm nhỏ nào sẽ mang lại bóng đêm hay hình phạt thiên đàng, họ đã thiết lập những luật lệ nghiêm ngặt mà các thế hệ con cháu phải tuân thủ: không gây chiến và không tồn tại những ý nghĩ xấu xa. Nhưng hòa bình của Đỉnh Công Lý đã bị phá vỡ khi một vết nứt hình thành trên tinh thể năng lượng. Có ai đó đã phá vỡ ...? 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Các trưởng giả không ngờ rằng những vết nứt của pha lê năng lượng lại bị phá hoại. Các hậu duệ, do Hoàng Tử Sấm dẫn đầu, không hài lòng với các luật lệ nghiêm ngặt của Đỉnh Công Lý. Họ không thể ngồi yên trong khi chiến tranh nổ ra ở Narcia, và rất muốn triển khai sức mạnh của pha lê năng lượng. Theo cách nhìn của họ, một vùng đất bị mắc kẹt vĩnh viễn dưới ánh sáng không phải là dấu hiệu tốt của Tạo hóa, mà là một sự trừng phạt tàn nhẫn. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Đấu Sĩ Rìu Thần - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Rìu Thần. --- 100 %

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép