Sên Còi: Sên Sư Phụ

Sên Sư Phụ

Sên Sư PhụKhả năng: Hi Sinh I, Tăng 15.000 KN chiêu cho Tướng khi hi sinh.

Không thể sử dụng Sên trong trận chiến. Thay vào đó, chúng được sử dụng để tăng cấp chiêu thức của Tướng.
Đài Tướng - Hấp thụ 1 Tướng
Hi Sinh I

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ấn 750 Ấn 100 %

* -Rất có thể là gần đúng.