Tướng: Ông già Nổ

Ông già Nổ

Ông già Nổ Ông già Nổ

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:20002840054400
Tấn công Tấn công:26021323567
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:175190190
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:777
Chính xác Chính xác:173226337
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảCảm TửHãy chọn tài năngPháo Bazôka
Ông Già Nổ luôn buồn chán từ khi chú tuần lộc yêu quý của ông chạy mất. Ông đi tìm chúng quanh năm, trừ dịp Giáng sinh vì bận đi làm.
  • Pháo Bazôka
  • Tôtem Thần
  • Ông già Nổ
  • Ông già Nổ Tiến hóa 1
  • Ông già Nổ Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 100% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 12% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 150% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 14% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 200% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 16% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 250% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 18% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 300% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 20% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 350% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 22% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 430% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 24% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 510% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 26% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 600% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 28% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 690% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 30% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 720% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 35% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 6 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 750% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 40% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 6 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 780% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 45% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 6 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 810% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 50% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 6 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 840% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 55% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 6 giây. Mang Cảm Tử Lv5.)
CấpTin tức
1Gây tổng TH bằng 100% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
2Gây tổng TH bằng 150% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
3Gây tổng TH bằng 200% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
4Gây tổng TH bằng 250% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
5Gây tổng TH bằng 300% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
6Gây tổng TH bằng 350% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
7Gây tổng TH bằng 430% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
8Gây tổng TH bằng 510% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
9Gây tổng TH bằng 600% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
10Gây tổng TH bằng 690% TC lên 2 đối thủ và xung quanh đó. Giảm TĐ tấn công và TĐ di chuyển của đối thủ trong khu vực trong 4 giây.
Ông già Nổ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
120002601755
2210027317510
3220028617515
4230029917519
5240031217524
6250032517529
7260033817534
8270035117539
9280036417544
10290037717549
11300039017554
12310040317558
13320041617563
14330042917568
15340044217573
16350045517578
17360046817583
18370048117588
19380049417593
20390050717597
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
590076718098
216000780180103
226100793180108
236200806180113
246300819180118
256400832180123
266500845180127
276600858180132
286700871180137
296800884180142
306900897180147
317000910180152
327100923180157
337200936180162
347300949180167
357400962180172
367500975180176
377600988180181
3877001001180186
3978001014180191
4079001027180196
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
99001287185197
41100001300185202
42101001313185207
43102001326185212
44103001339185217
45104001352185222
46105001365185227
47106001378185232
48107001391185237
49108001404185241
50109001417185246
51110001430185251
52111001443185256
53112001456185261
54113001469185266
55114001482185271
56115001495185276
57116001508185281
58117001521185286
59118001534185291
60119001547185296
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
139001807190297
61140001820190302
62141001833190307
63142001846190312
64143001859190317
65144001872190322
66145001885190327
67146001898190332
68147001911190337
69148001924190342
70149001937190347
71150001950190352
72151001963190357
73152001976190362
74153001989190367
75154002002190372
76155002015190377
77156002028190382
78157002041190387
79158002054190391
80159002067190396
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
179002327195399
81180002340195404
82181002353195409
83182002366195414
84183002379195419
85184002392195424
86185002405195429
87186002418195434
88187002431195439
89188002444195444
90189002457195449
91190002470195453
92191002483195458
93192002496195463
94193002509195468
95194002522195473
96195002535195478
97196002548195483
98197002561195488
99198002574195493
100199002587195498
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
219002847200501
101220002860200506
102221002873200511
103222002886200516
104223002899200521
105224002912200526
106225002925200531
107226002938200536
108227002951200541
109228002964200546
110229002977200551
111230002990200556
112231003003200561
113232003016200566
114233003029200571
115234003042200576
116235003055200581
117236003068200586
118237003081200591
119238003094200596
120239003107200601
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
259003367205605
121260003380205610
122261003393205615
123262003406205620
124263003419205625
125264003432205630
126265003445205635
127266003458205640
128267003471205645
129268003484205650
130269003497205655
131270003510205660
132271003523205665
133272003536205670
134273003549205675
135274003562205680
136275003575205685
137276003588205690
138277003601205695
139278003614205700
140279003627205705
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
299003887210709
141300003900210714
142301003913210719
143302003926210725
144303003939210730
145304003952210735
146305003965210740
147306003978210745
148307003991210750
149308004004210755
150309004017210760
151310004030210765
152311004043210770
153312004056210775
154313004069210780
155314004082210785
156315004095210790
157316004108210795
158317004121210801
159318004134210806
160319004147210811
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
339004407215815
161340004420215820
162341004433215825
163342004446215830
164343004459215835
165344004472215841
166345004485215846
167346004498215851
168347004511215856
169348004524215861
170349004537215866
171350004550215871
172351004563215876
173352004576215881
174353004589215886
175354004602215892
176355004615215897
177356004628215902
178357004641215907
179358004654215912
180359004667215917
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
379004927220922
181380004940220927
182381004953220932
183382004966220937
184383004979220942
185384004992220948
186385005005220953
187386005018220958
188387005031220963
189388005044220968
190389005057220973
191390005070220978
192391005083220983
193392005096220989
194393005109220994
195394005122220999
1963950051352201004
1973960051482201009
1983970051612201014
1993980051742201019
2003990051872201024
Ông già Nổ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
12840021321906
228550214519013
328700215819019
428850217119025
529000218419031
629150219719038
729300221019044
829450222319050
929600223619056
1029750224919063
1129900226219069
1230050227519075
1330200228819081
1430350230119088
1530500231419094
16306502327190100
17308002340190106
18309502353190113
19311002366190119
20312502379190125
21314002392190131
22315502405190138
23317002418190144
24318502431190150
25320002444190156
26321502457190163
27323002470190169
28324502483190175
29326002496190181
30327502509190188
31329002522190194
32330502535190200
33332002548190206
34333502561190213
35335002574190219
36336502587190225
37338002600190231
38339502613190238
39341002626190244
40342502639190250
41344002652190256
42345502665190263
43347002678190269
44348502691190275
45350002704190282
46351502717190288
47353002730190294
48354502743190300
49356002756190307
50357502769190313
51359002782190319
52360502795190325
53362002808190332
54363502821190338
55365002834190344
56366502847190350
57368002860190357
58369502873190363
59371002886190369
60372502899190375
61374002912190382
62375502925190388
63377002938190394
64378502951190400
65380002964190407
66381502977190413
67383002990190419
68384503003190425
69386003016190432
70387503029190438
71389003042190444
72390503055190450
73392003068190457
74393503081190463
75395003094190469
76396503107190475
77398003120190482
78399503133190488
79401003146190494
80402503159190500
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
430503523195503
81432003536195509
82433503549195515
83435003562195522
84436503575195528
85438003588195534
86439503601195540
87441003614195547
88442503627195553
89444003640195559
90445503653195566
91447003666195572
92448503679195578
93450003692195584
94451503705195591
95453003718195597
96454503731195603
97456003744195609
98457503757195616
99459003770195622
100460503783195628
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
488504147200631
101490004160200637
102491504173200644
103493004186200650
104494504199200656
105496004212200663
106497504225200669
107499004238200675
108500504251200682
109502004264200688
110503504277200694
111505004290200701
112506504303200707
113508004316200713
114509504329200719
115511004342200726
116512504355200732
117514004368200738
118515504381200745
119517004394200751
120518504407200757
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
546504771205761
121548004784205767
122549504797205773
123551004810205780
124552504823205786
125554004836205792
126555504849205799
127557004862205805
128558504875205811
129560004888205818
130561504901205824
131563004914205830
132564504927205837
133566004940205843
134567504953205849
135569004966205856
136570504979205862
137572004992205868
138573505005205875
139575005018205881
140576505031205887
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
604505395210891
141606005408210898
142607505421210904
143609005434210910
144610505447210917
145612005460210923
146613505473210930
147615005486210936
148616505499210942
149618005512210949
150619505525210955
151621005538210961
152622505551210968
153624005564210974
154625505577210980
155627005590210987
156628505603210993
1576300056162101000
1586315056292101006
1596330056422101012
1606345056552101019
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
6625060192151023
1616640060322151030
1626655060452151036
1636670060582151042
1646685060712151049
1656700060842151055
1666715060972151061
1676730061102151068
1686745061232151074
1696760061362151081
1706775061492151087
1716790061622151093
1726805061752151100
1736820061882151106
1746835062012151113
1756850062142151119
1766865062272151125
1776880062402151132
1786895062532151138
1796910062662151145
1806925062792151151
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
7205066432201156
1817220066562201162
1827235066692201169
1837250066822201175
1847265066952201182
1857280067082201188
1867295067212201195
1877310067342201201
1887325067472201207
1897340067602201214
1907355067732201220
1917370067862201227
1927385067992201233
1937400068122201239
1947415068252201246
1957430068382201252
1967445068512201259
1977460068642201265
1987475068772201272
1997490068902201278
2007505069032201284
Ông già Nổ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
16000042951908
260225430819015
360450432119023
460675433419030
560900434719038
661125436019045
761350437319053
861575438619060
961800439919068
1062025441219076
1162250442519083
1262475443819091
1362700445119098
14629254464190106
15631504477190113
16633754490190121
17636004503190128
18638254516190136
19640504529190144
20642754542190151
21645004555190159
22647254568190166
23649504581190174
24651754594190181
25654004607190189
26656254620190196
27658504633190204
28660754646190212
29663004659190219
30665254672190227
31667504685190234
32669754698190242
33672004711190249
34674254724190257
35676504737190264
36678754750190272
37681004763190280
38683254776190287
39685504789190295
40687754802190302
41690004815190310
42692254828190317
43694504841190325
44696754854190332
45699004867190340
46701254880190348
47703504893190355
48705754906190363
49708004919190370
50710254932190378
51712504945190385
52714754958190393
53717004971190400
54719254984190408
55721504997190416
56723755010190423
57726005023190431
58728255036190438
59730505049190446
60732755062190453
61735005075190461
62737255088190468
63739505101190476
64741755114190484
65744005127190491
66746255140190499
67748505153190506
68750755166190514
69753005179190521
70755255192190529
71757505205190536
72759755218190544
73762005231190552
74764255244190559
75766505257190567
76768755270190574
77771005283190582
78773255296190589
79775505309190597
80777755322190604
81780005335190612
82782255348190620
83784505361190627
84786755374190635
85789005387190642
86791255400190650
87793505413190657
88795755426190665
89798005439190672
90800255452190680
91802505465190688
92804755478190695
93807005491190703
94809255504190710
95811505517190718
96813755530190725
97816005543190733
98818255556190740
99820505569190748
100822755582190756
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
878756310200761
101881006323200769
102883256336200776
103885506349200784
104887756362200792
105890006375200799
106892256388200807
107894506401200814
108896756414200822
109899006427200830
110901256440200837
111903506453200845
112905756466200852
113908006479200860
114910256492200868
115912506505200875
116914756518200883
117917006531200891
118919256544200898
119921506557200906
120923756570200913
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
979757298205917
121982007311205924
122984257324205932
123986507337205940
124988757350205947
125991007363205955
126993257376205963
127995507389205970
128997757402205978
1291000007415205985
1301002257428205993
13110045074412051001
13210067574542051008
13310090074672051016
13410112574802051024
13510135074932051031
13610157575062051039
13710180075192051047
13810202575322051054
13910225075452051062
14010247575582051069
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
10807582862101073
14110830082992101081
14210852583122101089
14310875083252101096
14410897583382101104
14510920083512101112
14610942583642101119
14710965083772101127
14810987583902101135
14911010084032101142
15011032584162101150
15111055084292101158
15211077584422101165
15311100084552101173
15411122584682101181
15511145084812101188
15611167584942101196
15711190085072101204
15811212585202101211
15911235085332101219
16011257585462101227
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
11817592742151231
16111840092872151239
16211862593002151247
16311885093132151254
16411907593262151262
16511930093392151270
16611952593522151277
16711975093652151285
16811997593782151293
16912020093912151300
17012042594042151308
17112065094172151316
17212087594302151323
17312110094432151331
17412132594562151339
17512155094692151347
17612177594822151354
17712200094952151362
17812222595082151370
17912245095212151377
18012267595342151385
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
128275102622201390
181128500102752201398
182128725102882201405
183128950103012201413
184129175103142201421
185129400103272201429
186129625103402201436
187129850103532201444
188130075103662201452
189130300103792201460
190130525103922201467
191130750104052201475
192130975104182201483
193131200104312201490
194131425104442201498
195131650104572201506
196131875104702201514
197132100104832201521
198132325104962201529
199132550105092201537
200132775105222201544
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ông già Nổ x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ông già Nổ x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Ông già Nổ x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Ông già Nổ x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Ông già Nổ x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Quái Tặc Noel
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Quái Tặc Noel
Quái Tặc Noel
Khi Ông Già Nổ nhận được Skin: Tấn công +400, CRIT +120 Cho dù cho đeo mặc nạ thì không khó để nhận ra cái bụng phệ và chiếc túi quà cồng kềnh!400 Tấn công
120 CRIT
*Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 120 560 Ấn + 10 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Đảo Cầu Vồng
Đảo Cầu Vồng
Tin tức Tướng Thưởng
Một vùng đất đầy những tia nắng ấm áp và bãi biển nên thơ. Tương truyền những cư dân đầu tiên của vùng đất này đã phải vượt qua vô số khó khăn mới có thể tìm ra được ốc đảo thiên đường này giữa đại dương. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Cũng như tổ tiên của họ, những cư dân của nơi này luôn tìm kiếm một cuộc sống tự do và vô ưu. Thiên đường này dần dần hấp dẫn rất nhiều vị khách đến khám phá, có thể là muốn tìm kiếm sự bí ẩn của hòn đảo này, hay đơn giản chỉ là muốn tận hưởng một cuộc sống yên bình. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Các cuộc chiến nổ ra trên vùng đất Narcia dường như không thể ảnh hưởng cuộc sống vô tư vô ưu của cư dân trên đảo. Nhưng không có điều gì là tuyệt đối cho đến khi những cơn sóng dữ làm trọng thương và đánh dạt cả Thủy Thần lên đảo, lúc này thì không ai có thể phủ nhận sự bình yên sẽ bị phá vỡ. Cư dân trên Đảo Cầu Vồng đã bắt đầu nâng cao sự cảnh giác. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Ông già Nổ + Rồng Tu Hành + Nick Hạt Tiêu + Đội Phá Đảo + Người Tuyết + Thủy Thần + Sắc Quỷ + Kình Ngư
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Pháo Noel
Pháo Noel
Mang lại niềm vui trên chiến trường.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Đặc Tính

0
2
1
0
0
3
1

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Dùng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.2%
Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 0.5%
Thẻ Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ. 1 100%
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 3%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 0.6%
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 13.5%
Đá Hồn Ông già Nổ Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.35%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ông già Nổ

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép