Tòa nhà: Nhà Tướng

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Nhà Tướng


Bố trí Tướng tại đây để chống lại kẻ địch tấn công. Cũng có thể điều Tướng đi Đánh Cướp. Nâng cấp để tăng khu vực tuần tra và chiêu thức của Tướng.

MáuPhạm vi tấn côngSức MạnhChỗMáu, Khả Năng Phòng Thủ:Thời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Nhà Tướngcấp 1
(Đài Tướng x 1)
2500141%2x2+ 2% 10 sec.240Dầu
cấp 23000142%2x2+ 4% 1 min. 1100Dầu
cấp 33500143%2x2+ 6% 5 min. 3000Dầu
cấp 44000144%2x2+ 8% 15 min. 6000Dầu
cấp 5
(Nhà chính x 3)
4500155%2x2+ 10% 30 min. 13000Dầu
cấp 65500156%2x2+ 12% 60 min. 22000Dầu
cấp 76500157%2x2+ 14% 2 giờ. 38000Dầu
cấp 8
(Nhà chính x 6)
7500158%2x2+ 16% 4 giờ. 63000Dầu
cấp 98500169%2x2+ 18% 8 giờ. 110000Dầu
cấp 10100001610%2x2+ 20% 12 giờ. 150000Dầu
cấp 11
(Nhà chính x 9)
115001611%2x2+ 22% 24 giờ. 270000Dầu
cấp 12135001612%2x2+ 24%2 ngày. 380000Dầu
cấp 13155001713%2x2+ 26%3 ngày. 520000Dầu
cấp 14
(Nhà chính x 12)
180001714%2x2+ 28%4 ngày. 690000Dầu
cấp 15205001715%2x2+ 30%5 ngày. 890000Dầu
cấp 16240001716%2x2+ 32%6 ngày. 1300000Dầu
cấp 17
(Nhà chính x 15)
275001817%2x2+ 34%7 ngày. 1800000Dầu
cấp 18325001818%2x2+ 36%8 ngày. 2400000Dầu
cấp 19375001819%2x2+ 38%10 ngày. 3000000Dầu
cấp 20
(Nhà chính x 18)
450001820%2x2+ 40%12 ngày. 3600000Dầu
Nhà Tướngcấp 21600001921%2x2+ 41%13 ngày. 4100000Dầu
cấp 22800001922%2x2+ 42%14 ngày. 4700000Dầu
cấp 23
(Nhà chính x 21)
1000001923%2x2+ 43%15 ngày. 5200000Dầu
cấp 241200001924%2x2+ 44%16 ngày. 5700000Dầu
cấp 251500002025%2x2+ 45%17 ngày. 6200000Dầu
cấp 26
(Nhà chính x 24)
1600002026%2x2+ 46%18 ngày. 6800000Dầu
cấp 271700002027%2x2+ 47%19 ngày. 7400000Dầu
cấp 281800002028%2x2+ 48%20 ngày. 8000000Dầu
cấp 29
(Nhà chính x 27)
1900002129%2x2+ 49%22 ngày. 8600000Dầu
cấp 302000002130%2x2+ 50%25 ngày. 9200000Dầu
Tổng 238 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 81156340 Dầu

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
Có bốn Kho Vàng, Mỏ Vàng, Kho Dầu, Mỏ Dầu và Doanh Trại đạt Cấp 16 sẽ cho phép bạn xây Nhà Tướng thứ sáu!

Ngoài ra

Tuyển