Tướng: Phù Thuỷ Bí Ngô

Phù Thuỷ Bí Ngô

Phù Thuỷ Bí Ngô Phù Thuỷ Bí Ngô

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:20003040058400
Tấn công Tấn công:21017422905
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:235250250
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:999
Chính xác Chính xác:158202292
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Chiến ThúChiến ThầnHãy chọn tài năngTrò Hề
Phù Thuỷ Bí Ngô sở hữu năng lực pháp thuật từ khi còn là một đứa trẻ. Sự sợ hãi khiến cha mẹ bỏ rơi ở cô ở ruộng bí ngô xa xôi. Tiếng khóc của cô đánh thức linh hồn bí cổ xưa trên cánh đồng. Họ đã trở nên không thể chia lìa cho đến ngày một tai nạn đột xuất dẫn đến sự mất tích kỳ lạ.

Bí ngô

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:6000780011700
Tấn công Tấn công:100013001950
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:450450450
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:222
Chính xác Chính xác:385385385
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:250250250
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Cuộc đời của sự quen thuộc Cuộc đời của sự quen thuộc: 15 sec. 15 sec. 15 sec.
  • Trò Hề
  • Tôtem Thần
  • Phù Thuỷ Bí Ngô
  • Phù Thuỷ Bí Ngô Tiến hóa 1
  • Phù Thuỷ Bí Ngô Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Gây 100%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 20 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 100%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 16 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
2/152000 (100 Ấn)117156195
Gây 120%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 40 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 120%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 21 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Gây 140%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 60 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 140%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 26 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Gây 170%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 80 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 160%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 33 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Gây 200%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 100 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 180%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 40 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Gây 230%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 120 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 200%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 47 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Gây 270%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 140 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 220%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 56 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Gây 310%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 160 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 240%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 65 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Gây 350%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 180 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 260%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 74 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Gây 400%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng. Đồng thời triệu hồi 2 Ma Bí cấp 200 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Tướng có Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 280%TC Thiệt Hại cho 1 đối thủ ở gần và giảm 85 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Gây 440% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ của chúng. Triệu hồi 2 Ma Bí cấp 210 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Mang Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 290% thiệt hại công thường cho 1 đối thủ ở gần và giảm 90 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Gây 480% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ của chúng. Triệu hồi 2 Ma Bí cấp 220 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Mang Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 300% thiệt hại công thường cho 1 đối thủ ở gần và giảm 90 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Gây 520% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ của chúng. Triệu hồi 2 Ma Bí cấp 230 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Mang Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 310% thiệt hại công thường cho 1 đối thủ ở gần và giảm 90 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Gây 560% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ của chúng. Triệu hồi 2 Ma Bí cấp 240 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Mang Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 320% thiệt hại công thường cho 1 đối thủ ở gần và giảm 90 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Gây 600% thiệt hại công thường cho 6 mục tiêu bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ của chúng. Triệu hồi 2 Ma Bí cấp 250 trong 15 giây. Nghỉ: 10 Giây. Mang Chiến Thần cấp 8. Chiêu thức của Ma Bí gây 330% thiệt hại công thường cho 1 đối thủ ở gần và giảm 90 Năng lượng. Nghỉ: 3 giây. Ma Bí có Cảm Tử cấp 8 và không thể hồi sinh.
CấpTin tức
1Gây 100%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
2Gây 120%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
3Gây 140%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
4Gây 170%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
5Gây 200%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
6Gây 230%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
7Gây 270%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
8Gây 310%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
9Gây 350%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
10Gây 400%TC Thiệt Hại cho 5 đối thủ bất kỳ và loại bỏ hiệu ứng tốt của chúng.
Phù Thuỷ Bí Ngô
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
120002102355
2212022123510
3224023223516
4236024323521
5248025423526
6260026523531
7272027623536
8284028723542
9296029823547
10308030923552
11320032023557
12332033123562
13344034223568
14356035323573
15368036423578
16380037523583
17392038623588
18404039723594
19416040823599
204280419235104
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
6280629240105
216400640240110
226520651240115
236640662240120
246760673240126
256880684240131
267000695240136
277120706240141
287240717240147
297360728240152
307480739240157
317600750240162
327720761240167
337840772240173
347960783240178
358080794240183
368200805240188
378320816240194
388440827240199
398560838240204
408680849240209
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
106801059245210
41108001070245216
42109201081245221
43110401092245226
44111601103245231
45112801114245237
46114001125245242
47115201136245247
48116401147245253
49117601158245258
50118801169245263
51120001180245268
52121201191245274
53122401202245279
54123601213245284
55124801224245289
56126001235245295
57127201246245300
58128401257245305
59129601268245310
60130801279245316
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
150801489250317
61152001500250323
62153201511250328
63154401522250333
64155601533250338
65156801544250344
66158001555250349
67159201566250354
68160401577250360
69161601588250365
70162801599250370
71164001610250376
72165201621250381
73166401632250386
74167601643250391
75168801654250397
76170001665250402
77171201676250407
78172401687250413
79173601698250418
80174801709250423
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
194801919255425
81196001930255431
82197201941255436
83198401952255441
84199601963255447
85200801974255452
86202001985255457
87203201996255463
88204402007255468
89205602018255473
90206802029255479
91208002040255484
92209202051255489
93210402062255494
94211602073255500
95212802084255505
96214002095255510
97215202106255516
98216402117255521
99217602128255526
100218802139255532
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
238802349260534
101240002360260540
102241202371260545
103242402382260550
104243602393260556
105244802404260561
106246002415260567
107247202426260572
108248402437260577
109249602448260583
110250802459260588
111252002470260593
112253202481260599
113254402492260604
114255602503260609
115256802514260615
116258002525260620
117259202536260625
118260402547260631
119261602558260636
120262802569260641
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
282802779265645
121284002790265650
122285202801265655
123286402812265661
124287602823265666
125288802834265672
126290002845265677
127291202856265682
128292402867265688
129293602878265693
130294802889265698
131296002900265704
132297202911265709
133298402922265715
134299602933265720
135300802944265725
136302002955265731
137303202966265736
138304402977265741
139305602988265747
140306802999265752
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
326803209270756
141328003220270761
142329203231270767
143330403242270772
144331603253270778
145332803264270783
146334003275270788
147335203286270794
148336403297270799
149337603308270805
150338803319270810
151340003330270815
152341203341270821
153342403352270826
154343603363270832
155344803374270837
156346003385270842
157347203396270848
158348403407270853
159349603418270859
160350803429270864
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
370803639275868
161372003650275874
162373203661275879
163374403672275885
164375603683275890
165376803694275896
166378003705275901
167379203716275906
168380403727275912
169381603738275917
170382803749275923
171384003760275928
172385203771275934
173386403782275939
174387603793275944
175388803804275950
176390003815275955
177391203826275961
178392403837275966
179393603848275972
180394803859275977
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
414804069280982
181416004080280987
182417204091280993
183418404102280998
1844196041132801004
1854208041242801009
1864220041352801015
1874232041462801020
1884244041572801026
1894256041682801031
1904268041792801037
1914280041902801042
1924292042012801047
1934304042122801053
1944316042232801058
1954328042342801064
1964340042452801069
1974352042562801075
1984364042672801080
1994376042782801086
2004388042892801091
Phù Thuỷ Bí Ngô
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
13040017422507
230580175325013
330760176425020
430940177525026
531120178625033
631300179725040
731480180825046
831660181925053
931840183025059
1032020184125066
1132200185225072
1232380186325079
1332560187425086
1432740188525092
1532920189625099
16331001907250105
17332801918250112
18334601929250119
19336401940250125
20338201951250132
21340001962250138
22341801973250145
23343601984250152
24345401995250158
25347202006250165
26349002017250171
27350802028250178
28352602039250184
29354402050250191
30356202061250198
31358002072250204
32359802083250211
33361602094250217
34363402105250224
35365202116250231
36367002127250237
37368802138250244
38370602149250250
39372402160250257
40374202171250264
41376002182250270
42377802193250277
43379602204250283
44381402215250290
45383202226250297
46385002237250303
47386802248250310
48388602259250316
49390402270250323
50392202281250329
51394002292250336
52395802303250343
53397602314250349
54399402325250356
55401202336250362
56403002347250369
57404802358250376
58406602369250382
59408402380250389
60410202391250395
61412002402250402
62413802413250409
63415602424250415
64417402435250422
65419202446250428
66421002457250435
67422802468250441
68424602479250448
69426402490250455
70428202501250461
71430002512250468
72431802523250474
73433602534250481
74435402545250488
75437202556250494
76439002567250501
77440802578250507
78442602589250514
79444402600250521
80446202611250527
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
474202905255529
81476002916255536
82477802927255543
83479602938255549
84481402949255556
85483202960255562
86485002971255569
87486802982255576
88488602993255582
89490403004255589
90492203015255596
91494003026255602
92495803037255609
93497603048255615
94499403059255622
95501203070255629
96503003081255635
97504803092255642
98506603103255648
99508403114255655
100510203125255662
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
538203419260664
101540003430260671
102541803441260678
103543603452260684
104545403463260691
105547203474260698
106549003485260704
107550803496260711
108552603507260718
109554403518260724
110556203529260731
111558003540260738
112559803551260744
113561603562260751
114563403573260757
115565203584260764
116567003595260771
117568803606260777
118570603617260784
119572403628260791
120574203639260797
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
602203933265801
121604003944265807
122605803955265814
123607603966265821
124609403977265827
125611203988265834
126613003999265841
127614804010265847
128616604021265854
129618404032265861
130620204043265867
131622004054265874
132623804065265881
133625604076265887
134627404087265894
135629204098265901
136631004109265907
137632804120265914
138634604131265921
139636404142265927
140638204153265934
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
666204447270938
141668004458270945
142669804469270951
143671604480270958
144673404491270965
145675204502270972
146677004513270978
147678804524270985
148680604535270992
149682404546270998
1506842045572701005
1516860045682701012
1526878045792701018
1536896045902701025
1546914046012701032
1556932046122701039
1566950046232701045
1576968046342701052
1586986046452701059
1597004046562701065
1607022046672701072
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
7302049612751076
1617320049722751083
1627338049832751090
1637356049942751097
1647374050052751103
1657392050162751110
1667410050272751117
1677428050382751124
1687446050492751130
1697464050602751137
1707482050712751144
1717500050822751150
1727518050932751157
1737536051042751164
1747554051152751171
1757572051262751177
1767590051372751184
1777608051482751191
1787626051592751198
1797644051702751204
1807662051812751211
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
7942054752801216
1817960054862801223
1827978054972801230
1837996055082801236
1848014055192801243
1858032055302801250
1868050055412801257
1878068055522801263
1888086055632801270
1898104055742801277
1908122055852801284
1918140055962801290
1928158056072801297
1938176056182801304
1948194056292801311
1958212056402801317
1968230056512801324
1978248056622801331
1988266056732801338
1998284056842801344
2008302056952801351
Phù Thuỷ Bí Ngô
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
16400034932508
264270350425016
364540351525024
464810352625032
565080353725039
665350354825047
765620355925055
865890357025063
966160358125071
1066430359225079
1166700360325087
1266970361425095
13672403625250103
14675103636250110
15677803647250118
16680503658250126
17683203669250134
18685903680250142
19688603691250150
20691303702250158
21694003713250166
22696703724250174
23699403735250181
24702103746250189
25704803757250197
26707503768250205
27710203779250213
28712903790250221
29715603801250229
30718303812250237
31721003823250245
32723703834250252
33726403845250260
34729103856250268
35731803867250276
36734503878250284
37737203889250292
38739903900250300
39742603911250308
40745303922250316
41748003933250323
42750703944250331
43753403955250339
44756103966250347
45758803977250355
46761503988250363
47764203999250371
48766904010250379
49769604021250387
50772304032250394
51775004043250402
52777704054250410
53780404065250418
54783104076250426
55785804087250434
56788504098250442
57791204109250450
58793904120250458
59796604131250465
60799304142250473
61802004153250481
62804704164250489
63807404175250497
64810104186250505
65812804197250513
66815504208250521
67818204219250529
68820904230250536
69823604241250544
70826304252250552
71829004263250560
72831704274250568
73834404285250576
74837104296250584
75839804307250592
76842504318250600
77845204329250607
78847904340250615
79850604351250623
80853304362250631
81856004373250639
82858704384250647
83861404395250655
84864104406250663
85866804417250671
86869504428250678
87872204439250686
88874904450250694
89877604461250702
90880304472250710
91883004483250718
92885704494250726
93888404505250734
94891104516250742
95893804527250749
96896504538250757
97899204549250765
98901904560250773
99904604571250781
100907304582250789
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
963305170260794
101966005181260802
102968705192260810
103971405203260818
104974105214260826
105976805225260834
106979505236260842
107982205247260850
108984905258260858
109987605269260866
110990305280260874
111993005291260882
112995705302260890
113998405313260898
1141001105324260906
1151003805335260914
1161006505346260922
1171009205357260930
1181011905368260937
1191014605379260945
1201017305390260953
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
1073305978265957
1211076005989265965
1221078706000265973
1231081406011265981
1241084106022265989
1251086806033265997
12610895060442651005
12710922060552651012
12810949060662651020
12910976060772651028
13011003060882651036
13111030060992651044
13211057061102651052
13311084061212651060
13411111061322651068
13511138061432651076
13611165061542651084
13711192061652651092
13811219061762651100
13911246061872651108
14011273061982651116
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
11833067862701120
14111860067972701128
14211887068082701136
14311914068192701144
14411941068302701152
14511968068412701160
14611995068522701168
14712022068632701176
14812049068742701184
14912076068852701192
15012103068962701200
15112130069072701208
15212157069182701216
15312184069292701224
15412211069402701232
15512238069512701240
15612265069622701248
15712292069732701256
15812319069842701264
15912346069952701272
16012373070062701280
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
12933075942751284
16112960076052751292
16212987076162751301
16313014076272751309
16413041076382751317
16513068076492751325
16613095076602751333
16713122076712751341
16813149076822751349
16913176076932751357
17013203077042751365
17113230077152751373
17213257077262751381
17313284077372751389
17413311077482751397
17513338077592751405
17613365077702751413
17713392077812751421
17813419077922751429
17913446078032751437
18013473078142751445
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
14033084022801450
18114060084132801458
18214087084242801466
18314114084352801474
18414141084462801482
18514168084572801490
18614195084682801498
18714222084792801506
18814249084902801514
18914276085012801523
19014303085122801531
19114330085232801539
19214357085342801547
19314384085452801555
19414411085562801563
19514438085672801571
19614465085782801579
19714492085892801587
19814519086002801595
19914546086112801603
20014573086222801611
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Phù Thuỷ Bí Ngô x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Phù Thuỷ Bí Ngô x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Phù Thuỷ Bí Ngô x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Phù Thuỷ Bí Ngô x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Phù Thuỷ Bí Ngô x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Công Chúa
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Công Chúa
Công Chúa
Khi Phù Thủy Bí Ngô nhận được Skin: Tấn công +400 Trong chiếc đầm xanh biếc cùng chiếc gậy ma thuật, công chúa bí ngô sẽ mang đến sức mạnh của các vì sao!400 Tấn công
*Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
20160001000450
402108001800450
603156002600450
804204003400450
1005252004200450
1206300005000450
1407348005800450
1608396006600450
1809444007400450
20010492008200450
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
20178001300450
402140402340450
603202803380450
804265204420450
1005327605460450
1206390006500450
1407452407540450
1608514808580450
1809577209620450
200106396010660450
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
201117001950450
402210603510450
603304205070450
804397806630450
1005491408190450
1206585009750450
14076786011310450
16087722012870450
18098658014430450
200109594015990450

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Băng Dã Nguyên
Băng Dã Nguyên
Tin tức Tướng Thưởng
Băng Nguyên nằm trên chính đạo dẫn đến Núi Chư Thần, nơi mà sương gió giày xéo trong sự băng giá một cách tàn nhẫn. Vì vậy mà nơi đây đã trở thành lưu đầy và tha phương của những ai đã phạm phải điều cấm và những kẻ không nơi dung thân ở bất kỳ thế lực nào. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Nhưng nơi lạnh giá này đã không thể nuốt chửng sinh mệnh của những người lưu đầy. Và nhằm tạo đột phá trong nghiên cứu, Phù Thủy Băng đã cứu lấy những kẻ lưu vong này cũng như truyền cho họ năng lực tồn tại thậm chí sức mạnh ma thuật trong vùng đất khắc nghiệt này. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Việc này đã đánh thức Rồng Băng, nhưng không phải vì thế mà những kẻ lưu vong tỏ ra sợ hãi, dưới sự chỉ đạo của Phù Thủy Băng, họ càng chiến càng hăng. Và kế hoạch lợi dụng đoàn quân lưu vong của Phù Thủy Băng dần rõ ràng hơn khi mụ có thể hy sinh họ bất cứ lúc nào ... 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Phù Thuỷ Bí Ngô + Quỷ Pha Lê + Ma Nữ Liềm Băng + Ngài Bí Ngô + Rồng Băng + Bò Cạp Băng + Độc Giác + Phù Thủy Băng + Quỷ Băng
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Mắt Ma
Mắt Ma
Một cây đũa phép được tạo ra từ các thành phần mà chỉ có bọn phù thủy mới nghĩ đến.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
7
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Đặc Tính

0
0
4
0
1
0
15

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Dùng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.2%
Phù Thuỷ Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thuỷ Bí Ngô. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.35%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép