Tướng: Bá Tước Hòa Âm

Bá Tước Hòa Âm

Bá Tước Hòa Âm Bá Tước Hòa Âm Bá Tước Hòa Âm

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:10500125600
Tấn công Tấn công:34028280
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:17001700
Di Chuyển Di Chuyển:315330
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:1010
Chính xác Chính xác:200274
Tránh né Tránh né:00
CRIT CRIT:00
TH CRIT TH CRIT:00
Chống CRIT Chống CRIT:00
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Thần TựOKHãy chọn tài năngKhúc Tàn Phai
Là chỉ huy của Viện Tri Thức, Bá Tước Hòa Âm rất hân hạnh được gánh vác trách nhiệm. Hắn thích biểu diễn tác phẩm, "Sonata Tri Thức", để thư giãn. Trong trận chiến, người ta thường nghe được câu nói quen thuộc, "nghe lệnh ta nào" của hắn. Thuộc hạ của hắn luôn bị căng thẳng trước áp lực của hắn, cho dù là sau một buổi biểu diễn âm nhạc hoặc trận chiến hoàn hảo.
  • Khúc Tàn Phai
  • Tôtem Thần
  • Bá Tước Hòa Âm
  • Bá Tước Hòa Âm Tiến hóa 1
  • Bá Tước Hòa Âm Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 6% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 80% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 2% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 12% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 160% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 3% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 18% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 240% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 4% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 24% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 320% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 5% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 30% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 400% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 6% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 36% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 480% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 7% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 42% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 560% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 8% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 48% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 640% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 9% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 54% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 780% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 10% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 60% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 920% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.) Tấu lên Khúc Hòa Ca trong 5 giây lên Đơn vị đồng minh có phần trăm máu thấp nhất (Đơn vị mục tiêu không phải chịu thiệt hại, nhưng không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường từ Chiêu thức và Hồn khí trong trạng thái này) và giúp mục tiêu hồi máu bằng 11% máu tối đa của mục tiêu. (Nghỉ: 7 giây.) (Tướng miễn dịch với hiệu ứng Giảm Năng lượng, giảm 70% thiệt hại phải chịu.)
CấpThông Báo
1Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 6% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 80% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
2Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 12% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 160% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
3Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 18% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 240% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
4Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 24% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 320% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
5Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 30% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 400% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
6Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 36% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 480% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
7Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 42% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 560% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
8Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 48% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 640% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
9Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 54% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 780% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
10Khi Tướng vung chiếc gậy phép, gây Câm lặng cho 3 Tướng địch ngẫu nhiên, giảm 60% Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Đồng thời gây thiệt hại Thực tế bằng 920% tấn công cơ bản lên mỗi mục tiêu. (Nếu Tướng mục tiêu miễn dịch với Câm lặng, gây thêm 4x thiệt hại.)
Bá Tước Hòa Âm
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
1105003403156
21079035831511
31108037631517
41137039431523
51166041231528
61195043031534
71224044831540
81253046631545
91282048431551
101311050231557
111340052031562
121369053831568
131398055631573
141427057431579
151456059231585
161485061031590
171514062831596
1815430646315102
1915720664315107
2016010682315113
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
265101022320114
21268001040320119
22270901058320125
23273801076320131
24276701094320136
25279601112320142
26282501130320148
27285401148320153
28288301166320159
29291201184320165
30294101202320170
31297001220320176
32299901238320182
33302801256320187
34305701274320193
35308601292320199
36311501310320204
37314401328320210
38317301346320216
39320201364320221
40323101382320227
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
428101722325228
41431001740325234
42433901758325240
43436801776325245
44439701794325251
45442601812325257
46445501830325262
47448401848325268
48451301866325274
49454201884325280
50457101902325285
51460001920325291
52462901938325297
53465801956325302
54468701974325308
55471601992325314
56474502010325320
57477402028325325
58480302046325331
59483202064325337
60486102082325342
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
591102422330344
61594002440330350
62596902458330355
63599802476330361
64602702494330367
65605602512330373
66608502530330378
67611402548330384
68614302566330390
69617202584330396
70620102602330401
71623002620330407
72625902638330413
73628802656330419
74631702674330424
75634602692330430
76637502710330436
77640402728330441
78643302746330447
79646202764330453
80649102782330459
Bá Tước Hòa Âm
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
112560028283307
2126035284633014
3126470286433021
4126905288233028
5127340290033035
6127775291833042
7128210293633049
8128645295433056
9129080297233063
10129515299033070
11129950300833077
12130385302633084
13130820304433091
14131255306233098
151316903080330106
161321253098330113
171325603116330120
181329953134330127
191334303152330134
201338653170330141
211343003188330148
221347353206330155
231351703224330162
241356053242330169
251360403260330176
261364753278330183
271369103296330190
281373453314330197
291377803332330204
301382153350330211
311386503368330218
321390853386330225
331395203404330232
341399553422330239
351403903440330246
361408253458330253
371412603476330260
381416953494330267
391421303512330274
401425653530330281
411430003548330288
421434353566330295
431438703584330302
441443053602330309
451447403620330317
461451753638330324
471456103656330331
481460453674330338
491464803692330345
501469153710330352
511473503728330359
521477853746330366
531482203764330373
541486553782330380
551490903800330387
561495253818330394
571499603836330401
581503953854330408
591508303872330415
601512653890330422
611517003908330429
621521353926330436
631525703944330443
641530053962330450
651534403980330457
661538753998330464
671543104016330471
681547454034330478
691551804052330485
701556154070330492
711560504088330499
721564854106330506
731569204124330513
741573554142330520
751577904160330528
761582254178330535
771586604196330542
781590954214330549
791595304232330556
801599654250330563
Bá Tước Hòa Âm
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
1007
20013
30020
40026
50033
60039
70046
80052
90059
100065
110072
120078
130085
140091
150098
1600104
1700111
1800117
1900124
2000130
2100137
2200143
2300150
2400156
2500163
2600169
2700176
2800182
2900189
3000195
3100202
3200208
3300215
3400221
3500228
3600234
3700241
3800247
3900254
4000260
4100267
4200273
4300280
4400286
4500293
4600299
4700306
4800312
4900319
5000325
5100332
5200338
5300345
5400351
5500358
5600364
5700371
5800377
5900384
6000390
6100397
6200403
6300410
6400416
6500423
6600429
6700436
6800442
6900449
7000455
7100462
7200468
7300475
7400481
7500488
7600494
7700501
7800507
7900514
8000520
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néUnknown - Unknown x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngUnknown - Unknown x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néUnknown - Unknown x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngUnknown - Unknown x 24
Unknown - Unknown x 16
Bá Tước Hòa Âm x 1 / Unknown - Unknown x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néUnknown - Unknown x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngUnknown - Unknown x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néUnknown - Unknown x 14
Unknown - Unknown x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
Bá Tước Hòa Âm x 2 / Unknown - Unknown x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 15
Bá Tước Hòa Âm x 4 / Unknown - Unknown x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néUnknown - Unknown x 2
Unknown - Unknown x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngUnknown - Unknown x 2
Unknown - Unknown x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 10
Bá Tước Hòa Âm x 6 / Unknown - Unknown x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 12
Bá Tước Hòa Âm x 8 / Unknown - Unknown x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Chủ Huyết Tế
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Chủ Huyết Tế
Chủ Huyết Tế
Khi Bá Tước Hòa Âm nhận được Skin: ATK +400, HP +10000 Những ai nghe bản "Sonata Huyết Tế" nổi tiếng của hắn đều rơi xuống vực sâu, vất vưởng giữa sự sống và cái chết ...400 Tấn công
10000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Viện Tri Thức
Viện Tri Thức
Thông Báo Tướng Thưởng
Viện Tri Thức là một trong ba địa điểm linh thiêng của phe Thần Tự. Ngoài những xung đột nhỏ, nơi đây đã không trải qua chiến tranh trong một thời gian dài. Những chỉ huy của Viện đều góp phần làm nên cuộc sống yên bình cho cư dân, mặc dù phương pháp của họ có thể khiến người ta phải kinh ngạc. Thành tựu lớn nhất của chỉ huy trước đây là truyền bá “Nhật Ký Tri Thức” trên khắp Narcia. Bá Tước Hòa Âm biểu diễn bản “Sonata Tri Thức” với dàn nhạc mỗi ngày một lần, hắn cho rằng giai điệu du dương sẽ giúp tinh thần của mọi người luôn phấn chấn. Tin tức về chiến tranh ập đến khi Bá Tước Hòa Âm đang đắm mình trong cao trào kịch tính của bản Sonata. Khúc nhạc đột ngột dừng lại. "Quân Đoàn Hủy Diệt."Bá Tước Hòa Âm phẫn nộ khi xem thư báo. Hắn nhíu mày, giơ cao gậy phép và dõng dạc nói. "Đã lâu rồi ta chưa chỉ hủy chiến đấu. " 2 Unknown - Unknown x 4
Linh Miêu Sư kinh ngạc trước đội quân thiện chiến phía trước. Tất cả cư dân của Viện Tri Thức đều quen với cuộc sống nhàn nhã. Không bao giờ nghĩ rằng còn có người muốn huấn luyện quân đội. Không quan tâm sự ngạc nhiên của Linh Miêu Sư, Võ Sĩ Vũ Trụ tiếp tục nói với đám đông, giọng nói của hắn vang to khắp viện. "...Ta tin tưởng vào việc chuẩn bị cho nguy hiểm ngay cả trong thời bình. Chúng ta sẽ có cơ hội thắng cao hơn khi chiến tranh xảy ra." Hắn chờ đợi câu trả lời của Bá Tước Hòa Âm, nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi nhẹ. Câu trả lời thờ ơ khiến Võ Sĩ Vũ Trụ phẫn nộ. Hắn tin rằng kỷ luật và sức mạnh là cần thiết để tồn tại trong thời đại loạn lạc. Và đây là những phẩm chất mà lối cuộc sống ở Viện Tri Thức đã từ bỏ. "Ý của ngươi là gì nào?!" Hắn gầm lên. Và khi đó, Bá Tước Hòa Âm mới nói, "Tôi không quan tâm tại sao anh lại bí mật huấn luyện một đội quân. Nhưng nó sẽ hữu ích với tình thế hiện tại." Anh ta dừng lại để liếc nhìn Võ Sĩ Vũ Trụ, nhìn thấy nét mặt nổi giận hơn." Dù sao đi nữa, chỉ có một điều quan trọng: từ bây giờ, tôi sẽ chỉ huy đội quân này." 4 Unknown - Unknown x 5
Bá Tước Hòa Âm và Võ Sĩ Vũ Trụ giống như lửa và nước. Những người giám sát của Viện muốn quản lý và kiểm soát mọi vấn đề của nơi này, nhưng Võ Sĩ Vũ Trụ, người sáng lập quân đội, đã phản đối kịch liệt. Đấu Sĩ Song Giáo cho rằng Võ Sĩ Vũ Trụ hoặc lười biếng hoặc anh ta không hài lòng với việc báo cáo với cấp trên mà có mâu thuẫn. Anh ta không hề bối rối trước cuộc xung đột giữa Bá Tước Hòa Âm và Võ Sĩ Vũ Trụ. Đối với anh ta, chúng chỉ là vấn đề nhỏ. Điều quan trọng là đội quân Quân Đoàn Hủy Diệt đang đe dọa toàn bộ vương quốc Narcia. Đấu Sĩ Song Giáo rút mũi giáo ra khỏi một trong nhiều thi thể của những vị tướng nổi tiếng và nguy hiểm của Quân Đoàn Hủy Diệt. Bá Tước Hòa Âm và Võ Sĩ Vũ Trụ hoàn toàn chấp thuận việc anh ta dẫn đầu đội tiên phong. Sự việc không trở nên phức tạp. Mọi người ở đây đều muốn Viện Tri Thức chiếm ưu thế. Đều muốn đánh bại Quân Đoàn Hủy Diệt. Đó là tất cả những gì Đấu Sĩ Song Giáo cần quan tâm với ngọn giáo trên tay. 6 Unknown - Unknown x 3
Bá Tước Hòa Âm + Võ Sĩ Vũ Trụ + Linh Miêu Sư + Kunoichi + Túy Thần Hầu + Đấu Sĩ Song Giáo + Sứ Tộc Chim Sét + Linh Nữ Pha Lê
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Thông Báo
Nhạc Trưởng
Nhạc Trưởng
Gậy phép chuyên dụng của nhạc trưởng. Nó thu hút tất cả ánh mắt cả trên sân khấu và trên chiến trường.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
1
0
0
5
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
6
1
1
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
17
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
22
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
1
0
2
0
0
0

Đặc Tính

0
4
5
0
0
4
33

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép