Tòa nhà: Tháp Tên

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Tháp Tên


Phiên bản nâng cao của Tháp cơ bản Cấp 10. Tấn công nhanh các mục tiêu đơn.

MáuTấn côngPhạm vi tấn côngSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Tháp Têncấp 1140003201710%3x3 12 giờ. 140000Vàng
cấp 2170003851720%3x3 14 giờ. 190000Vàng
cấp 3
(Nhà chính x 9)
200004501830%3x3 16 giờ. 260000Vàng
cấp 4230005151840%3x3 20 giờ. 350000Vàng
cấp 5260005801950%3x3 24 giờ. 450000Vàng
cấp 6
(Nhà chính x 12)
290006451960%3x32 ngày. 650000Vàng
cấp 7320007102070%3x34 ngày. 900000Vàng
cấp 8350007752080%3x38 ngày. 1200000Vàng
cấp 9
(Nhà chính x 15)
380008402190%3x312 ngày. 1500000Vàng
cấp 104100090521100%3x316 ngày. 1800000Vàng
Tháp Têncấp 116000097022110%3x320 ngày. 2100000Vàng
cấp 12
(Nhà chính x 18)
80000103522120%3x324 ngày. 2400000Vàng
cấp 13100000110022130%3x328 ngày. 2800000Vàng
cấp 14120000116523140%3x332 ngày. 3200000Vàng
cấp 15
(Nhà chính x 21)
150000123023150%3x336 ngày. 3600000Vàng
cấp 16170000129524160%3x340 ngày. 4000000Vàng
cấp 17190000136024170%3x345 ngày. 4500000Vàng
cấp 18
(Nhà chính x 24)
210000142525180%3x350 ngày. 5000000Vàng
cấp 19230000149025190%3x355 ngày. 6000000Vàng
cấp 20250000155526200%3x360 ngày. 7000000Vàng
Tổng 435 ngày. 14 giờ. 48040000 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Unknown - Unknown x 50 Unknown - Unknown x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Unknown - Unknown x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Unknown - Unknown x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Unknown - Unknown x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Unknown - Unknown x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Unknown - Unknown x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Unknown - Unknown x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Unknown - Unknown x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Unknown - Unknown x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Đồn Trú

Cho mỗi cấp các nhân vật nhận được một kinh nghiệm điểm garrison. Nhiều điểm được trao cho kỹ năng cấp. Tài năng và mức độ của nó, như giáo dục không ảnh hưởng đến số điểm.
Cấp Khả năng12345678910
KN:13690183356629106020953728???
Thông Báo: Cấp KN:
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +3 1 50
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +6 2 140
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +9 3 300
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +12 4 650
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +15 5 1200
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +18 6 2200
Mục tiêu ưu tiên: Tướng. Phạm vi +21 7 3800
Tăng 2% Thiệt hại gây ra và 10% Máu tối đa. 1 50
Tăng 4% Thiệt hại gây ra và 20% Máu tối đa. 2 140
Tăng 6% Thiệt hại gây ra và 30% Máu tối đa. 3 300
Tăng 8% Thiệt hại gây ra và 40% Máu tối đa. 4 650
Tăng 10% Thiệt hại gây ra và 50% Máu tối đa. 5 1200
Tăng 12% Thiệt hại gây ra và 60% Máu tối đa. 6 2200
Tăng 14% Thiệt hại gây ra và 70% Máu tối đa. 7 3800
Gây Thiệt hại x 1,5 lên Tướng 1 50
Gây Thiệt hại x 2 lên Tướng 2 140
Gây Thiệt hại x 2,5 lên Tướng 3 300
Gây Thiệt hại x 3 lên Tướng 4 650
Gây Thiệt hại x 3,5 lên Tướng 5 1200
Gây Thiệt hại x 4 lên Tướng 6 2200
Gây Thiệt hại x 4,5 lên Tướng 7 3800

Ngoài ra

Tháp Canh
Tháp Phép
Tháp Pháo