Hoang Mạc

1. Hãy chọn ra 10 Tướng khác nhau và 1 Phép. Cùng 1 đồng đội chinh phục Hoang Mạc. 2. Mỗi trận gồm 5 ải, mỗi ải xuất hiện các Mục tiêu và Nhà tại 3 vị trí ngẫu nhiên. Hãy phối hợp cùng đồng đội diệt hết các mục tiêu và hủy tất cả nhà trong thời gian quy định. 3. Hoang Mạc sẽ mở vào tất cả các ngày và không giới hạn số lần vào.
1. Nhận 1 Rương thưởng sau mỗi trận, trong đó mỗi ngày tối đa có cơ hội nhận tối đa 5 Rương Tinh Anh. Vượt ải càng nhiều, rương thưởng càng nhiều. 2. Rương Tinh Anh chứa 6 lá bài, lật bài sẽ có cơ hội nhận được Đá hồn và Vận Thạch. Số Rương Tinh Anh sẽ được làm mới vào 00:00 mỗi ngày. 3. Rương thưởng chứa Sách EXP ở nhiều cấp. Mỗi ngày không giới hạn số lần nhận Rương thưởng. 4. Vật phẩm nhận được sẽ được gửi vào hộp thư còn những phần thưởng khác sẽ tự cộng vào tài khoản.

Tổng Lực Chiến

Sức mạnh trung bình của 10 Tướng tham chiến. Tổng sức mạnh của Ngài và đồng đội sẽ quyết định độ khó của ải.
  • 0 - 899
  • 900 - 1299
  • 1300 - 1649
  • 1650 - 1999
  • 2000 +

Đợt 1

Thưởng
Sao
1000
Sao
1000
Ấn
20
Ấn
20
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
2
Tướng
Hiệp SĩMa TrơiNinjaSắc QuỷVikingPháp SưThần SấmNgài Bí NgôNgưu Vương
Tôtem Thần Cấp - 1 / Lượng - 0 - 1

Đợt 2

Thưởng
Sao
1200
Sao
1200
Ấn
30
Ấn
30
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
3
Tướng
Hiệp SĩMa TrơiNinjaSắc QuỷVikingPháp SưThần SấmNgài Bí NgôNgưu Vương
Tôtem Thần Cấp - 2 / Lượng - 0 - 1

Đợt 3

Thưởng
Sao
1400
Sao
1400
Ấn
40
Ấn
40
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
4
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
4
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
4
Tướng
Hiệp SĩMa TrơiNinjaSắc QuỷVikingPháp SưThần SấmNgài Bí NgôNgưu Vương
Tôtem Thần Cấp - 3 / Lượng - 0 - 1

Đợt 4

Thưởng
Sao
1600
Sao
1600
Ấn
50
Ấn
50
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
4
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
4
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
5
Tướng
Hiệp SĩMa TrơiNinjaSắc QuỷVikingPháp SưThần SấmNgài Bí NgôNgưu Vương
Tôtem Thần Cấp - 4 / Lượng - 0 - 1

Đợt 5

Thưởng
Sao
1800
Sao
1800
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Ấn
60
Ấn
60
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
6
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
3
Tướng
Hiệp SĩMa TrơiNinjaSắc QuỷVikingPháp SưThần SấmNgài Bí NgôNgưu Vương
Tôtem Thần Cấp - 5 / Lượng - 1 - 1

Đợt 1

Thưởng
Sao
1800
Sao
1800
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Ấn
60
Ấn
60
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
6
Tướng
Tử ThầnBò Cạp BăngNgười TuyếtThần Tình YêuPharaon
Tôtem Thần Cấp - 2 / Lượng - 1 - 1

Đợt 2

Thưởng
Sao
2000
Sao
2000
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Ấn
70
Ấn
70
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
7
Tướng
Tử ThầnBò Cạp BăngNgười TuyếtThần Tình YêuPharaon
Tôtem Thần Cấp - 3 / Lượng - 1 - 1

Đợt 3

Thưởng
Sao
2200
Sao
2200
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Ấn
80
Ấn
80
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
8
Tướng
Tử ThầnBò Cạp BăngNgười TuyếtThần Tình YêuPharaon
Tôtem Thần Cấp - 4 / Lượng - 1 - 1

Đợt 4

Thưởng
Sao
2400
Sao
2400
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Ấn
90
Ấn
90
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
1
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
9
Tướng
Tử ThầnBò Cạp BăngNgười TuyếtThần Tình YêuPharaon
Tôtem Thần Cấp - 5 / Lượng - 1 - 1

Đợt 5

Thưởng
Sao
2600
Sao
2600
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
120
Thưởng: Huy Hiệu
120
Ấn
100
Ấn
100
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
10
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
6
Tướng
Tử ThầnBò Cạp BăngNgười TuyếtThần Tình YêuPharaon
Tôtem Thần Cấp - 6 / Lượng - 1 - 2

Đợt 1

Thưởng
Sao
2600
Sao
2600
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
120
Thưởng: Huy Hiệu
120
Ấn
100
Ấn
100
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
10
Tướng
Rồng LửaKỵ Sĩ Địa NgụcDraculaKị Sĩ Quỷ
Tôtem Thần Cấp - 3 / Lượng - 1 - 2

Đợt 2

Thưởng
Sao
2900
Sao
2900
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
160
Thưởng: Huy Hiệu
160
Ấn
110
Ấn
110
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
11
Tướng
Rồng LửaKỵ Sĩ Địa NgụcDraculaKị Sĩ Quỷ
Tôtem Thần Cấp - 4 / Lượng - 1 - 2

Đợt 3

Thưởng
Sao
3200
Sao
3200
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
200
Thưởng: Huy Hiệu
200
Ấn
120
Ấn
120
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
12
Tướng
Rồng LửaKỵ Sĩ Địa NgụcDraculaKị Sĩ Quỷ
Tôtem Thần Cấp - 5 / Lượng - 1 - 2

Đợt 4

Thưởng
Sao
3500
Sao
3500
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
240
Thưởng: Huy Hiệu
240
Ấn
130
Ấn
130
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
13
Tướng
Rồng LửaKỵ Sĩ Địa NgụcDraculaKị Sĩ Quỷ
Tôtem Thần Cấp - 6 / Lượng - 1 - 2

Đợt 5

Thưởng
Sao
3800
Sao
3800
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
280
Thưởng: Huy Hiệu
280
Ấn
140
Ấn
140
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
14
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
9
Tướng
Rồng LửaKỵ Sĩ Địa NgụcDraculaKị Sĩ Quỷ
Tôtem Thần Cấp - 7 / Lượng - 1 - 2

Đợt 1

Thưởng
Sao
3800
Sao
3800
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
280
Thưởng: Huy Hiệu
280
Ấn
140
Ấn
140
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
14
Tướng
Độc GiácÔng già NổTiên NữThủy ThầnKẻ Hủy DiệtKẻ Hủy DiệtRâu BạcMộc TinhTiên ĐiểuQuỷ XươngVua Hải TặcMắt QuỷKane Kẹo NgọtRồng BăngValentinaDiêm VươngNgười ThúQuý Cô Leo
Tôtem Thần Cấp - 4 / Lượng - 1 - 2

Đợt 2

Thưởng
Sao
4100
Sao
4100
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
320
Thưởng: Huy Hiệu
320
Ấn
150
Ấn
150
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
15
Tướng
Độc GiácÔng già NổTiên NữThủy ThầnKẻ Hủy DiệtKẻ Hủy DiệtRâu BạcMộc TinhTiên ĐiểuQuỷ XươngVua Hải TặcMắt QuỷKane Kẹo NgọtRồng BăngValentinaDiêm VươngNgười ThúQuý Cô Leo
Tôtem Thần Cấp - 5 / Lượng - 1 - 2

Đợt 3

Thưởng
Sao
4400
Sao
4400
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
360
Thưởng: Huy Hiệu
360
Ấn
160
Ấn
160
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
16
Tướng
Độc GiácÔng già NổTiên NữThủy ThầnKẻ Hủy DiệtKẻ Hủy DiệtRâu BạcMộc TinhTiên ĐiểuQuỷ XươngVua Hải TặcMắt QuỷKane Kẹo NgọtRồng BăngValentinaDiêm VươngNgười ThúQuý Cô Leo
Tôtem Thần Cấp - 6 / Lượng - 1 - 2

Đợt 4

Thưởng
Sao
4700
Sao
4700
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
400
Thưởng: Huy Hiệu
400
Ấn
170
Ấn
170
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
17
Tướng
Độc GiácÔng già NổTiên NữThủy ThầnKẻ Hủy DiệtKẻ Hủy DiệtRâu BạcMộc TinhTiên ĐiểuQuỷ XươngVua Hải TặcMắt QuỷKane Kẹo NgọtRồng BăngValentinaDiêm VươngNgười ThúQuý Cô Leo
Tôtem Thần Cấp - 7 / Lượng - 1 - 2

Đợt 5

Thưởng
Sao
5000
Sao
5000
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
440
Thưởng: Huy Hiệu
440
Ấn
180
Ấn
180
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Đá Hồn Frankenstein
2
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
4
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
12
Tướng
Độc GiácÔng già NổTiên NữThủy ThầnKẻ Hủy DiệtKẻ Hủy DiệtRâu BạcMộc TinhTiên ĐiểuQuỷ XươngVua Hải TặcMắt QuỷKane Kẹo NgọtRồng BăngValentinaDiêm VươngNgười ThúQuý Cô Leo
Tôtem Thần Cấp - 8 / Lượng - 2 - 2

Đợt 1

Thưởng
Sao
5000
Sao
5000
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
440
Thưởng: Huy Hiệu
440
Ấn
180
Ấn
180
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác
1
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
4
Tướng
Ác Quỷ Địa NgụcKỵ Sĩ RồngMedusaLưỡng LongPhù Thuỷ Bí NgôVong Hồn Tử SĩNick Hạt TiêuMichaelKẻ đốn timAnubisNữ Thiện XạDũng Sĩ Tê GiácThiết Giáp ChiếnRồng XươngChủ Tế QuỷFrankensteinAthenaQuái TuyếtLinh Hồn Sư
Tôtem Thần Cấp - 5 / Lượng - 1 - 2

Đợt 2

Thưởng
Sao
5300
Sao
5300
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
480
Thưởng: Huy Hiệu
480
Ấn
190
Ấn
190
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác
1
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
5
Tướng
Ác Quỷ Địa NgụcKỵ Sĩ RồngMedusaLưỡng LongPhù Thuỷ Bí NgôVong Hồn Tử SĩNick Hạt TiêuMichaelKẻ đốn timAnubisNữ Thiện XạDũng Sĩ Tê GiácThiết Giáp ChiếnRồng XươngChủ Tế QuỷFrankensteinAthenaQuái TuyếtLinh Hồn Sư
Tôtem Thần Cấp - 6 / Lượng - 1 - 2

Đợt 3

Thưởng
Sao
5600
Sao
5600
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
520
Thưởng: Huy Hiệu
520
Ấn
200
Ấn
200
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác
1
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
6
Tướng
Ác Quỷ Địa NgụcKỵ Sĩ RồngMedusaLưỡng LongPhù Thuỷ Bí NgôVong Hồn Tử SĩNick Hạt TiêuMichaelKẻ đốn timAnubisNữ Thiện XạDũng Sĩ Tê GiácThiết Giáp ChiếnRồng XươngChủ Tế QuỷFrankensteinAthenaQuái TuyếtLinh Hồn Sư
Tôtem Thần Cấp - 7 / Lượng - 1 - 2

Đợt 4

Thưởng
Sao
5900
Sao
5900
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
560
Thưởng: Huy Hiệu
560
Ấn
210
Ấn
210
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
4
Đá Hồn Người Thú
1
Đá Hồn Thần Tình Yêu
1
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
1
Đá Hồn Medusa
1
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
1
Đá Hồn Frankenstein
1
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác
1
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
7
Tướng
Ác Quỷ Địa NgụcKỵ Sĩ RồngMedusaLưỡng LongPhù Thuỷ Bí NgôVong Hồn Tử SĩNick Hạt TiêuMichaelKẻ đốn timAnubisNữ Thiện XạDũng Sĩ Tê GiácThiết Giáp ChiếnRồng XươngChủ Tế QuỷFrankensteinAthenaQuái TuyếtLinh Hồn Sư
Tôtem Thần Cấp - 7 / Lượng - 1 - 2

Đợt 5

Thưởng
Sao
6200
Sao
6200
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
600
Thưởng: Huy Hiệu
600
Ấn
220
Ấn
220
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.
1
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.
1
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Đá Hồn Frankenstein
2
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác
2
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
8
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
15
Tướng
Ác Quỷ Địa NgụcKỵ Sĩ RồngMedusaLưỡng LongPhù Thuỷ Bí NgôVong Hồn Tử SĩNick Hạt TiêuMichaelKẻ đốn timAnubisNữ Thiện XạDũng Sĩ Tê GiácThiết Giáp ChiếnRồng XươngChủ Tế QuỷFrankensteinAthenaQuái TuyếtLinh Hồn Sư
Tôtem Thần Cấp - 7 / Lượng - 2 - 2