Hoang Mạc

1. Hãy chọn ra 10 Tướng khác nhau và 1 Phép. Cùng 1 đồng đội chinh phục Hoang Mạc. 2. Mỗi ải xuất hiện một số lượng các mục tiêu địch và nhà nhất định tại 3 vị trí ngẫu nhiên. Hãy phối hợp cùng đồng đội tiêu diệt hết các mục tiêu và hủy tất cả nhà trong thời gian quy định. 3. Hoang Mạc sẽ mở vào tất cả các ngày và không giới hạn số lần vào.
1. Nhận 1 rương sau mỗi trận, mỗi ngày tối đa có thể nhận tối đa 5 Rương Tinh Anh hoặc 1 Rương Thường. Chỉ còn nhận Rương Thường nếu đã nhận tối đa 5 Rương Tinh Anh. 2. Rương Tinh Anh chứa 6 lá bài, lật bài sẽ có cơ hội nhận được Đá hồn và Vận Thạch. Số Rương Tinh Anh sẽ được làm mới vào 00:00 mỗi ngày. 3. Rương Thường chứa Sách Kinh Nghiệm các cấp. Mỗi ngày không giới hạn số lần nhận Rương Thường. 4. Vật phẩm nhận được sẽ được gửi vào hộp thư còn những phần thưởng khác sẽ tự cộng vào tài khoản.

Tổng Lực Chiến

Sức mạnh trung bình của 10 Tướng tham chiến. Tổng sức mạnh của Ngài và đồng đội sẽ quyết định độ khó của ải.
  • 0 - 899
  • 900 - 1299
  • 1300 - 1649
  • 1650 - 1999
  • 2000 +

Đợt 1

Thưởng
Sao
3600
Sao
3600
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Ấn
100
Ấn
100
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
2
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Đá Hồn Tiến Sĩ Độc
2
Đá Hồn Asura
2
Đá Hồn Phù Thủy Băng
2
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
6
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
3
Tướng
Hiệp SĩMa TrơiNinjaSắc QuỷVikingPháp SưThần SấmNgài Bí NgôNgưu Vương
Tôtem Thần Cấp - 3 / Lượng - 0 - 1

Đợt 1

Thưởng
Sao
5200
Sao
5200
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
200
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
200
Ấn
200
Ấn
200
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
3
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Đá Hồn Mắt Quỷ
2
Đá Hồn Vua Hải Tặc
2
Đá Hồn Tiến Sĩ Độc
2
Đá Hồn Asura
2
Đá Hồn Phù Thủy Băng
2
Đá Hồn Đội Phá Đảo
2
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
10
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
6
Tướng
Tử ThầnBò Cạp BăngNgười TuyếtThần Tình YêuPharaon
Tôtem Thần Cấp - 4 / Lượng - 1 - 1

Đợt 1

Thưởng
Sao
7600
Sao
7600
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
500
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
500
Ấn
200
Ấn
200
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
5
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
5
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Đá Hồn Mắt Quỷ
2
Đá Hồn Vua Hải Tặc
2
Đá Hồn Quỷ Xương
2
Đá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục
2
Đá Hồn Tiến Sĩ Độc
2
Đá Hồn Asura
2
Đá Hồn Phù Thủy Băng
2
Đá Hồn Đội Phá Đảo
2
Đá Hồn Ác Ma Mặt Hề
2
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
14
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
9
Tướng
Rồng LửaKỵ Sĩ Địa NgụcDraculaKị Sĩ Quỷ
Tôtem Thần Cấp - 6 / Lượng - 1 - 2

Đợt 1

Thưởng
Sao
10000
Sao
10000
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
700
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
700
Ấn
300
Ấn
300
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
6
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
6
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Đá Hồn Mắt Quỷ
2
Đá Hồn Vua Hải Tặc
2
Đá Hồn Quỷ Xương
2
Đá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục
2
Đá Hồn Nick Hạt Tiêu
2
Đá Hồn Frankenstein
2
Đá Hồn Tiến Sĩ Độc
2
Đá Hồn Asura
2
Đá Hồn Phù Thủy Băng
2
Đá Hồn Đội Phá Đảo
2
Đá Hồn Ác Ma Mặt Hề
2
Đá Hồn Nữ Hải Tướng
2
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
4
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
12
Tướng
Độc GiácÔng già NổTiên NữThủy ThầnKẻ Hủy DiệtKẻ Hủy DiệtRâu BạcMộc TinhTiên ĐiểuQuỷ XươngVua Hải TặcMắt QuỷKane Kẹo NgọtRồng BăngValentinaDiêm VươngNgười ThúQuý Cô Leo
Tôtem Thần Cấp - 7 / Lượng - 1 - 2

Đợt 1

Thưởng
Sao
12400
Sao
12400
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
1
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
1000
Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
1000
Ấn
400
Ấn
400
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.
2
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.
2
Đá Hồn Người Thú
2
Đá Hồn Thần Tình Yêu
2
Đá Hồn Ngài Bí Ngô
2
Đá Hồn Medusa
2
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô
2
Đá Hồn Mắt Quỷ
2
Đá Hồn Vua Hải Tặc
2
Đá Hồn Quỷ Xương
2
Đá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục
2
Đá Hồn Nick Hạt Tiêu
2
Đá Hồn Frankenstein
2
Đá Hồn Michael
2
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác
2
Đá Hồn Tiến Sĩ Độc
2
Đá Hồn Asura
2
Đá Hồn Phù Thủy Băng
2
Đá Hồn Đội Phá Đảo
2
Đá Hồn Ác Ma Mặt Hề
2
Đá Hồn Nữ Hải Tướng
2
Đá Hồn Băng Phụng
2
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
8
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
15
Tướng
Ác Quỷ Địa NgụcKỵ Sĩ RồngMedusaLưỡng LongPhù Thuỷ Bí NgôVong Hồn Tử SĩNick Hạt TiêuMichaelKẻ đốn timAnubisNữ Thiện XạDũng Sĩ Tê GiácThiết Giáp ChiếnRồng XươngChủ Tế QuỷFrankensteinAthenaQuái TuyếtLinh Hồn Sư
Tôtem Thần Cấp - 7 / Lượng - 2 - 2