Tướng: Nữ Thiện Xạ

Nữ Thiện Xạ

Nữ Thiện Xạ Nữ Thiện Xạ

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:32004094078040
Tấn công Tấn công:20018402984
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:600600600
Di Chuyển Di Chuyển:235250250
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:999
Chính xác Chính xác:159206292
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Tiên TriUnknownHãy chọn tài năngSúng Phòng Vệ
Một nữ tướng cướp xinh đẹp và tham lam bậc nhất. Cô nàng dường như biệt tích sau khi tình cờ cướp được một kho vũ khí có thể làm trái tim người ta tổn thương vô cùng … Cho đến khi chiến trường xuất hiện 1 Nữ chuyên săn tiền thưởng vô cùng xinh đẹp thì ….

Trực Thăng

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:5000700011900
Tấn công Tấn công:100014002380
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:800800800
Di Chuyển Di Chuyển:600600600
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:999
Chính xác Chính xác:385385385
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Cuộc đời của sự quen thuộc Cuộc đời của sự quen thuộc: 12 sec. 12 sec. 12 sec.
  • Súng Phòng Vệ
  • Tôtem Thần
  • Nữ Thiện Xạ
  • Nữ Thiện Xạ Tiến hóa 1
  • Nữ Thiện Xạ Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Gây 160% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 10% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 15%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
2/152000 (100 Ấn)117156195
Gây 190% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 16% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 20%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Gây 220% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 22% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 25%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Gây 250% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 31% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 30%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Gây 290% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 40% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 40%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Gây 330% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 49% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 50%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Gây 380% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 61% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 60%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Gây 430% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 73% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 70%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Gây 480% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 85% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 80%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Gây 550% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 100% hồi máu của địch trong 2 giây, bản thân sẽ nhận TH ít hơn 90%, đồng thời triệu hồi Phi thuyền trong 12 giây. (Nghỉ: 3 giây và tự động hồi phục 25 Điểm năng lượng mỗi giây). Chiêu thức của Phi thuyền sẽ nhắm đến mục tiêu ít Máu nhất, làm ngất 1 giây và gây 300% Phi thuyền TC TH lên tất cả các mục tiêu trong phạm vi. Phi thuyền được trang bị bộ phân tán cấp 5 và tàng hình, đồng thời không bị giới hạn trong phạm vi Nhà Tướng khi phòng thủ.
CấpThông Báo
1Gây 160% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 10% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 15%.
2Gây 190% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 16% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 20%.
3Gây 220% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 22% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 25%.
4Gây 250% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 31% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 30%.
5Gây 290% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 40% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 40%.
6Gây 330% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 49% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 50%.
7Gây 380% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 61% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 60%.
8Gây 430% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 73% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 70%.
9Gây 480% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 85% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 80%.
10Gây 550% Tấn Công Thiệt Hại cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên, và giảm 100% hồi máu của địch trong 2 giây. Giảm TH của Tướng đồng minh gần Tôtem xuống 90%.
Nữ Thiện Xạ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
132002002355
2331521523510
3343023023516
4354524523521
5366026023526
6377527523531
7389029023536
8400530523542
9412032023547
10423533523552
11435035023557
12446536523562
13458038023568
14469539523573
15481041023578
16492542523583
17504044023588
18515545523594
19527047023599
205385485235104
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
8585685240105
218700700240110
228815715240115
238930730240120
249045745240126
259160760240131
269275775240136
279390790240141
289505805240147
299620820240152
309735835240157
319850850240162
329965865240167
3310080880240173
3410195895240178
3510310910240183
3610425925240188
3710540940240194
3810655955240199
3910770970240204
4010885985240209
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
140851185245210
41142001200245216
42143151215245221
43144301230245226
44145451245245231
45146601260245237
46147751275245242
47148901290245247
48150051305245253
49151201320245258
50152351335245263
51153501350245268
52154651365245274
53155801380245279
54156951395245284
55158101410245289
56159251425245295
57160401440245300
58161551455245305
59162701470245310
60163851485245316
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
195851685250317
61197001700250323
62198151715250328
63199301730250333
64200451745250338
65201601760250344
66202751775250349
67203901790250354
68205051805250360
69206201820250365
70207351835250370
71208501850250376
72209651865250381
73210801880250386
74211951895250391
75213101910250397
76214251925250402
77215401940250407
78216551955250413
79217701970250418
80218851985250423
Nữ Thiện Xạ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
14094018402507
241113185525013
341286187025020
441459188525026
541632190025033
641805191525040
741978193025046
842151194525053
942324196025059
1042497197525066
1142670199025072
1242843200525079
1343016202025086
1443189203525092
1543362205025099
16435352065250105
17437082080250112
18438812095250119
19440542110250125
20442272125250132
21444002140250138
22445732155250145
23447462170250152
24449192185250158
25450922200250165
26452652215250171
27454382230250178
28456112245250184
29457842260250191
30459572275250198
31461302290250204
32463032305250211
33464762320250217
34466492335250224
35468222350250231
36469952365250237
37471682380250244
38473412395250250
39475142410250257
40476872425250264
41478602440250270
42480332455250277
43482062470250283
44483792485250290
45485522500250297
46487252515250303
47488982530250310
48490712545250316
49492442560250323
50494172575250329
51495902590250336
52497632605250343
53499362620250349
54501092635250356
55502822650250362
56504552665250369
57506282680250376
58508012695250382
59509742710250389
60511472725250395
61513202740250402
62514932755250409
63516662770250415
64518392785250422
65520122800250428
66521852815250435
67523582830250441
68525312845250448
69527042860250455
70528772875250461
71530502890250468
72532232905250474
73533962920250481
74535692935250488
75537422950250494
76539152965250501
77540882980250507
78542612995250514
79544343010250521
80546073025250527
Nữ Thiện Xạ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
18700035442508
287258355925016
387516357425024
487774358925032
588032360425039
688290361925047
788548363425055
888806364925063
989064366425071
1089322367925079
1189580369425087
1289838370925095
13900963724250103
14903543739250110
15906123754250118
16908703769250126
17911283784250134
18913863799250142
19916443814250150
20919023829250158
21921603844250166
22924183859250174
23926763874250181
24929343889250189
25931923904250197
26934503919250205
27937083934250213
28939663949250221
29942243964250229
30944823979250237
31947403994250245
32949984009250252
33952564024250260
34955144039250268
35957724054250276
36960304069250284
37962884084250292
38965464099250300
39968044114250308
40970624129250316
41973204144250323
42975784159250331
43978364174250339
44980944189250347
45983524204250355
46986104219250363
47988684234250371
48991264249250379
49993844264250387
50996424279250394
51999004294250402
521001584309250410
531004164324250418
541006744339250426
551009324354250434
561011904369250442
571014484384250450
581017064399250458
591019644414250465
601022224429250473
611024804444250481
621027384459250489
631029964474250497
641032544489250505
651035124504250513
661037704519250521
671040284534250529
681042864549250536
691045444564250544
701048024579250552
711050604594250560
721053184609250568
731055764624250576
741058344639250584
751060924654250592
761063504669250600
771066084684250607
781068664699250615
791071244714250623
801073824729250631
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néUnknown - Unknown x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngUnknown - Unknown x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néUnknown - Unknown x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngUnknown - Unknown x 24
Unknown - Unknown x 16
Nữ Thiện Xạ x 1 / Unknown - Unknown x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néUnknown - Unknown x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngUnknown - Unknown x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néUnknown - Unknown x 14
Unknown - Unknown x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
Nữ Thiện Xạ x 2 / Unknown - Unknown x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 15
Nữ Thiện Xạ x 4 / Unknown - Unknown x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néUnknown - Unknown x 2
Unknown - Unknown x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngUnknown - Unknown x 2
Unknown - Unknown x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 10
Nữ Thiện Xạ x 6 / Unknown - Unknown x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngUnknown - Unknown x 3
Unknown - Unknown x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngUnknown - Unknown x 6
Unknown - Unknown x 12
Nữ Thiện Xạ x 8 / Unknown - Unknown x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Bạch Tuyết
  • Tu Nữ
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Bạch Tuyết
Bạch Tuyết
Khi Nữ Thiện Xạ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Dù đang chiến đấu thì váy mình cũng phải trắng tinh.400 Tấn công
10000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
1 16000 250 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Tu Nữ
Tu Nữ
Khi Nữ Thiện Xạ nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Hãy nói lời cầu nguyện lần cuối trước khi súng nổ.250 Tấn công
16000 Máu
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
1 16000 250 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Unknown - Unknown
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Unknown - Unknown
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Unknown - Unknown
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Unknown - Unknown
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Unknown - Unknown
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Unknown - Unknown
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Unknown - Unknown
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Unknown - Unknown
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Unknown - Unknown
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Unknown - Unknown
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Unknown - Unknown
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Unknown - Unknown
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Unknown - Unknown
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Unknown - Unknown
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Unknown - Unknown
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Unknown - Unknown
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Unknown - Unknown
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Unknown - Unknown
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Unknown - Unknown
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Unknown - Unknown
30 55 55 33
Tổng
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
150001000600
251101010600
352201020600
453301030600
554401040600
655501050600
756601060600
857701070600
958801080600
1059901090600
1161001100600
1262101110600
1363201120600
1464301130600
1565401140600
1666501150600
1767601160600
1868701170600
1969801180600
2070901190600
21102001700600
22103101710600
23104201720600
24105301730600
25106401740600
26107501750600
27108601760600
28109701770600
29110801780600
30111901790600
31113001800600
32114101810600
33115201820600
34116301830600
35117401840600
36118501850600
37119601860600
38120701870600
39121801880600
40122901890600
41154002400600
42155102410600
43156202420600
44157302430600
45158402440600
46159502450600
47160602460600
48161702470600
49162802480600
50163902490600
51165002500600
52166102510600
53167202520600
54168302530600
55169402540600
56170502550600
57171602560600
58172702570600
59173802580600
60174902590600
61206003100600
62207103110600
63208203120600
64209303130600
65210403140600
66211503150600
67212603160600
68213703170600
69214803180600
70215903190600
71217003200600
72218103210600
73219203220600
74220303230600
75221403240600
76222503250600
77223603260600
78224703270600
79225803280600
80226903290600
81258003800600
82259103810600
83260203820600
84261303830600
85262403840600
86263503850600
87264603860600
88265703870600
89266803880600
90267903890600
91269003900600
92270103910600
93271203920600
94272303930600
95273403940600
96274503950600
97275603960600
98276703970600
99277803980600
100278903990600
101310004500600
102311104510600
103312204520600
104313304530600
105314404540600
106315504550600
107316604560600
108317704570600
109318804580600
110319904590600
111321004600600
112322104610600
113323204620600
114324304630600
115325404640600
116326504650600
117327604660600
118328704670600
119329804680600
120330904690600
121362005200600
122363105210600
123364205220600
124365305230600
125366405240600
126367505250600
127368605260600
128369705270600
129370805280600
130371905290600
131373005300600
132374105310600
133375205320600
134376305330600
135377405340600
136378505350600
137379605360600
138380705370600
139381805380600
140382905390600
141414005900600
142415105910600
143416205920600
144417305930600
145418405940600
146419505950600
147420605960600
148421705970600
149422805980600
150423905990600
151425006000600
152426106010600
153427206020600
154428306030600
155429406040600
156430506050600
157431606060600
158432706070600
159433806080600
160434906090600
161466006600600
162467106610600
163468206620600
164469306630600
165470406640600
166471506650600
167472606660600
168473706670600
169474806680600
170475906690600
171477006700600
172478106710600
173479206720600
174480306730600
175481406740600
176482506750600
177483606760600
178484706770600
179485806780600
180486906790600
181518007300600
182519107310600
183520207320600
184521307330600
185522407340600
186523507350600
187524607360600
188525707370600
189526807380600
190527907390600
191529007400600
192530107410600
193531207420600
194532307430600
195533407440600
196534507450600
197535607460600
198536707470600
199537807480600
200538907490600
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
170001400600
271101410600
372201420600
473301430600
574401440600
675501450600
776601460600
877701470600
978801480600
1079901490600
1181001500600
1282101510600
1383201520600
1484301530600
1585401540600
1686501550600
1787601560600
1888701570600
1989801580600
2090901590600
21134002300600
22135102310600
23136202320600
24137302330600
25138402340600
26139502350600
27140602360600
28141702370600
29142802380600
30143902390600
31145002400600
32146102410600
33147202420600
34148302430600
35149402440600
36150502450600
37151602460600
38152702470600
39153802480600
40154902490600
41198003200600
42199103210600
43200203220600
44201303230600
45202403240600
46203503250600
47204603260600
48205703270600
49206803280600
50207903290600
51209003300600
52210103310600
53211203320600
54212303330600
55213403340600
56214503350600
57215603360600
58216703370600
59217803380600
60218903390600
61262004100600
62263104110600
63264204120600
64265304130600
65266404140600
66267504150600
67268604160600
68269704170600
69270804180600
70271904190600
71273004200600
72274104210600
73275204220600
74276304230600
75277404240600
76278504250600
77279604260600
78280704270600
79281804280600
80282904290600
80 (5 Star)324904990600
81326005000600
82327105010600
83328205020600
84329305030600
85330405040600
86331505050600
87332605060600
88333705070600
89334805080600
90335905090600
91337005100600
92338105110600
93339205120600
94340305130600
95341405140600
96342505150600
97343605160600
98344705170600
99345805180600
100346905190600
100 (6 Star)388905890600
101390005900600
102391105910600
103392205920600
104393305930600
105394405940600
106395505950600
107396605960600
108397705970600
109398805980600
110399905990600
111401006000600
112402106010600
113403206020600
114404306030600
115405406040600
116406506050600
117407606060600
118408706070600
119409806080600
120410906090600
120 (7 Star)452906790600
121454006800600
122455106810600
123456206820600
124457306830600
125458406840600
126459506850600
127460606860600
128461706870600
129462806880600
130463906890600
131465006900600
132466106910600
133467206920600
134468306930600
135469406940600
136470506950600
137471606960600
138472706970600
139473806980600
140474906990600
140 (8 Star)516907690600
141518007700600
142519107710600
143520207720600
144521307730600
145522407740600
146523507750600
147524607760600
148525707770600
149526807780600
150527907790600
151529007800600
152530107810600
153531207820600
154532307830600
155533407840600
156534507850600
157535607860600
158536707870600
159537807880600
160538907890600
160 (9 Star)580908590600
161582008600600
162583108610600
163584208620600
164585308630600
165586408640600
166587508650600
167588608660600
168589708670600
169590808680600
170591908690600
171593008700600
172594108710600
173595208720600
174596308730600
175597408740600
176598508750600
177599608760600
178600708770600
179601808780600
180602908790600
180 (10 Star)644909490600
181646009500600
182647109510600
183648209520600
184649309530600
185650409540600
186651509550600
187652609560600
188653709570600
189654809580600
190655909590600
191657009600600
192658109610600
193659209620600
194660309630600
195661409640600
196662509650600
197663609660600
198664709670600
199665809680600
200666909690600
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1119002380600
2120102390600
3121202400600
4122302410600
5123402420600
6124502430600
7125602440600
8126702450600
9127802460600
10128902470600
11130002480600
12131102490600
13132202500600
14133302510600
15134402520600
16135502530600
17136602540600
18137702550600
19138802560600
20139902570600
21212403770600
22213503780600
23214603790600
24215703800600
25216803810600
26217903820600
27219003830600
28220103840600
29221203850600
30222303860600
31223403870600
32224503880600
33225603890600
34226703900600
35227803910600
36228903920600
37230003930600
38231103940600
39232203950600
40233303960600
41305805160600
42306905170600
43308005180600
44309105190600
45310205200600
46311305210600
47312405220600
48313505230600
49314605240600
50315705250600
51316805260600
52317905270600
53319005280600
54320105290600
55321205300600
56322305310600
57323405320600
58324505330600
59325605340600
60326705350600
61399206550600
62400306560600
63401406570600
64402506580600
65403606590600
66404706600600
67405806610600
68406906620600
69408006630600
70409106640600
71410206650600
72411306660600
73412406670600
74413506680600
75414606690600
76415706700600
77416806710600
78417906720600
79419006730600
80420106740600
80 (5 Star)491507930600
81492607940600
82493707950600
83494807960600
84495907970600
85497007980600
86498107990600
87499208000600
88500308010600
89501408020600
90502508030600
91503608040600
92504708050600
93505808060600
94506908070600
95508008080600
96509108090600
97510208100600
98511308110600
99512408120600
100513508130600
100 (6 Star)584909320600
101586009330600
102587109340600
103588209350600
104589309360600
105590409370600
106591509380600
107592609390600
108593709400600
109594809410600
110595909420600
111597009430600
112598109440600
113599209450600
114600309460600
115601409470600
116602509480600
117603609490600
118604709500600
119605809510600
120606909520600
120 (7 Star)6783010710600
1216794010720600
1226805010730600
1236816010740600
1246827010750600
1256838010760600
1266849010770600
1276860010780600
1286871010790600
1296882010800600
1306893010810600
1316904010820600
1326915010830600
1336926010840600
1346937010850600
1356948010860600
1366959010870600
1376970010880600
1386981010890600
1396992010900600
1407003010910600
140 (8 Star)7717012100600
1417728012110600
1427739012120600
1437750012130600
1447761012140600
1457772012150600
1467783012160600
1477794012170600
1487805012180600
1497816012190600
1507827012200600
1517838012210600
1527849012220600
1537860012230600
1547871012240600
1557882012250600
1567893012260600
1577904012270600
1587915012280600
1597926012290600
1607937012300600
160 (9 Star)8651013490600
1618662013500600
1628673013510600
1638684013520600
1648695013530600
1658706013540600
1668717013550600
1678728013560600
1688739013570600
1698750013580600
1708761013590600
1718772013600600
1728783013610600
1738794013620600
1748805013630600
1758816013640600
1768827013650600
1778838013660600
1788849013670600
1798860013680600
1808871013690600
180 (10 Star)9585014880600
1819596014890600
1829607014900600
1839618014910600
1849629014920600
1859640014930600
1869651014940600
1879662014950600
1889673014960600
1899684014970600
1909695014980600
1919706014990600
1929717015000600
1939728015010600
1949739015020600
1959750015030600
1969761015040600
1979772015050600
1989783015060600
1999794015070600
2009805015080600

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Rừng Cổ
Rừng Cổ
Thông Báo Tướng Thưởng
Khu Rừng Cổ đã từng là niềm tin sức mạnh của cư dân vào một cuộc sống yên bình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tổ tiên Tộc Cánh tham gia chế tạo bảo thạch chống rồng, sự hiếu chiến cuối cùng đẩy những tổ tiên này rời khỏi khu rừng. 2 Unknown - Unknown x 4
Rất ít người có thể sở hữu được sức mạnh tự nhiên của khu rừng cổ vì nó chỉ thuộc vể những ai xứng đáng. Vì thế các thế lực bắt đầu chuyển hướng sang những sinh linh của khu rừng, Pháp Sư và Thần Rừng sẽ những mục tiêu trong cuộc săn lùng … 4 Unknown - Unknown x 5
Những sinh linh của rừng đang ở tình thế vô cùng nguy nan. Và Tộc Cánh và đã lập một hiệp ước với loài người, Nữ Thiện Xạ cùng nhiều anh hùng khác lần lượt đến hỗ trợ. Nhưng liệu liên minh này có tan vỡ khi mà Tiên Nữ một hậu duệ của Tộc Cánh cũng gặp phải sự thù địch của phía đồng minh. 6 Unknown - Unknown x 3
Nữ Thiện Xạ + Pháp Sư + Tiên Nữ + Mộc Tinh + Xạ Thủ Tình Yêu + Quỷ Cây + Ong Chúa Sát Thủ + Thần Rừng
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Thông Báo
Bướng Bỉnh
Bướng Bỉnh
Súng tuy ngắn nhưng ẩn giấu các kĩ thuật tối cao. Thiết kế độc đáo phù hợp cho cả đạn và người.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
7
0
1
0
2
1
52
0
0
0
4
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
2
0
0
0
0
56
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
1
0
4
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
16
0
2
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0

Đặc Tính

1
0
1
1
0
4
70

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép