Vực Thẳm I

1. Liên kết người chơi khác sắp xếp căn cứ phòng thủ và tiêu diệt quái xâm nhập! 2. Chiến thắng lần đầu, có thể nhận phần thưởng đặc biệt. 3. Trong chế độ Khó, phần thưởng sẽ gồm 4 Cấp Rương khác nhau (Thường, Hiếm, Thần, Siêu). Bạn sẽ nhận được 1 Rương ngẫu nhiên mỗi lần chiến thắng. Nếu cử 1 Tướng được chỉ định, sẽ nhận được 1 Rương thưởng ngẫu nhiên trong ba cấp (Hiếm, Thần và Siêu). Nếu cử 3 Tướng được chỉ định, chắc chắn nhận được 1 Rương Siêu khi chiến thắng.
1. Nhận Vinh Dự khi khiêu chiến thành công trong chế độ Thường. 2. Khiêu chiến thành công trong chế độ Khó có thể nhận thêm Vinh Dự và các vật phẩm cao cấp.
Thành Thưởng Sức mạnh
Vực Thẳm I
Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 2 (13.89%)
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4 (20.83%)
Hộp Vực Thẳm - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. x 2 (19.84%)
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. x 3 (39.68%)
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. x 3 (39.68%)
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2 (1.98%)
20000

Đợt № 1 - Bắt đầu trận đấu 1 sec.

Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 1900 21400 1000 170 0 0 0 8 153 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 1600 44000 1500 165 0 0 0 2 177 0

Đợt № 2 - Bắt đầu trận đấu 10 sec.

Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Khổng Lồ Đá Ném Đá Gây 250% thiệt hại cho 1 kẻ thù ngẫu nhiên trên chiến trường. 1600 28600 1000 165 0 0 0 2 146 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 2100 30800 1000 160 0 0 0 2 198 0
Ngưu Vương Liệt Trảm Có 25% cơ hội kích hoạt Sốc Điện, gây 250% thiệt hại lên tất cả kẻ địch phía trước. 4800 440000 1000 200 0 0 0 4 357 0

Đợt № 3 - Bắt đầu trận đấu 18 sec.

Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 2600 38500 1000 170 0 0 0 2 261 0
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 3300 35700 800 260 0 0 0 2 301 0
Sát Thủ Ám Sát Gây 250% thiệt hại cho mục tiêu với mức máu thấp nhất. 2600 28600 900 240 0 0 0 2 221 0

Đợt № 4 - Bắt đầu trận đấu 25 sec.

Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Hiệp Sĩ Khiên Thánh Củng cố phòng thủ. Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 40% trong 5 giây. 1600 68700 1500 170 0 0 0 2 212 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 2400 44000 1000 175 0 0 0 8 250 0
Kỹ Sư Nham Thạch Gây 110% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trong khu vực. 1900 23100 1000 165 0 0 0 8 154 0
Ngưu Vương Liệt Trảm Có 25% cơ hội kích hoạt Sốc Điện, gây 250% thiệt hại lên tất cả kẻ địch phía trước. 4800 440000 1000 200 0 0 0 4 357 0

Đợt № 5 - Bắt đầu trận đấu 31 sec.

Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 2600 44000 1000 170 0 0 0 4 262 0
Pharaon Bão Cát Bao bọc Pharaon bằng 1 trận bão cát trong 6 giây. Có cơ hội gây ra 120% Thiệt hại và làm Ngất 1 giây tất cả quân địch trong phạm vi bão cát. 1900 46200 1000 185 0 0 0 3 223 0
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 2600 44000 750 130 0 0 0 6 263 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 2400 41200 1000 170 0 0 0 3 212 0

Đợt № 6 - Bắt đầu trận đấu 36 sec.

Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 2600 44000 1000 190 0 0 0 3 262 0
Người Tuyết Ném Tuyết Gây ra 75% Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 4 giây cho 1 quân địch đứng gần và làm chậm 10% trong 5 giây. 2400 55000 1000 170 0 0 0 4 252 0
Hiệp Sĩ Khiên Thánh Củng cố phòng thủ. Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 40% trong 5 giây. 1600 68700 1500 170 0 0 0 2 212 0
Phù Thủy Tuyết Hoa Tuyết Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây. 1600 24700 1000 160 0 0 0 8 146 0
Rồng Lửa Hỏa Quang 1600 200000 1200 260 0 0 0 3 166 0

Ngoài ra

Vực Thẳm II
Vực Thẳm III
Vực Thẳm IV
Luyện Ngục I
Luyện Ngục II
Luyện Ngục III
Luyện Ngục IV
Vực Quỷ Thét I
Vực Quỷ Thét II
Vực Quỷ Thét III
Vực Quỷ Thét IV