Tòa nhà: Kho Vàng

Unknown
Unknown

Kho Vàng


Kho chứa Vàng. Nâng cấp để tăng chỗ chứa.

MáuSức MạnChỗUnknownThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Kho Vàngcấp 125003%3x330000Vàng 10 sec.240Dầu
Kho Vàngcấp 230006%3x333000Vàng 1 min. 1100Dầu
Kho Vàngcấp 335009%3x339000Vàng 5 min. 3000Dầu
Kho Vàngcấp 4400012%3x350000Vàng 15 min. 6000Dầu
cấp 5
(Nhà chính x 3)
450015%3x365000Vàng 30 min. 13000Dầu
Kho Vàngcấp 6550018%3x380000Vàng 60 min. 22000Dầu
cấp 7650021%3x3100000Vàng 2 giờ. 38000Dầu
Kho Vàngcấp 8
(Nhà chính x 6)
750024%3x3130000Vàng 4 giờ. 63000Dầu
cấp 9850027%3x3160000Vàng 8 giờ. 110000Dầu
Kho Vàngcấp 101000030%3x3190000Vàng 12 giờ. 150000Dầu
cấp 11
(Nhà chính x 9)
1150033%3x3250000Vàng 24 giờ. 270000Dầu
Kho Vàngcấp 121350036%3x3300000Vàng2 ngày. 380000Dầu
cấp 131550039%3x3350000Vàng3 ngày. 520000Dầu
cấp 14
(Nhà chính x 12)
1800042%3x3400000Vàng4 ngày. 690000Dầu
Kho Vàngcấp 152050045%3x3450000Vàng5 ngày. 890000Dầu
cấp 162400048%3x3500000Vàng6 ngày. 1300000Dầu
cấp 17
(Nhà chính x 15)
2750051%3x3600000Vàng7 ngày. 1800000Dầu
Kho Vàngcấp 183250054%3x3700000Vàng8 ngày. 2400000Dầu
cấp 193750057%3x3800000Vàng10 ngày. 3000000Dầu
cấp 20
(Nhà chính x 18)
4500060%3x3900000Vàng12 ngày. 3600000Dầu
Kho Vàngcấp 216000063%3x31000000Vàng13 ngày. 4100000Dầu
cấp 228000066%3x31100000Vàng14 ngày. 4700000Dầu
cấp 23
(Nhà chính x 21)
10000069%3x31200000Vàng15 ngày. 5200000Dầu
cấp 2412000072%3x31300000Vàng16 ngày. 5700000Dầu
cấp 2514000075%3x31400000Vàng17 ngày. 6200000Dầu
Tổng 134 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 41156340 Dầu