Đại Chiến

1. Liên minh trong Top 4000 xếp hạng sức mạnh trước khi Đại Chiến bắt đầu sẽ được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 Liên Minh 2. Tấn công nhà của các thành viên của Liên minh khác trong nhóm của bạn để nhận điểm. Đối thủ có Sức mạnh cao trị giá nhiều điểm hơn. 3. Tướng và Lính hy sinh trong trận chiến thất bại vẫn có thể được sử dụng tiếp sau đó. 4. Người chơi mới tham gia Liên minh trong khi sự kiện đang diễn ra không được tham gia vào Đại chiến. 5. Người chơi phải nhận thưởng trước khi lần Đại chiến tiếp theo diễn ra nếu không sẽ mất thưởng.
1. Sau khi kết thúc, phần thưởng sẽ được trao dựa trên số điểm mà bạn có. Thưởng bao gồm Vinh Dự, Danh Vọng và Cống Hiến. Có thể nhận thêm Vinh Dự dựa trên xếp hạng Điểm Liên Minh. 2. Tổng số Vinh Dự được trao dựa trên xếp hạng Điểm Liên Minh của cá nhân. (Hạng 1: Tối đa 4000 Vinh Dự. Hạng 2: Tối đa 3400 Vinh Dự. Hạng 3: Tối đa 3000 Vinh Dự. Hạng 4: Tối đa 2700 Vinh Dự. Hạng 5: Tối đa 2200 Vinh Dự) 3. "Điểm Liên Minh" là tổng điểm của tất cả thành viên trong Liên minh. 10% của Điểm Liên Minh sẽ chuyển thành Quỹ Liên Minh (Tối đa 25000 Tiền Quỹ).
Sức mạnh Số lượng người chơi
Tổng điểm Điểm với một máy nghe nhạc
0-30000
30001-50000
50001-70000
70001-90000
90001-110000
110001-130000
130001-150000
180000+
Tấn công Bảo vệ Điểm chiến đấu
Vị trí Tổng điểm Thưởng
Vinh quang trận mạcSao