Đại Chiến

1. Liên minh trong Top 4000 hạng sức mạnh trước khi Đại Chiến bắt đầu sẽ được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 Liên Minh. 2. Tấn công nhà của các thành viên của Liên minh khác trong nhóm để nhận điểm. Đối thủ có Sức mạnh càng cao, điểm nhận được càng cao. 3. Tướng và Lính hy sinh thất bại trong trận chiến vẫn có thể sử dụng. 4. Người chơi mới gia nhập Liên minh trong khi sự kiện đang diễn ra sẽ không được tham gia vào Đại chiến. 5. Phần thưởng Đại chiến sẽ được gửi vào hộp thư sau khi kết thúc.
1. Sau khi kết thúc, phần thưởng sẽ được trao dựa trên số điểm mà bạn có. Thưởng bao gồm Vinh Dự, Danh Vọng và Cống Hiến. Có thể nhận thêm Vinh Dự dựa trên xếp hạng Điểm Liên Minh. 2. Tổng số Vinh Dự được trao dựa trên xếp hạng Điểm Liên Minh của cá nhân. (Hạng 1: Tối đa 8000 Vinh Dự. Hạng 2: Tối đa 6800 Vinh Dự. Hạng 3: Tối đa 6000 Vinh Dự. Hạng 4: Tối đa 5400 Vinh Dự. Hạng 5: Tối đa 4400 Vinh Dự) 3. "Điểm Liên Minh" là tổng điểm của tất cả thành viên trong Liên minh. 10% của Điểm Liên Minh sẽ chuyển thành Quỹ Liên Minh (Tối đa 25000 Tiền Quỹ).
Sức mạnh Số lượng người chơi
Tổng điểm Điểm với một máy nghe nhạc
0-30000
30001-50000
50001-70000
70001-90000
90001-110000
110001-130000
130001-150000
180000+
Tấn công Bảo vệ Điểm chiến đấu
Vị trí Tổng điểm Thưởng
Vinh quang trận mạcSao