Pháo Đài Thù Hận

1. Sự kiện được chia làm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài 20 phút. 2. Cứ điểm có giá trị 20 Điểm chiếm cứ. Cứ điểm trọng yếu có giá trị 50 Điểm chiếm cứ. Pháo đài có giá trị 160 Điểm chiếm cứ! 3. Tổng điểm chiếm cứ sẽ được cập nhật sau mỗi vòng. Khi sự kiện kết thúc, liên minh sẽ được xếp hạng trong khu vực của mình dựa trên tổng điểm cuối cùng. 4. Điểm chiến đấu sẽ nhận được khi chiến đấu. 5. Khi 2 Liên minh có Điểm chiếm cứ bằng nhau, xếp hạng liên minh sẽ được dựa trên Điểm chiến đấu. 6. Tướng bị chết sẽ được hồi sinh sau mỗi vòng. 7. Tướng chưa tiến hóa có cấp độ dưới 100 sẽ không thể tham gia vào sự kiện này.
Chỉ Thủ Lính và Phó Thủ Lĩnh mới có thể đăng ký.
Không thể đi qua khu vực kẻ thù đang chiếm giữ!
Không thể gửi Tướng tới trận chiến mà Liên minh của bạn không tham gia!
Không thể sửa đội hình trong trận đấu!

Thưởng

Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. x 5 - 12
Khu vực 1 2 3 4
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 8 7 6 5
Sức mạnh 30000 - 80000 80000 - 120000 120000 - 180000 > 180000
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 1 2 3 4