Pháo Đài Thù Hận

1. Sự kiện được chia làm 3 vòng, mỗi vòng diễn ra 20 phút. 2. Cứ điểm được 20 Điểm chiếm cứ. Cứ điểm trọng yếu được 50 Điểm chiếm cứ. Pháo đài được 160 Điểm chiếm cứ! 3. Tổng Điểm chiếm cứ sẽ được cập nhật sau mỗi vòng. Khi kết thúc, các liên minh sẽ được xếp hạng trong nhóm tương ứng dựa trên tổng điểm cuối cùng. 4. Điểm chiến đấu sẽ nhận được khi chiến đấu. 5. Khi 2 Liên minh có Điểm chiếm cứ bằng nhau, Điểm chiến đấu sẽ quyết định thứ hạng liên minh. 6. Tướng tử vong sẽ được hồi sinh sau mỗi vòng. 7. Tướng chưa tiến hóa có cấp dưới 100 sẽ không thể tham gia chiến đấu. 8. 60 giây sau khi mỗi trận bắt đầu, thiệt hại mà mỗi đơn vị phải chịu tăng 200% và mỗi 10 giây tăng một lần cho đến khi trận chiến kết thúc.
Chỉ Thủ Lính và Phó Thủ Lĩnh mới có thể đăng ký.
Không thể đi qua khu vực kẻ thù đang chiếm giữ!
Không thể gửi Tướng tới trận chiến mà Liên minh của bạn không tham gia!
Không thể sửa đội hình trong trận đấu!

Thưởng

Unknown - Unknown x 5 - 12
Khu vực 1 2 3 4
Unknown - Unknown 8 7 6 5
Sức mạnh 30000 - 80000 80000 - 120000 120000 - 180000 > 180000
Unknown - Unknown 1 2 3 4