Bánh xe của tình bạn

1. Tham gia Vòng Quay để có cơ hội nhận được Đá Hồn và vật phẩm giá trị. Mỗi lượt quay sẽ cần 8 Tim. Mỗi lần có thể lưu giữ tối đa 30 Tim. 2. Mỗi ngày có thể tặng Tim cho Bạn Bè (mỗi người 1 Tim). Và có thể nhận vào tối đa 30 Tim. 3. Tài khoản có phát sinh đăng nhập trong 30 ngày mới có thể nhận được Tim. 4. Vật phẩm sẽ được làm mới vào 00:00 hằng ngày. Ngoài ra còn có thể dùng Ngọc để làm mới nhanh.
Bánh xe của tình bạn
Max trái tim tình bạn Tim May Mắn х 30
Spin Tim May Mắn х 8
Bắt đầu làm mới vật phẩm vòng quay … Ngọc х 100

Thưởng

Đồ Lượng
Đá Hồn AthenaĐá Hồn Athena 10
Đá Hồn Quái TuyếtĐá Hồn Quái Tuyết 10
Đá Hồn Xạ Thủ Tình YêuĐá Hồn Xạ Thủ Tình Yêu 6
Đá Hồn Nữ Thiện XạĐá Hồn Nữ Thiện Xạ 10
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ 6
Đá Hồn Vệ Nữ Đại DươngĐá Hồn Vệ Nữ Đại Dương 10
Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét 10
Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng 6
Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura 6
Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper 3
Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper
Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí. 2
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 5
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 2
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng. 5
Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng. 2
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng.Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. 10
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. 2
Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu!Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu! 5
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 15
Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm.Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. 2
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 2
Đá Hồn Vua Hải TặcĐá Hồn Vua Hải Tặc 10
Đá Hồn Mắt QuỷĐá Hồn Mắt Quỷ 10
Đá Hồn Ác Quỷ Địa NgụcĐá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục 10
Đá Hồn Nick Hạt TiêuĐá Hồn Nick Hạt Tiêu 10
Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến 10
Đá Hồn Linh Hồn SưĐá Hồn Linh Hồn Sư 10
Đá Hồn Lãng KháchĐá Hồn Lãng Khách 10
Đá Hồn MichaelĐá Hồn Michael 10
Đá Hồn AnubisĐá Hồn Anubis 10
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 2
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 2
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 20
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 5
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 10
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. 20
Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng. 3
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. 5
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 5
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 15
Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. 5
Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. 3
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. 10
Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng. 2
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. 10
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 5
Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa.Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. 2