Bánh xe của tình bạn

1. Tham gia Vòng Quay để có cơ hội nhận được Đá Hồn và vật phẩm giá trị. Mỗi lượt quay sẽ cần 8 Tim. Mỗi lần có thể lưu giữ tối đa 30 Tim. 2. Mỗi ngày có thể tặng Tim cho Bạn Bè (mỗi người 1 Tim). Và có thể nhận vào tối đa 30 Tim. 3. Tài khoản có phát sinh đăng nhập trong 30 ngày mới có thể nhận được Tim. 4. Vật phẩm sẽ được làm mới vào 00:00 hằng ngày. Ngoài ra còn có thể dùng Ngọc để làm mới nhanh.
Bánh xe của tình bạn
Max trái tim tình bạn Tim May Mắn х 30
Spin Tim May Mắn х 8
Bắt đầu làm mới vật phẩm vòng quay … Ngọc х 100

Thưởng

Đồ Lượng
Đá Hồn AthenaĐá Hồn Athena 6
Đá Hồn Quái TuyếtĐá Hồn Quái Tuyết 6
Đá Hồn Xạ Thủ Tình YêuĐá Hồn Xạ Thủ Tình Yêu 6
Đá Hồn Nữ Thiện XạĐá Hồn Nữ Thiện Xạ 6
Đá Hồn AnubisĐá Hồn Anubis 6
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ 6
Đá Hồn Vệ Nữ Đại DươngĐá Hồn Vệ Nữ Đại Dương 6
Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét 6
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng.Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. 1
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng.Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. 2
Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí. 2
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 1
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng. 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 1
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng. 10
Vé mua Skin - Đổi Skin nền tại trang Mua Sắm.Vé mua Skin - Đổi Skin nền tại trang Mua Sắm. 2
Đá Hồn Vua Hải TặcĐá Hồn Vua Hải Tặc 6
Đá Hồn Mắt QuỷĐá Hồn Mắt Quỷ 6
Đá Hồn Ác Quỷ Địa NgụcĐá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục 6
Đá Hồn Nick Hạt TiêuĐá Hồn Nick Hạt Tiêu 6
Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến 6
Đá Hồn Linh Hồn SưĐá Hồn Linh Hồn Sư 6
Đá Hồn Lãng KháchĐá Hồn Lãng Khách 6
Đá Hồn MichaelĐá Hồn Michael 6
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 1
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 2
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. 10
Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. 1
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 2
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 4
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. 20
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 15
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. 5
Túi Huy Hiệu I - Nhận được 1000 Huy Hiệu!Túi Huy Hiệu I - Nhận được 1000 Huy Hiệu! 4
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 4
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 10
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. 5
Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. 1
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 2
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 1
Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. 2
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. 10