Tòa nhà: Tháp Phép

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Tháp Phép


Phiên bản nâng cao của Tháp cơ bản Cấp 10. Tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

MáuTấn côngPhạm vi tấn côngSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Tháp Phépcấp 190002101710%3x3 12 giờ. 140000Vàng
Tháp Phépcấp 2110002551720%3x3 14 giờ. 190000Vàng
Tháp Phépcấp 3
(Nhà chính x 9)
130003001830%3x3 16 giờ. 260000Vàng
Tháp Phépcấp 4150003451840%3x3 20 giờ. 350000Vàng
Tháp Phépcấp 5170003901950%3x3 24 giờ. 450000Vàng
Tháp Phépcấp 6
(Nhà chính x 12)
190004351960%3x32 ngày. 650000Vàng
Tháp Phépcấp 7210004802070%3x34 ngày. 900000Vàng
Tháp Phépcấp 8230005252080%3x38 ngày. 1200000Vàng
Tháp Phépcấp 9
(Nhà chính x 15)
250005702190%3x312 ngày. 1500000Vàng
Tháp Phépcấp 102700061521100%3x316 ngày. 1800000Vàng
Tháp Phépcấp 114000066022110%3x320 ngày. 2100000Vàng
cấp 12
(Nhà chính x 18)
6000070522120%3x324 ngày. 2400000Vàng
cấp 138000075022130%3x328 ngày. 2800000Vàng
cấp 1410000079523140%3x332 ngày. 3200000Vàng
cấp 15
(Nhà chính x 21)
12000084023150%3x336 ngày. 3600000Vàng
Tổng 185 ngày. 14 giờ. 21540000 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Đồn Trú

Cho mỗi cấp các nhân vật nhận được một kinh nghiệm điểm garrison. Nhiều điểm được trao cho kỹ năng cấp. Tài năng và mức độ của nó, như giáo dục không ảnh hưởng đến số điểm.
Cấp Khả năng12345678910
KN:13690183356629106020953728???
Tin tức: Cấp KN:
Tăng 10% tốc độ tấn công. 1 50
Tăng 20% tốc độ tấn công. 2 140
Tăng 30% tốc độ tấn công. 3 300
Tăng 40% tốc độ tấn công. 4 650
Tăng 50% tốc độ tấn công. 5 1200
Tăng 60% tốc độ tấn công. 6 2200
Tăng 70% tốc độ tấn công. 7 3800
Có 10% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. 1 50
Có 15% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. 2 140
Có 20% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. 3 300
Có 25% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. 4 650
Có 30% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. 5 1200
Có 35% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. 6 2200
Có 40% cơ hội làm ngất kẻ địch trong 2 giây. 7 3800
Tấn công thêm 1 mục tiêu và tăng 5% thiệt hại. 1 50
Tấn công thêm 2 mục tiêu và tăng 10% thiệt hại. 2 140
Tấn công thêm 3 mục tiêu và tăng 15% thiệt hại. 3 300
Tấn công thêm 4 mục tiêu và tăng 20% thiệt hại. 4 650
Tấn công thêm 5 mục tiêu và tăng 25% thiệt hại. 5 1200
Tấn công thêm 6 mục tiêu và tăng 30% thiệt hại. 6 2200
Tấn công thêm 7 mục tiêu và tăng 35% thiệt hại. 7 3800

Ngoài ra

Tháp Canh
Tháp Tên
Tháp Pháo