Tướng: Quỷ Pha Lê

Quỷ Pha Lê

Quỷ Pha Lê Quỷ Pha Lê

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:460068320131120
Tấn công Tấn công:19516492735
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:157200287
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Chiến ThúOKHãy chọn tài năngBăng Xoáy
Quỷ Pha Lê thống trị sức mạnh của băng. Sự hào phóng của hắn đối với những người đang tìm kiếm sức mạnh hay sự bảo vệ là một sự ngụy trang cho mục tiêu thực sự của hắn: một thân thể hoàn hảo "tượng băng người thật" project
  • Băng Xoáy
  • Tôtem Thần
  • Quỷ Pha Lê
  • Quỷ Pha Lê Tiến hóa 1
  • Quỷ Pha Lê Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Tạo một khiên giảm 20% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 4% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Tạo một khiên giảm 25% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 90% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 4% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Tạo một khiên giảm 30% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 100% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 5% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Tạo một khiên giảm 35% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 120% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 5% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Tạo một khiên giảm 40% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 140% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 6% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Tạo một khiên giảm 45% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 160% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 6% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Tạo một khiên giảm 50% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 190% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 7% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Tạo một khiên giảm 55% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 220% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 8% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Tạo một khiên giảm 65% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 250% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 9% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Tạo một khiên giảm 75% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 280% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Tạo một khiên giảm 80% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 300% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Tạo một khiên giảm 80% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 340% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Tạo một khiên giảm 85% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 360% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Tạo một khiên giảm 85% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 400% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Tạo một khiên giảm 90% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 420% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này. (Nghỉ: 5 giây. Quỷ Pha Lê có 25% tỷ lệ gây thêm 20% thiệt hại cho một Tướng địch ngẫu nhiên và các Tướng địch gần mục tiêu trong 5 giây. Đòn tấn công cơ bản của Quỷ Pha Lê sẽ chia ra gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu.)
CấpTin tức
1Tạo một khiên giảm 20% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 80% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 4% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
2Tạo một khiên giảm 25% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 90% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 4% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
3Tạo một khiên giảm 30% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 100% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 5% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
4Tạo một khiên giảm 35% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 120% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 5% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
5Tạo một khiên giảm 40% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 140% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 6% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
6Tạo một khiên giảm 45% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 160% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 6% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
7Tạo một khiên giảm 50% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 190% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 7% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
8Tạo một khiên giảm 55% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 220% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 8% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
9Tạo một khiên giảm 65% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 250% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 9% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
10Tạo một khiên giảm 75% thiệt hại phải chịu cho 2 Tướng đồng đội có máu thấp nhất trong 3 giây và loại bỏ hiệu ứng Câm lặng trên họ. Quỷ Pha Lê và những Tướng đồng đội này thi triển một chiêu thức đặc biệt. Trong 3 giây, mỗi giây chiêu thức này gây 280% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần và tăng 10% thiệt hại mà chúng phải chịu khi trúng chiêu thức này.
Quỷ Pha Lê
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
146001952555
2486020625511
3512021725516
4538022825521
5564023925527
6590025025532
7616026125537
8642027225543
9668028325548
10694029425553
11720030525558
12746031625564
13772032725569
14798033825574
15824034925580
16850036025585
17876037125590
18902038225596
199280393255101
209540404255106
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
14140599260107
2114400610260112
2214660621260118
2314920632260123
2415180643260128
2515440654260134
2615700665260139
2715960676260144
2816220687260150
2916480698260155
3016740709260160
3117000720260166
3217260731260171
3317520742260176
3417780753260182
3518040764260187
3618300775260192
3718560786260198
3818820797260203
3919080808260208
4019340819260214
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
239401014265215
41242001025265220
42244601036265226
43247201047265231
44249801058265236
45252401069265242
46255001080265247
47257601091265252
48260201102265258
49262801113265263
50265401124265269
51268001135265274
52270601146265279
53273201157265285
54275801168265290
55278401179265295
56281001190265301
57283601201265306
58286201212265312
59288801223265317
60291401234265322
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
337401429270324
61340001440270329
62342601451270335
63345201462270340
64347801473270346
65350401484270351
66353001495270356
67355601506270362
68358201517270367
69360801528270373
70363401539270378
71366001550270383
72368601561270389
73371201572270394
74373801583270400
75376401594270405
76379001605270410
77381601616270416
78384201627270421
79386801638270427
80389401649270432
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
435401844275434
81438001855275440
82440601866275445
83443201877275451
84445801888275456
85448401899275461
86451001910275467
87453601921275472
88456201932275478
89458801943275483
90461401954275489
91464001965275494
92466601976275499
93469201987275505
94471801998275510
95474402009275516
96477002020275521
97479602031275526
98482202042275532
99484802053275537
100487402064275543
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
533402259280546
101536002270280551
102538602281280556
103541202292280562
104543802303280567
105546402314280573
106549002325280578
107551602336280584
108554202347280589
109556802358280595
110559402369280600
111562002380280606
112564602391280611
113567202402280616
114569802413280622
115572402424280627
116575002435280633
117577602446280638
118580202457280644
119582802468280649
120585402479280655
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
631402674285658
121634002685285663
122636602696285669
123639202707285674
124641802718285680
125644402729285685
126647002740285691
127649602751285696
128652202762285702
129654802773285707
130657402784285713
131660002795285718
132662602806285724
133665202817285729
134667802828285735
135670402839285740
136673002850285746
137675602861285751
138678202872285757
139680802883285762
140683402894285768
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
729403089290772
141732003100290777
142734603111290783
143737203122290788
144739803133290794
145742403144290799
146745003155290805
147747603166290810
148750203177290816
149752803188290821
150755403199290827
151758003210290832
152760603221290838
153763203232290843
154765803243290849
155768403254290854
156771003265290860
157773603276290865
158776203287290871
159778803298290876
160781403309290882
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
827403504295886
161830003515295892
162832603526295897
163835203537295903
164837803548295908
165840403559295914
166843003570295919
167845603581295925
168848203592295931
169850803603295936
170853403614295942
171856003625295947
172858603636295953
173861203647295958
174863803658295964
175866403669295969
176869003680295975
177871603691295980
178874203702295986
179876803713295991
180879403724295997
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
9254039193001002
1819280039303001008
1829306039413001013
1839332039523001019
1849358039633001024
1859384039743001030
1869410039853001035
1879436039963001041
1889462040073001047
1899488040183001052
1909514040293001058
1919540040403001063
1929566040513001069
1939592040623001074
1949618040733001080
1959644040843001086
1969670040953001091
1979696041063001097
1989722041173001102
1999748041283001108
2009774041393001113
Quỷ Pha Lê
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
16832016492707
268710166027013
369100167127020
469490168227027
569880169327034
670270170427040
770660171527047
871050172627054
971440173727060
1071830174827067
1172220175927074
1272610177027080
1373000178127087
1473390179227094
15737801803270101
16741701814270107
17745601825270114
18749501836270121
19753401847270127
20757301858270134
21761201869270141
22765101880270147
23769001891270154
24772901902270161
25776801913270168
26780701924270174
27784601935270181
28788501946270188
29792401957270194
30796301968270201
31800201979270208
32804101990270214
33808002001270221
34811902012270228
35815802023270235
36819702034270241
37823602045270248
38827502056270255
39831402067270261
40835302078270268
41839202089270275
42843102100270281
43847002111270288
44850902122270295
45854802133270302
46858702144270308
47862602155270315
48866502166270322
49870402177270328
50874302188270335
51878202199270342
52882102210270348
53886002221270355
54889902232270362
55893802243270369
56897702254270375
57901602265270382
58905502276270389
59909402287270395
60913302298270402
61917202309270409
62921102320270415
63925002331270422
64928902342270429
65932802353270436
66936702364270442
67940602375270449
68944502386270456
69948402397270462
70952302408270469
71956202419270476
72960102430270482
73964002441270489
74967902452270496
75971802463270503
76975702474270509
77979602485270516
78983502496270523
79987402507270529
80991302518270536
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
1055702791275538
811059602802275545
821063502813275552
831067402824275558
841071302835275565
851075202846275572
861079102857275579
871083002868275585
881086902879275592
891090802890275599
901094702901275606
911098602912275612
921102502923275619
931106402934275626
941110302945275632
951114202956275639
961118102967275646
971122002978275653
981125902989275659
991129803000275666
1001133703011275673
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
1198103284280676
1011202003295280682
1021205903306280689
1031209803317280696
1041213703328280703
1051217603339280709
1061221503350280716
1071225403361280723
1081229303372280730
1091233203383280736
1101237103394280743
1111241003405280750
1121244903416280757
1131248803427280763
1141252703438280770
1151256603449280777
1161260503460280784
1171264403471280790
1181268303482280797
1191272203493280804
1201276103504280811
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
1340503777285814
1211344403788285821
1221348303799285828
1231352203810285834
1241356103821285841
1251360003832285848
1261363903843285855
1271367803854285861
1281371703865285868
1291375603876285875
1301379503887285882
1311383403898285889
1321387303909285895
1331391203920285902
1341395103931285909
1351399003942285916
1361402903953285923
1371406803964285929
1381410703975285936
1391414603986285943
1401418503997285950
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
1482904270290954
1411486804281290960
1421490704292290967
1431494604303290974
1441498504314290981
1451502404325290988
1461506304336290994
14715102043472901001
14815141043582901008
14915180043692901015
15015219043802901022
15115258043912901028
15215297044022901035
15315336044132901042
15415375044242901049
15515414044352901056
15615453044462901063
15715492044572901069
15815531044682901076
15915570044792901083
16015609044902901090
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
16253047632951094
16116292047742951101
16216331047852951108
16316370047962951115
16416409048072951122
16516448048182951128
16616487048292951135
16716526048402951142
16816565048512951149
16916604048622951156
17016643048732951163
17116682048842951169
17216721048952951176
17316760049062951183
17416799049172951190
17516838049282951197
17616877049392951204
17716916049502951210
17816955049612951217
17916994049722951224
18017033049832951231
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
17677052563001236
18117716052673001243
18217755052783001250
18317794052893001257
18417833053003001263
18517872053113001270
18617911053223001277
18717950053333001284
18817989053443001291
18918028053553001298
19018067053663001305
19118106053773001312
19218145053883001318
19318184053993001325
19418223054103001332
19518262054213001339
19618301054323001346
19718340054433001353
19818379054543001360
19918418054653001366
20018457054763001373
Quỷ Pha Lê
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
114400032812708
2144585329227016
3145170330327024
4145755331427032
5146340332527040
6146925333627048
7147510334727056
8148095335827064
9148680336927072
10149265338027080
11149850339127088
12150435340227096
131510203413270104
141516053424270112
151521903435270120
161527753446270128
171533603457270136
181539453468270144
191545303479270152
201551153490270160
211557003501270168
221562853512270176
231568703523270184
241574553534270192
251580403545270200
261586253556270208
271592103567270216
281597953578270224
291603803589270232
301609653600270240
311615503611270248
321621353622270256
331627203633270264
341633053644270272
351638903655270280
361644753666270288
371650603677270296
381656453688270304
391662303699270312
401668153710270320
411674003721270328
421679853732270336
431685703743270344
441691553754270352
451697403765270360
461703253776270368
471709103787270376
481714953798270384
491720803809270392
501726653820270400
511732503831270408
521738353842270416
531744203853270424
541750053864270432
551755903875270440
561761753886270448
571767603897270456
581773453908270464
591779303919270472
601785153930270480
611791003941270488
621796853952270496
631802703963270504
641808553974270512
651814403985270520
661820253996270528
671826104007270536
681831954018270544
691837804029270552
701843654040270560
711849504051270568
721855354062270576
731861204073270584
741867054084270592
751872904095270600
761878754106270608
771884604117270616
781890454128270624
791896304139270632
801902154150270640
811908004161270648
821913854172270656
831919704183270664
841925554194270672
851931404205270680
861937254216270688
871943104227270696
881948954238270704
891954804249270712
901960654260270720
911966504271270728
921972354282270736
931978204293270744
941984054304270752
951989904315270760
961995754326270768
972001604337270776
982007454348270784
992013304359270792
1002019154370270800
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
2147954916280806
1012153804927280814
1022159654938280822
1032165504949280830
1042171354960280838
1052177204971280846
1062183054982280854
1072188904993280862
1082194755004280870
1092200605015280878
1102206455026280886
1112212305037280894
1122218155048280902
1132224005059280910
1142229855070280918
1152235705081280926
1162241555092280934
1172247405103280943
1182253255114280951
1192259105125280959
1202264955136280967
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
2393755682285970
1212399605693285978
1222405455704285986
1232411305715285994
12424171557262851002
12524230057372851010
12624288557482851019
12724347057592851027
12824405557702851035
12924464057812851043
13024522557922851051
13124581058032851059
13224639558142851067
13324698058252851075
13424756558362851083
13524815058472851091
13624873558582851099
13724932058692851107
13824990558802851116
13925049058912851124
14025107559022851132
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
26395564482901136
14126454064592901144
14226512564702901152
14326571064812901160
14426629564922901168
14526688065032901176
14626746565142901184
14726805065252901192
14826863565362901200
14926922065472901209
15026980565582901217
15127039065692901225
15227097565802901233
15327156065912901241
15427214566022901249
15527273066132901257
15627331566242901265
15727390066352901273
15827448566462901282
15927507066572901290
16027565566682901298
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
28853572142951302
16128912072252951310
16228970572362951319
16329029072472951327
16429087572582951335
16529146072692951343
16629204572802951351
16729263072912951359
16829321573022951367
16929380073132951375
17029438573242951384
17129497073352951392
17229555573462951400
17329614073572951408
17429672573682951416
17529731073792951424
17629789573902951432
17729848074012951441
17829906574122951449
17929965074232951457
18030023574342951465
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
31311579803001470
18131370079913001478
18231428580023001486
18331487080133001495
18431545580243001503
18531604080353001511
18631662580463001519
18731721080573001527
18831779580683001535
18931838080793001544
19031896580903001552
19131955081013001560
19232013581123001568
19332072081233001576
19432130581343001584
19532189081453001593
19632247581563001601
19732306081673001609
19832364581783001617
19932423081893001625
20032481582003001633
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Quỷ Pha Lê x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Quỷ Pha Lê x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Quỷ Pha Lê x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Quỷ Pha Lê x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Quỷ Pha Lê x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Vu Sĩ Quỷ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Vu Sĩ Quỷ
Vu Sĩ Quỷ
Khi Quỷ Pha Lê nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Linh hồn của những người tử vong vì hàn băng của Vu Sĩ, sẽ phải phục vụ cho hắn vĩnh viễn.400 Tấn công
10000 Máu
*Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Băng Dã Nguyên
Băng Dã Nguyên
Tin tức Tướng Thưởng
Băng Nguyên nằm trên chính đạo dẫn đến Núi Chư Thần, nơi mà sương gió giày xéo trong sự băng giá một cách tàn nhẫn. Vì vậy mà nơi đây đã trở thành lưu đầy và tha phương của những ai đã phạm phải điều cấm và những kẻ không nơi dung thân ở bất kỳ thế lực nào. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Nhưng nơi lạnh giá này đã không thể nuốt chửng sinh mệnh của những người lưu đầy. Và nhằm tạo đột phá trong nghiên cứu, Phù Thủy Băng đã cứu lấy những kẻ lưu vong này cũng như truyền cho họ năng lực tồn tại thậm chí sức mạnh ma thuật trong vùng đất khắc nghiệt này. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Việc này đã đánh thức Rồng Băng, nhưng không phải vì thế mà những kẻ lưu vong tỏ ra sợ hãi, dưới sự chỉ đạo của Phù Thủy Băng, họ càng chiến càng hăng. Và kế hoạch lợi dụng đoàn quân lưu vong của Phù Thủy Băng dần rõ ràng hơn khi mụ có thể hy sinh họ bất cứ lúc nào ... 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Quỷ Pha Lê + Ma Nữ Liềm Băng + Ngài Bí Ngô + Rồng Băng + Phù Thuỷ Bí Ngô + Bò Cạp Băng + Độc Giác + Phù Thủy Băng + Quỷ Băng
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Pha Lê Băng
Pha Lê Băng
Được hình thành từ áp lực cực lớn dưới sông băng, kích thước của khối pha lê tinh tương ứng với mức năng lượng lạnh mà nó cất giữ.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
1
0
0
0
0
0
9
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

15
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0

Đặc Tính

0
0
3
1
0
0
19

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Quỷ Pha Lê - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Pha Lê. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Quỷ Pha Lê Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép