Chiến Địa

1. Thiết lập 3 đội hình Tướng mạnh nhất của bạn và thách thức đối thủ trên chiến địa. Đánh bại 2 đội hình bất kỳ của kẻ thù để giành chiến thắng. 2. Bạn sẽ nhận được thêm Điểm Mùa Giải nếu tổng Điểm Mùa Giải của đối thủ cao hơn của bạn. 3. Kết quả được cập nhật vào 23:55 - 00:05 mỗi ngày. Bạn không thể thách đấu khi đang cập nhật kết quả. 4. Mỗi mùa Chiến Địa diễn ra 7 ngày, sau đó tạm dừng 7 ngày trước khi bắt đầu mùa kế tiếp. 5. 20 giây sau khi trận chiến bắt đầu, thiệt hại mà mỗi đơn vị phải chịu tăng 200% và mỗi 10 giây tăng một lần cho đến khi trận chiến kết thúc.
Hạng càng cao, nhận càng nhiều Vinh Dự khi chiến đấu và nhận càng nhiều Ngọc khi mùa giải kết thúc. Top 3 xếp hạng của mỗi mùa giải sẽ nhận được khung avatar độc quyền. (Xem tại trang khung avatar.)
Hạng Điểm Chiến Địa Thưởng
1 - 1 1-300 100Ngọc
2 - 2 1-300 80Ngọc
3 - 3 1-300 60Ngọc
4 - 10 1-300 40Ngọc
11 - 50 1-300 30Ngọc
51 - 100 1-300 20Ngọc
101+ 1-300 10Ngọc
1 - 1 301-600 200Ngọc
2 - 2 301-600 180Ngọc
3 - 3 301-600 160Ngọc
4 - 10 301-600 140Ngọc
11 - 50 301-600 130Ngọc
51 - 100 301-600 120Ngọc
101+ 301-600 110Ngọc
1 - 1 601-1000 400Ngọc
2 - 2 601-1000 360Ngọc
3 - 3 601-1000 320Ngọc
4 - 10 601-1000 270Ngọc
11 - 50 601-1000 250Ngọc
51 - 100 601-1000 230Ngọc
101+ 601-1000 210Ngọc
1 - 1 1001-1500 680Ngọc
2 - 2 1001-1500 620Ngọc
3 - 3 1001-1500 560Ngọc
4 - 10 1001-1500 500Ngọc
11 - 50 1001-1500 470Ngọc
51 - 100 1001-1500 440Ngọc
101+ 1001-1500 410Ngọc
1 - 1 1500+ 1050Ngọc
2 - 2 1500+ 970Ngọc
3 - 3 1500+ 890Ngọc
4 - 10 1500+ 810Ngọc
11 - 50 1500+ 770Ngọc
51 - 100 1500+ 730Ngọc
101+ 1500+ 690Ngọc