Tài liệu tham khảo

Valentina

Valentina Valentina

Tính năng:

Thường Tiến hóa 1 Tiến hóa 2
Máu Máu: 1700 26190 51015
Tấn công Tấn công: 210 1791 2955
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công: 1200 1200 1200
Di Chuyển Di Chuyển: 165 180 180
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công: 9 9 9
Chính xác Chính xác: 160 203 293
Tránh né Tránh né: 0 0 0
CRIT CRIT: 0 0 0
TH CRIT TH CRIT: 0 0 0
Chống CRIT Chống CRIT: 0 0 0
Kỹ năng Tướng Khả năng
Giẫm Đạp Hãy chọn tài năng Bùa Yêu

Nổi tiếng kín đáo, Valentina là định nghĩa của một người giám hộ im lặng. Cô sẽ bảo vệ bạn bằng mọi giá, nhưng bạn là kẻ may mắn nếu nghe được hai từ từ cô ấy.

  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Tính năng Tiến hóa 1
  • Tính năng Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
Cấp Tin tức Phí Sức MạnThường Sức MạnTiến hóa 1 Sức MạnTiến hóa 2
1/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 24 Năng lượng trong 2 giây và tăng 5% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 59 78 98
2/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 32 Năng lượng trong 2 giây và tăng 6% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 2000
(100 Ấn)
117 156 195
3/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 40 Năng lượng trong 2 giây và tăng 7% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 10000
(500 Ấn)
176 234 293
4/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 50 Năng lượng trong 2,5 giây và tăng 8% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 30000
(1500 Ấn)
234 312 390
5/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 60 Năng lượng trong 2,5 giây và tăng 9% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 70000
(3500 Ấn)
293 390 488
6/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 70 Năng lượng trong 2,5 giây và tăng 10% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 120000
(6000 Ấn)
351 468 585
7/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 84 Năng lượng trong 3 giây và tăng 11% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 200000
(10000 Ấn)
410 546 683
8/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 96 Năng lượng trong 3 giây và tăng 12% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 500000
(25000 Ấn)
468 624 780
9/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 108 Năng lượng trong 3 giây và tăng 13% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 800000
(40000 Ấn)
527 702 878
10/15 Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 126 Năng lượng trong 3,5 giây và tăng 15% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 1600000
(80000 Ấn)
585 780 975
11/15 Loại bỏ hiệu ứng Câm lặng, hồi 136Đ Năng lượng, tăng 16% Chống CRIT và 8% CRIT cho đồng minh ở gần trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. miễn dịch với Câm lặng và hiệu ứng xấu của Thiên tai. 0
(0 Ấn)
644 858 1073
12/15 Loại bỏ hiệu ứng Câm lặng, hồi 146Đ Năng lượng trong 3.5 giây, tăng 18% Chống CRIT và 10% CRIT cho đồng minh ở gần trong 3.8 giây. Nghỉ 5 giây. miễn dịch với Câm lặng và hiệu ứng xấu của Thiên tai. 0
(0 Ấn)
702 936 1170
13/15 Loại bỏ hiệu ứng Câm lặng, hồi 156Đ Năng lượng trong 3.5 giây, tăng 20% Chống CRIT và 13% CRIT cho đồng minh ở gần trong 4.2 giây. Nghỉ 5 giây. miễn dịch với Câm lặng và hiệu ứng xấu của Thiên tai. 0
(0 Ấn)
761 1014 1268
14/15 Loại bỏ hiệu ứng Câm lặng, hồi 166Đ Năng lượng trong 3.5 giây, tăng 22% Chống CRIT và 16% CRIT cho đồng minh ở gần trong 4.6 giây. Nghỉ 5 giây. miễn dịch với Câm lặng và hiệu ứng xấu của Thiên tai. 0
(0 Ấn)
819 1092 1365
15/15 Loại bỏ hiệu ứng Câm lặng, hồi 176Đ Năng lượng trong 3.5 giây, tăng 24% Chống CRIT và 20% CRIT cho đồng minh ở gần trong 5 giây. Nghỉ 5 giây. miễn dịch với Câm lặng và hiệu ứng xấu của Thiên tai. 0
(0 Ấn)
878 1170 1463
Cấp Tin tức
1 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 24 năng lượng trong vòng 2 giây và tăng 5% Chống CRIT.
2 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 32 năng lượng trong vòng 2 giây và tăng 6% Chống CRIT.
3 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 40 năng lượng trong vòng 2 giây và tăng 7% Chống CRIT.
4 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 50 năng lượng trong vòng 2,5 giây và tăng 8% Chống CRIT.
5 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 60 năng lượng trong vòng 2,5 giây và tăng 9% Chống CRIT.
6 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 70 năng lượng trong vòng 2,5 giây và tăng 10% Chống CRIT.
7 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 84 năng lượng trong vòng 3 giây và tăng 11% Chống CRIT.
8 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 96 năng lượng trong vòng 3 giây và tăng 12% Chống CRIT.
9 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 108 năng lượng trong vòng 3 giây và tăng 13% Chống CRIT.
10 Loại bỏ hiệu ứng Câm nín cho các đồng minh ở gần, hồi tới 126 năng lượng trong vòng 3,5 giây và tăng 15% Chống CRIT.
Valentina
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 1700 210 165 5
2 1810 222 165 10
3 1920 234 165 14
4 2030 246 165 19
5 2140 258 165 24
6 2250 270 165 29
7 2360 282 165 34
8 2470 294 165 39
9 2580 306 165 43
10 2690 318 165 48
11 2800 330 165 53
12 2910 342 165 58
13 3020 354 165 63
14 3130 366 165 67
15 3240 378 165 72
16 3350 390 165 77
17 3460 402 165 82
18 3570 414 165 87
19 3680 426 165 92
20 3790 438 165 96
20 ( x Star) 2090 228 78
21 2200 240 82
22 2310 252 86
23 2420 264 90
24 2530 276 94
25 2640 288 98
26 2750 300 101
27 2860 312 105
28 2970 324 109
29 3080 336 113
30 3190 348 117
31 3300 360 121
32 3410 372 125
33 3520 384 129
34 3630 396 133
35 3740 408 137
36 3850 420 140
37 3960 432 144
38 4070 444 148
39 4180 456 152
40 4290 468 156
40 ( x Star) 4290 468 156
41 4400 480 160
42 4510 492 164
43 4620 504 168
44 4730 516 172
45 4840 528 176
46 4950 540 179
47 5060 552 183
48 5170 564 187
49 5280 576 191
50 5390 588 195
51 5500 600 199
52 5610 612 203
53 5720 624 207
54 5830 636 211
55 5940 648 215
56 6050 660 218
57 6160 672 222
58 6270 684 226
59 6380 696 230
60 6490 708 234
60 ( x Star) 6490 708 234
61 6600 720 238
62 6710 732 242
63 6820 744 246
64 6930 756 250
65 7040 768 254
66 7150 780 257
67 7260 792 261
68 7370 804 265
69 7480 816 269
70 7590 828 273
71 7700 840 277
72 7810 852 281
73 7920 864 285
74 8030 876 289
75 8140 888 293
76 8250 900 296
77 8360 912 300
78 8470 924 304
79 8580 936 308
80 8690 948 312
80 ( x Star) 8690 948 312
81 8800 960 316
82 8910 972 320
83 9020 984 324
84 9130 996 328
85 9240 1008 332
86 9350 1020 335
87 9460 1032 339
88 9570 1044 343
89 9680 1056 347
90 9790 1068 351
91 9900 1080 355
92 10010 1092 359
93 10120 1104 363
94 10230 1116 367
95 10340 1128 371
96 10450 1140 374
97 10560 1152 378
98 10670 1164 382
99 10780 1176 386
100 10890 1188 390
100 ( x Star) 10890 1188 390
101 11000 1200 394
102 11110 1212 398
103 11220 1224 402
104 11330 1236 406
105 11440 1248 410
106 11550 1260 413
107 11660 1272 417
108 11770 1284 421
109 11880 1296 425
110 11990 1308 429
111 12100 1320 433
112 12210 1332 437
113 12320 1344 441
114 12430 1356 445
115 12540 1368 449
116 12650 1380 452
117 12760 1392 456
118 12870 1404 460
119 12980 1416 464
120 13090 1428 468
120 ( x Star) 13090 1428 468
121 13200 1440 472
122 13310 1452 476
123 13420 1464 480
124 13530 1476 484
125 13640 1488 488
126 13750 1500 491
127 13860 1512 495
128 13970 1524 499
129 14080 1536 503
130 14190 1548 507
131 14300 1560 511
132 14410 1572 515
133 14520 1584 519
134 14630 1596 523
135 14740 1608 527
136 14850 1620 530
137 14960 1632 534
138 15070 1644 538
139 15180 1656 542
140 15290 1668 546
140 ( x Star) 15290 1668 546
141 15400 1680 550
142 15510 1692 554
143 15620 1704 558
144 15730 1716 562
145 15840 1728 566
146 15950 1740 569
147 16060 1752 573
148 16170 1764 577
149 16280 1776 581
150 16390 1788 585
151 16500 1800 589
152 16610 1812 593
153 16720 1824 597
154 16830 1836 601
155 16940 1848 605
156 17050 1860 608
157 17160 1872 612
158 17270 1884 616
159 17380 1896 620
160 17490 1908 624
160 ( x Star) 17490 1908 624
161 17600 1920 628
162 17710 1932 632
163 17820 1944 636
164 17930 1956 640
165 18040 1968 644
166 18150 1980 647
167 18260 1992 651
168 18370 2004 655
169 18480 2016 659
170 18590 2028 663
171 18700 2040 667
172 18810 2052 671
173 18920 2064 675
174 19030 2076 679
175 19140 2088 683
176 19250 2100 686
177 19360 2112 690
178 19470 2124 694
179 19580 2136 698
180 19690 2148 702
180 ( x Star) 19690 2148 702
181 19800 2160 706
182 19910 2172 710
183 20020 2184 714
184 20130 2196 718
185 20240 2208 722
186 20350 2220 725
187 20460 2232 729
188 20570 2244 733
189 20680 2256 737
190 20790 2268 741
191 20900 2280 745
192 21010 2292 749
193 21120 2304 753
194 21230 2316 757
195 21340 2328 761
196 21450 2340 764
197 21560 2352 768
198 21670 2364 772
199 21780 2376 776
200 21890 2388 780
Valentina
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 26190 1791 180 6
2 26355 1803 180 12
3 26520 1815 180 19
4 26685 1827 180 25
5 26850 1839 180 31
6 27015 1851 180 37
7 27180 1863 180 43
8 27345 1875 180 50
9 27510 1887 180 56
10 27675 1899 180 62
11 27840 1911 180 68
12 28005 1923 180 74
13 28170 1935 180 81
14 28335 1947 180 87
15 28500 1959 180 93
16 28665 1971 180 99
17 28830 1983 180 105
18 28995 1995 180 112
19 29160 2007 180 118
20 29325 2019 180 124
21 29490 2031 180 130
22 29655 2043 180 136
23 29820 2055 180 143
24 29985 2067 180 149
25 30150 2079 180 155
26 30315 2091 180 161
27 30480 2103 180 167
28 30645 2115 180 174
29 30810 2127 180 180
30 30975 2139 180 186
31 31140 2151 180 192
32 31305 2163 180 198
33 31470 2175 180 205
34 31635 2187 180 211
35 31800 2199 180 217
36 31965 2211 180 223
37 32130 2223 180 229
38 32295 2235 180 236
39 32460 2247 180 242
40 32625 2259 180 248
41 32790 2271 180 254
42 32955 2283 180 260
43 33120 2295 180 267
44 33285 2307 180 273
45 33450 2319 180 279
46 33615 2331 180 285
47 33780 2343 180 291
48 33945 2355 180 298
49 34110 2367 180 304
50 34275 2379 180 310
51 34440 2391 180 316
52 34605 2403 180 322
53 34770 2415 180 329
54 34935 2427 180 335
55 35100 2439 180 341
56 35265 2451 180 347
57 35430 2463 180 353
58 35595 2475 180 360
59 35760 2487 180 366
60 35925 2499 180 372
61 36090 2511 180 378
62 36255 2523 180 384
63 36420 2535 180 391
64 36585 2547 180 397
65 36750 2559 180 403
66 36915 2571 180 409
67 37080 2583 180 415
68 37245 2595 180 422
69 37410 2607 180 428
70 37575 2619 180 434
71 37740 2631 180 440
72 37905 2643 180 446
73 38070 2655 180 453
74 38235 2667 180 459
75 38400 2679 180 465
76 38565 2691 180 471
77 38730 2703 180 477
78 38895 2715 180 484
79 39060 2727 180 490
80 39225 2739 180 496
80 (5 x Star) 41605 3033 185 498
81 41770 3045 185 504
82 41935 3057 185 511
83 42100 3069 185 517
84 42265 3081 185 523
85 42430 3093 185 529
86 42595 3105 185 536
87 42760 3117 185 542
88 42925 3129 185 548
89 43090 3141 185 554
90 43255 3153 185 561
91 43420 3165 185 567
92 43585 3177 185 573
93 43750 3189 185 579
94 43915 3201 185 585
95 44080 3213 185 592
96 44245 3225 185 598
97 44410 3237 185 604
98 44575 3249 185 610
99 44740 3261 185 617
100 44905 3273 185 623
100 (6 x Star) 47285 3567 190 626
101 47450 3579 190 632
102 47615 3591 190 638
103 47780 3603 190 644
104 47945 3615 190 651
105 48110 3627 190 657
106 48275 3639 190 663
107 48440 3651 190 669
108 48605 3663 190 676
109 48770 3675 190 682
110 48935 3687 190 688
111 49100 3699 190 694
112 49265 3711 190 701
113 49430 3723 190 707
114 49595 3735 190 713
115 49760 3747 190 719
116 49925 3759 190 726
117 50090 3771 190 732
118 50255 3783 190 738
119 50420 3795 190 744
120 50585 3807 190 751
120 (7 x Star) 52965 4101 195 754
121 53130 4113 195 760
122 53295 4125 195 767
123 53460 4137 195 773
124 53625 4149 195 779
125 53790 4161 195 785
126 53955 4173 195 792
127 54120 4185 195 798
128 54285 4197 195 804
129 54450 4209 195 811
130 54615 4221 195 817
131 54780 4233 195 823
132 54945 4245 195 829
133 55110 4257 195 836
134 55275 4269 195 842
135 55440 4281 195 848
136 55605 4293 195 855
137 55770 4305 195 861
138 55935 4317 195 867
139 56100 4329 195 873
140 56265 4341 195 880
140 (8 x Star) 58645 4635 200 884
141 58810 4647 200 890
142 58975 4659 200 896
143 59140 4671 200 902
144 59305 4683 200 909
145 59470 4695 200 915
146 59635 4707 200 921
147 59800 4719 200 928
148 59965 4731 200 934
149 60130 4743 200 940
150 60295 4755 200 947
151 60460 4767 200 953
152 60625 4779 200 959
153 60790 4791 200 966
154 60955 4803 200 972
155 61120 4815 200 978
156 61285 4827 200 985
157 61450 4839 200 991
158 61615 4851 200 997
159 61780 4863 200 1003
160 61945 4875 200 1010
160 (9 x Star) 64325 5169 205 1014
161 64490 5181 205 1021
162 64655 5193 205 1027
163 64820 5205 205 1033
164 64985 5217 205 1040
165 65150 5229 205 1046
166 65315 5241 205 1052
167 65480 5253 205 1059
168 65645 5265 205 1065
169 65810 5277 205 1071
170 65975 5289 205 1078
171 66140 5301 205 1084
172 66305 5313 205 1090
173 66470 5325 205 1097
174 66635 5337 205 1103
175 66800 5349 205 1109
176 66965 5361 205 1116
177 67130 5373 205 1122
178 67295 5385 205 1128
179 67460 5397 205 1135
180 67625 5409 205 1141
180 (10 x Star) 70005 5703 210 1146
181 70170 5715 210 1152
182 70335 5727 210 1159
183 70500 5739 210 1165
184 70665 5751 210 1171
185 70830 5763 210 1178
186 70995 5775 210 1184
187 71160 5787 210 1191
188 71325 5799 210 1197
189 71490 5811 210 1203
190 71655 5823 210 1210
191 71820 5835 210 1216
192 71985 5847 210 1222
193 72150 5859 210 1229
194 72315 5871 210 1235
195 72480 5883 210 1242
196 72645 5895 210 1248
197 72810 5907 210 1254
198 72975 5919 210 1261
199 73140 5931 210 1267
200 73305 5943 210 1273
Valentina
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 51015 2955 180 8
2 51262 2967 180 15
3 51509 2979 180 23
4 51756 2991 180 30
5 52003 3003 180 38
6 52250 3015 180 45
7 52497 3027 180 53
8 52744 3039 180 60
9 52991 3051 180 68
10 53238 3063 180 75
11 53485 3075 180 83
12 53732 3087 180 90
13 53979 3099 180 98
14 54226 3111 180 105
15 54473 3123 180 113
16 54720 3135 180 120
17 54967 3147 180 128
18 55214 3159 180 135
19 55461 3171 180 143
20 55708 3183 180 150
21 55955 3195 180 158
22 56202 3207 180 165
23 56449 3219 180 173
24 56696 3231 180 180
25 56943 3243 180 188
26 57190 3255 180 195
27 57437 3267 180 203
28 57684 3279 180 210
29 57931 3291 180 218
30 58178 3303 180 225
31 58425 3315 180 233
32 58672 3327 180 240
33 58919 3339 180 248
34 59166 3351 180 255
35 59413 3363 180 263
36 59660 3375 180 270
37 59907 3387 180 278
38 60154 3399 180 285
39 60401 3411 180 293
40 60648 3423 180 300
41 60895 3435 180 308
42 61142 3447 180 315
43 61389 3459 180 323
44 61636 3471 180 330
45 61883 3483 180 338
46 62130 3495 180 345
47 62377 3507 180 353
48 62624 3519 180 360
49 62871 3531 180 368
50 63118 3543 180 375
51 63365 3555 180 383
52 63612 3567 180 390
53 63859 3579 180 398
54 64106 3591 180 405
55 64353 3603 180 413
56 64600 3615 180 420
57 64847 3627 180 428
58 65094 3639 180 435
59 65341 3651 180 443
60 65588 3663 180 450
61 65835 3675 180 458
62 66082 3687 180 465
63 66329 3699 180 473
64 66576 3711 180 480
65 66823 3723 180 488
66 67070 3735 180 495
67 67317 3747 180 503
68 67564 3759 180 510
69 67811 3771 180 518
70 68058 3783 180 525
71 68305 3795 180 533
72 68552 3807 180 540
73 68799 3819 180 548
74 69046 3831 180 555
75 69293 3843 180 563
76 69540 3855 180 570
77 69787 3867 180 578
78 70034 3879 180 585
79 70281 3891 180 593
80 70528 3903 180 600
80 (5 x Star) 75288 4491 185 602
81 75535 4503 185 610
82 75782 4515 185 617
83 76029 4527 185 625
84 76276 4539 185 632
85 76523 4551 185 640
86 76770 4563 185 647
87 77017 4575 185 655
88 77264 4587 185 662
89 77511 4599 185 670
90 77758 4611 185 678
91 78005 4623 185 685
92 78252 4635 185 693
93 78499 4647 185 700
94 78746 4659 185 708
95 78993 4671 185 715
96 79240 4683 185 723
97 79487 4695 185 730
98 79734 4707 185 738
99 79981 4719 185 745
100 80228 4731 185 753
100 (6 x Star) 84988 5319 190 756
101 85235 5331 190 763
102 85482 5343 190 771
103 85729 5355 190 778
104 85976 5367 190 786
105 86223 5379 190 793
106 86470 5391 190 801
107 86717 5403 190 808
108 86964 5415 190 816
109 87211 5427 190 824
110 87458 5439 190 831
111 87705 5451 190 839
112 87952 5463 190 846
113 88199 5475 190 854
114 88446 5487 190 861
115 88693 5499 190 869
116 88940 5511 190 876
117 89187 5523 190 884
118 89434 5535 190 892
119 89681 5547 190 899
120 89928 5559 190 907
120 (7 x Star) 94688 6147 195 910
121 94935 6159 195 918
122 95182 6171 195 925
123 95429 6183 195 933
124 95676 6195 195 940
125 95923 6207 195 948
126 96170 6219 195 956
127 96417 6231 195 963
128 96664 6243 195 971
129 96911 6255 195 978
130 97158 6267 195 986
131 97405 6279 195 993
132 97652 6291 195 1001
133 97899 6303 195 1009
134 98146 6315 195 1016
135 98393 6327 195 1024
136 98640 6339 195 1031
137 98887 6351 195 1039
138 99134 6363 195 1047
139 99381 6375 195 1054
140 99628 6387 195 1062
140 (8 x Star) 104388 6975 200 1066
141 104635 6987 200 1073
142 104882 6999 200 1081
143 105129 7011 200 1088
144 105376 7023 200 1096
145 105623 7035 200 1104
146 105870 7047 200 1111
147 106117 7059 200 1119
148 106364 7071 200 1126
149 106611 7083 200 1134
150 106858 7095 200 1142
151 107105 7107 200 1149
152 107352 7119 200 1157
153 107599 7131 200 1165
154 107846 7143 200 1172
155 108093 7155 200 1180
156 108340 7167 200 1187
157 108587 7179 200 1195
158 108834 7191 200 1203
159 109081 7203 200 1210
160 109328 7215 200 1218
160 (9 x Star) 114088 7803 205 1222
161 114335 7815 205 1230
162 114582 7827 205 1238
163 114829 7839 205 1245
164 115076 7851 205 1253
165 115323 7863 205 1260
166 115570 7875 205 1268
167 115817 7887 205 1276
168 116064 7899 205 1283
169 116311 7911 205 1291
170 116558 7923 205 1299
171 116805 7935 205 1306
172 117052 7947 205 1314
173 117299 7959 205 1322
174 117546 7971 205 1329
175 117793 7983 205 1337
176 118040 7995 205 1344
177 118287 8007 205 1352
178 118534 8019 205 1360
179 118781 8031 205 1367
180 119028 8043 205 1375
180 (10 x Star) 123788 8631 210 1380
181 124035 8643 210 1388
182 124282 8655 210 1395
183 124529 8667 210 1403
184 124776 8679 210 1411
185 125023 8691 210 1418
186 125270 8703 210 1426
187 125517 8715 210 1434
188 125764 8727 210 1441
189 126011 8739 210 1449
190 126258 8751 210 1457
191 126505 8763 210 1464
192 126752 8775 210 1472
193 126999 8787 210 1480
194 127246 8799 210 1487
195 127493 8811 210 1495
196 127740 8823 210 1503
197 127987 8835 210 1510
198 128234 8847 210 1518
199 128481 8859 210 1526
200 128728 8871 210 1533
Cấp Chỉ Số Thú Nuôi Cần tốn Tướng Sức mạnh Vận Mệnh
1 40 Tấn công 5 30
2 1495 Máu Vàng x 100000
Sao x 3000
5 600
3 56 Chính xác Vàng x 100000
Sao x 3000
5 1000
4 56 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16 5 1500
5 127 Tấn công Vàng x 300000
Sao x 6500
14 1900
6 1635 Máu Vàng x 300000
Sao x 6500
5 2200
7 12 CRIT Vàng x 300000
Sao x 6500
5 2700
8 12 Chống CRIT Vàng x 300000
Sao x 6500
5 3100
9 49 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16 5 3600
10 4490 Máu Vàng x 600000
Sao x 10500
14 4000
11 59 Tấn công Vàng x 600000
Sao x 10500
6 4500
12 2095 Máu Vàng x 600000
Sao x 10500
6 5100
13 79 Chính xác Vàng x 600000
Sao x 10500
6 5600
14 79 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18 6 6200
15 178 Tấn công Vàng x 1200000
Sao x 15000
19 6800
16 2285 Máu Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 7400
17 17 CRIT Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 8100
18 17 Chống CRIT Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 8800
19 65 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 1 6 9500
20 Khả năng 11 Cấp Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
30 10500
21 76 Tấn công Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 11700
22 2695 Máu Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 13000
23 101 Chính xác Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 14400
24 101 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20 8 15900
25 229 Tấn công Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
24 17500
26 2940 Máu Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 20000
27 22 CRIT Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 21600
28 22 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 23200
29 83 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20 8 24800
30 8085 Máu Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
24 26400
31 92 Tấn công Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 28000
32 3290 Máu Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 29600
33 124 Chính xác Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 31200
34 124 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
10 32800
35 280 Tấn công Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
30 34400
36 3590 Máu Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 36000
37 29 CRIT Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 37600
38 29 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 39200
39 102 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 2 10 40800
40 Khả năng 12 Cấp Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
48 41500
41 108 Tấn công Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 42200
42 3895 Máu Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 42900
43 146 Chính xác Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 43600
44 146 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
12 44300
45 331 Tấn công Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
35 45000
46 4245 Máu Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 45700
47 32 CRIT Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 46400
48 32 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 47100
49 120 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
12 47800
50 11680 Máu Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
35 48500
51 127 Tấn công Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 49200
52 4490 Máu Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 49900
53 168 Chính xác Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 50600
54 168 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
14 51300
55 381 Tấn công Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
41 52000
56 4895 Máu Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 52700
57 38 CRIT Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 53400
58 38 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 54100
59 139 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 2 14 54800
60 Khả năng 13 Cấp Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
65 55100
61 144 Tấn công Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 55500
62 5090 Máu Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 55800
63 191 Chính xác Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 56200
64 191 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
15 56500
65 432 Tấn công Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
46 56900
66 5550 Máu Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57200
67 42 CRIT Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57600
68 42 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57900
69 155 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
15 58300
70 15270 Máu Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
46 58600
71 161 Tấn công Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59000
72 5690 Máu Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59300
73 213 Chính xác Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59700
74 213 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
17 60000
75 483 Tấn công Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
51 60400
76 6200 Máu Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 60700
77 47 CRIT Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 61100
78 47 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 61400
79 173 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
x 3 17 61800
80 Khả năng 14 Cấp Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
82 62100
81 178 Tấn công Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 62500
82 6290 Máu Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 62800
83 236 Chính xác Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 63200
84 236 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 19 63500
85 534 Tấn công Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
57 63900
86 6855 Máu Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64200
87 52 CRIT Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64600
88 52 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64900
89 194 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 19 65300
90 18865 Máu Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
57 65600
91 193 Tấn công Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66000
92 6885 Máu Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66300
93 258 Chính xác Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66700
94 258 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 21 67000
95 585 Tấn công Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
62 67400
96 7505 Máu Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 67700
97 57 CRIT Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 68100
98 57 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 68400
99 211 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18 x 3 21 68800
100 Khả năng 15 Cấp 99 0

Thời trang

Thời trang Tin tức Tính năng Phí
Nữ Hoàng Băng
Nữ Hoàng Băng
..Một niềm tin băng giá 10000 Máu
2000 TH CRIT
Nữ Hoàng Băng - Mua Skin Nữ Hoàng Băng của Valentina x 50

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.

” Này, ngài Quái tuyết lông lá, ngài có biết sự thật đằng sau sự thịnh vượng của Hoàng Thành không? Đó là ký ức về cuộc chiến không thể nào phai mờ! Trong khi Valentina, Hiệp Sĩ cùng Râu Bạc đang cố bảo vệ thành thì vẫn còn rất nhiều người bị bỏ lại bên ngoài và chống lại Hội Bất Tử để sống sót. À! Mà ngài dời cái cây tránh qua chút được không? “
” Trong cơn tuyệt vọng, một vị hiệp sĩ mặt nạ đã xuất hiện và giúp không ít người thoát khỏi sự truy đuổi của Hội Bất Tử. Hành động của cô được tung hô nhưng cũng có không ít lời chê trách bản tính tàn bạo của cô” ” Grmm??” ” Bạn có đứng về phía của Valentina không nào.”
” Là người đầu tiên chứng kiến cuộc chiến, sẽ còn rất nhiều câu chuyện mờ dần vào quá khứ, nhưng ta sẽ kể lại vào một dịp khác. Có lẽ ngươi sẽ là một thính giả trung thành cho các câu chuyện của ta. Mà thôi, ta phải đi nghỉ đây trước khi trở về với nhiệm vụ giám sát của ta. “

Valentina + Hiệp Sĩ + Mắt Quỷ + Quái Tuyết + Râu Bạc + Thiện Xạ

Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Nhiệt Huyết
Nhiệt Huyết
Được tạo tác tinh tế từ đá quý đỏ, ánh sáng của nó làm tăng niềm tin và dũng khí.

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

17
0
0
3
0
0
0
0
0
0
35
0
1
0
1
0
2
0
0
0
1
0

Bài

29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Kỹ Năng

2
0
0
0
1
0
3
0
1
0
8
0
1
0

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.

Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.15%
Valentina - Tuyển Tướng huyền thoại Valentina. 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 13%
Đá Hồn Valentina Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.35%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

ValentinaValentina

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ – Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép