Tướng: Ong Chúa Sát Thủ

Ong Chúa Sát Thủ

Ong Chúa Sát Thủ Ong Chúa Sát Thủ

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:320055440107040
Tấn công Tấn công:20517512896
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:444
Chính xác Chính xác:156202292
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảGiẫm ĐạpHãy chọn tài năngSự Trừng Phạt
Ong Chúa Sát Thủ cai trị Khu rừng cổ xưa bằng một tư tưởng sắt đá, nhưng vô cùng tài tình. Cô lãnh đạo đội quân của mình một cách quyết đoán, và đưa kẻ yếu đuối trở thành những chiến binh thực thụ. Ngôi nhà của những cư dân rừng xanh được bảo vệ dưới triều đại của vị nữ hoàng đáng kính.
  • Sự Trừng Phạt
  • Tôtem Thần
  • Ong Chúa Sát Thủ
  • Ong Chúa Sát Thủ Tiến hóa 1
  • Ong Chúa Sát Thủ Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Gây 140% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 6% thiệt hại phải chịu và giảm 26% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 10% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Gây 160% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 8% thiệt hại phải chịu và giảm 32% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 12% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Gây 180% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 10% thiệt hại phải chịu và giảm 38% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 14% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Gây 200% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 12% thiệt hại phải chịu và giảm 44% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 16% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Gây 230% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 15% thiệt hại phải chịu và giảm 50% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 18% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Gây 260% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 18% thiệt hại phải chịu và giảm 56% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 20% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Gây 300% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 21% thiệt hại phải chịu và giảm 64% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 23% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Gây 350% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 24% thiệt hại phải chịu và giảm 72% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 26% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Gây 400% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 27% thiệt hại phải chịu và giảm 80% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 30% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Gây 460% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 30% thiệt hại phải chịu và giảm 90% hiệu quả hồi máu của chúng trong 3,5 giây. Đồng thời tăng 35% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 3,5 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Gây 490% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 30% thiệt hại phải chịu và giảm 90% hiệu quả hồi máu của chúng trong 4 giây. Đồng thời tăng 35% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Gây 520% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 30% thiệt hại phải chịu và giảm 100% hiệu quả hồi máu của chúng trong 4 giây. Đồng thời tăng 35% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Gây 550% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 30% thiệt hại phải chịu và giảm 100% hiệu quả hồi máu của chúng trong 4 giây. Đồng thời tăng 40% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Gây 590% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 30% thiệt hại phải chịu và giảm 100% hiệu quả hồi máu của chúng trong 4 giây. Đồng thời tăng 40% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Gây 640% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Sau đó tăng 30% thiệt hại phải chịu và giảm 100% hiệu quả hồi máu của chúng trong 4 giây. Đồng thời tăng 40% Chính Xác cho 10 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây. (Không thể loại trừ yếu tố hỗ trợ này.) (Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng và các điều kiện Tai họa. Khi bị tấn công, Tướng giảm 70% thiệt hại cho 2 Tướng đồng minh có máu thấp nhất trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây.)
CấpTin tức
1Gây 140% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 6% thiệt hại phải chịu và giảm 26% hiệu quả hồi máu của chúng.
2Gây 160% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 8% thiệt hại phải chịu và giảm 32% hiệu quả hồi máu của chúng.
3Gây 180% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 10% thiệt hại phải chịu và giảm 38% hiệu quả hồi máu của chúng.
4Gây 200% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 12% thiệt hại phải chịu và giảm 44% hiệu quả hồi máu của chúng.
5Gây 230% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 15% thiệt hại phải chịu và giảm 50% hiệu quả hồi máu của chúng.
6Gây 260% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 18% thiệt hại phải chịu và giảm 56% hiệu quả hồi máu của chúng.
7Gây 300% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 21% thiệt hại phải chịu và giảm 64% hiệu quả hồi máu của chúng.
8Gây 350% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 24% thiệt hại phải chịu và giảm 72% hiệu quả hồi máu của chúng.
9Gây 400% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 27% thiệt hại phải chịu và giảm 80% hiệu quả hồi máu của chúng.
10Gây 460% thiệt hại công thường cho các mục tiêu địch phía trước. Tăng 30% thiệt hại phải chịu và giảm 90% hiệu quả hồi máu của chúng.
Ong Chúa Sát Thủ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
132002052555
2346021725511
3372022925516
4398024125521
5424025325527
6450026525532
7476027725537
8502028925543
9528030125548
10554031325553
11580032525558
12606033725564
13632034925569
14658036125574
15684037325580
16710038525585
17736039725590
18762040925596
197880421255101
208140433255106
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
11340638260107
2111600650260112
2211860662260118
2312120674260123
2412380686260128
2512640698260134
2612900710260139
2713160722260144
2813420734260150
2913680746260155
3013940758260160
3114200770260166
3214460782260171
3314720794260176
3414980806260182
3515240818260187
3615500830260192
3715760842260198
3816020854260203
3916280866260208
4016540878260214
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
197401083265215
41200001095265220
42202601107265226
43205201119265231
44207801131265236
45210401143265242
46213001155265247
47215601167265252
48218201179265258
49220801191265263
50223401203265269
51226001215265274
52228601227265279
53231201239265285
54233801251265290
55236401263265295
56239001275265301
57241601287265306
58244201299265312
59246801311265317
60249401323265322
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
281401528270324
61284001540270329
62286601552270335
63289201564270340
64291801576270346
65294401588270351
66297001600270356
67299601612270362
68302201624270367
69304801636270373
70307401648270378
71310001660270383
72312601672270389
73315201684270394
74317801696270400
75320401708270405
76323001720270410
77325601732270416
78328201744270421
79330801756270427
80333401768270432
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
365401973275434
81368001985275440
82370601997275445
83373202009275451
84375802021275456
85378402033275461
86381002045275467
87383602057275472
88386202069275478
89388802081275483
90391402093275489
91394002105275494
92396602117275499
93399202129275505
94401802141275510
95404402153275516
96407002165275521
97409602177275526
98412202189275532
99414802201275537
100417402213275543
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
449402418280546
101452002430280551
102454602442280556
103457202454280562
104459802466280567
105462402478280573
106465002490280578
107467602502280584
108470202514280589
109472802526280595
110475402538280600
111478002550280606
112480602562280611
113483202574280616
114485802586280622
115488402598280627
116491002610280633
117493602622280638
118496202634280644
119498802646280649
120501402658280655
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
533402863285658
121536002875285663
122538602887285669
123541202899285674
124543802911285680
125546402923285685
126549002935285691
127551602947285696
128554202959285702
129556802971285707
130559402983285713
131562002995285718
132564603007285724
133567203019285729
134569803031285735
135572403043285740
136575003055285746
137577603067285751
138580203079285757
139582803091285762
140585403103285768
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
617403308290772
141620003320290777
142622603332290783
143625203344290788
144627803356290794
145630403368290799
146633003380290805
147635603392290810
148638203404290816
149640803416290821
150643403428290827
151646003440290832
152648603452290838
153651203464290843
154653803476290849
155656403488290854
156659003500290860
157661603512290865
158664203524290871
159666803536290876
160669403548290882
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
701403753295886
161704003765295892
162706603777295897
163709203789295903
164711803801295908
165714403813295914
166717003825295919
167719603837295925
168722203849295931
169724803861295936
170727403873295942
171730003885295947
172732603897295953
173735203909295958
174737803921295964
175740403933295969
176743003945295975
177745603957295980
178748203969295986
179750803981295991
180753403993295997
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
7854041983001002
1817880042103001008
1827906042223001013
1837932042343001019
1847958042463001024
1857984042583001030
1868010042703001035
1878036042823001041
1888062042943001047
1898088043063001052
1908114043183001058
1918140043303001063
1928166043423001069
1938192043543001074
1948218043663001080
1958244043783001086
1968270043903001091
1978296044023001097
1988322044143001102
1998348044263001108
2008374044383001113
Ong Chúa Sát Thủ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
15544017512707
255830176327013
356220177527020
456610178727027
557000179927034
657390181127040
757780182327047
858170183527054
958560184727060
1058950185927067
1159340187127074
1259730188327080
1360120189527087
1460510190727094
15609001919270101
16612901931270107
17616801943270114
18620701955270121
19624601967270127
20628501979270134
21632401991270141
22636302003270147
23640202015270154
24644102027270161
25648002039270168
26651902051270174
27655802063270181
28659702075270188
29663602087270194
30667502099270201
31671402111270208
32675302123270214
33679202135270221
34683102147270228
35687002159270235
36690902171270241
37694802183270248
38698702195270255
39702602207270261
40706502219270268
41710402231270275
42714302243270281
43718202255270288
44722102267270295
45726002279270302
46729902291270308
47733802303270315
48737702315270322
49741602327270328
50745502339270335
51749402351270342
52753302363270348
53757202375270355
54761102387270362
55765002399270369
56768902411270375
57772802423270382
58776702435270389
59780602447270395
60784502459270402
61788402471270409
62792302483270415
63796202495270422
64800102507270429
65804002519270436
66807902531270442
67811802543270449
68815702555270456
69819602567270462
70823502579270469
71827402591270476
72831302603270482
73835202615270489
74839102627270496
75843002639270503
76846902651270509
77850802663270516
78854702675270523
79858602687270529
80862502699270536
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
907302986275538
81911202998275545
82915103010275552
83919003022275558
84922903034275565
85926803046275572
86930703058275579
87934603070275585
88938503082275592
89942403094275599
90946303106275606
91950203118275612
92954103130275619
93958003142275626
94961903154275632
95965803166275639
96969703178275646
97973603190275653
98977503202275659
99981403214275666
100985303226275673
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
1030103513280676
1011034003525280682
1021037903537280689
1031041803549280696
1041045703561280703
1051049603573280709
1061053503585280716
1071057403597280723
1081061303609280730
1091065203621280736
1101069103633280743
1111073003645280750
1121076903657280757
1131080803669280763
1141084703681280770
1151088603693280777
1161092503705280784
1171096403717280790
1181100303729280797
1191104203741280804
1201108103753280811
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
1152904040285814
1211156804052285821
1221160704064285828
1231164604076285834
1241168504088285841
1251172404100285848
1261176304112285855
1271180204124285861
1281184104136285868
1291188004148285875
1301191904160285882
1311195804172285889
1321199704184285895
1331203604196285902
1341207504208285909
1351211404220285916
1361215304232285923
1371219204244285929
1381223104256285936
1391227004268285943
1401230904280285950
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
1275704567290954
1411279604579290960
1421283504591290967
1431287404603290974
1441291304615290981
1451295204627290988
1461299104639290994
14713030046512901001
14813069046632901008
14913108046752901015
15013147046872901022
15113186046992901028
15213225047112901035
15313264047232901042
15413303047352901049
15513342047472901056
15613381047592901063
15713420047712901069
15813459047832901076
15913498047952901083
16013537048072901090
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
13985050942951094
16114024051062951101
16214063051182951108
16314102051302951115
16414141051422951122
16514180051542951128
16614219051662951135
16714258051782951142
16814297051902951149
16914336052022951156
17014375052142951163
17114414052262951169
17214453052382951176
17314492052502951183
17414531052622951190
17514570052742951197
17614609052862951204
17714648052982951210
17814687053102951217
17914726053222951224
18014765053342951231
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
15213056213001236
18115252056333001243
18215291056453001250
18315330056573001257
18415369056693001263
18515408056813001270
18615447056933001277
18715486057053001284
18815525057173001291
18915564057293001298
19015603057413001305
19115642057533001312
19215681057653001318
19315720057773001325
19415759057893001332
19515798058013001339
19615837058133001346
19715876058253001353
19815915058373001360
19915954058493001366
20015993058613001373
Ong Chúa Sát Thủ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
111600034702708
2116585348227016
3117170349427024
4117755350627032
5118340351827040
6118925353027048
7119510354227056
8120095355427064
9120680356627072
10121265357827080
11121850359027088
12122435360227096
131230203614270104
141236053626270112
151241903638270120
161247753650270128
171253603662270136
181259453674270144
191265303686270152
201271153698270160
211277003710270168
221282853722270176
231288703734270184
241294553746270192
251300403758270200
261306253770270208
271312103782270216
281317953794270224
291323803806270232
301329653818270240
311335503830270248
321341353842270256
331347203854270264
341353053866270272
351358903878270280
361364753890270288
371370603902270296
381376453914270304
391382303926270312
401388153938270320
411394003950270328
421399853962270336
431405703974270344
441411553986270352
451417403998270360
461423254010270368
471429104022270376
481434954034270384
491440804046270392
501446654058270400
511452504070270408
521458354082270416
531464204094270424
541470054106270432
551475904118270440
561481754130270448
571487604142270456
581493454154270464
591499304166270472
601505154178270480
611511004190270488
621516854202270496
631522704214270504
641528554226270512
651534404238270520
661540254250270528
671546104262270536
681551954274270544
691557804286270552
701563654298270560
711569504310270568
721575354322270576
731581204334270584
741587054346270592
751592904358270600
761598754370270608
771604604382270616
781610454394270624
791616304406270632
801622154418270640
811628004430270648
821633854442270656
831639704454270664
841645554466270672
851651404478270680
861657254490270688
871663104502270696
881668954514270704
891674804526270712
901680654538270720
911686504550270728
921692354562270736
931698204574270744
941704054586270752
951709904598270760
961715754610270768
971721604622270776
981727454634270784
991733304646270792
1001739154658270800
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
1828755232280806
1011834605244280814
1021840455256280822
1031846305268280830
1041852155280280838
1051858005292280846
1061863855304280854
1071869705316280862
1081875555328280870
1091881405340280878
1101887255352280886
1111893105364280894
1121898955376280902
1131904805388280910
1141910655400280918
1151916505412280926
1161922355424280934
1171928205436280943
1181934055448280951
1191939905460280959
1201945755472280967
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
2035356046285970
1212041206058285978
1222047056070285986
1232052906082285994
12420587560942851002
12520646061062851010
12620704561182851019
12720763061302851027
12820821561422851035
12920880061542851043
13020938561662851051
13120997061782851059
13221055561902851067
13321114062022851075
13421172562142851083
13521231062262851091
13621289562382851099
13721348062502851107
13821406562622851116
13921465062742851124
14021523562862851132
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
22419568602901136
14122478068722901144
14222536568842901152
14322595068962901160
14422653569082901168
14522712069202901176
14622770569322901184
14722829069442901192
14822887569562901200
14922946069682901209
15023004569802901217
15123063069922901225
15223121570042901233
15323180070162901241
15423238570282901249
15523297070402901257
15623355570522901265
15723414070642901273
15823472570762901282
15923531070882901290
16023589571002901298
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
24485576742951302
16124544076862951310
16224602576982951319
16324661077102951327
16424719577222951335
16524778077342951343
16624836577462951351
16724895077582951359
16824953577702951367
16925012077822951375
17025070577942951384
17125129078062951392
17225187578182951400
17325246078302951408
17425304578422951416
17525363078542951424
17625421578662951432
17725480078782951441
17825538578902951449
17925597079022951457
18025655579142951465
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
26551584883001470
18126610085003001478
18226668585123001486
18326727085243001495
18426785585363001503
18526844085483001511
18626902585603001519
18726961085723001527
18827019585843001535
18927078085963001544
19027136586083001552
19127195086203001560
19227253586323001568
19327312086443001576
19427370586563001584
19527429086683001593
19627487586803001601
19727546086923001609
19827604587043001617
19927663087163001625
20027721587283001633
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ong Chúa Sát Thủ x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ong Chúa Sát Thủ x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Ong Chúa Sát Thủ x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Ong Chúa Sát Thủ x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Ong Chúa Sát Thủ x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Đấu Sĩ Sứ Mệnh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Đấu Sĩ Sứ Mệnh
Đấu Sĩ Sứ Mệnh
Khi Ong Chúa Sát Thủ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Một thiếu nữ đang thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới bằng tình yêu và sắc đẹp.400 Tấn công
10000 Máu
*Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 58520 Ấn1045 *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Rừng Cổ
Rừng Cổ
Tin tức Tướng Thưởng
Khu Rừng Cổ đã từng là niềm tin sức mạnh của cư dân vào một cuộc sống yên bình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tổ tiên Tộc Cánh tham gia chế tạo bảo thạch chống rồng, sự hiếu chiến cuối cùng đẩy những tổ tiên này rời khỏi khu rừng. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Rất ít người có thể sở hữu được sức mạnh tự nhiên của khu rừng cổ vì nó chỉ thuộc vể những ai xứng đáng. Vì thế các thế lực bắt đầu chuyển hướng sang những sinh linh của khu rừng, Pháp Sư và Thần Rừng sẽ những mục tiêu trong cuộc săn lùng … 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Những sinh linh của rừng đang ở tình thế vô cùng nguy nan. Và Tộc Cánh và đã lập một hiệp ước với loài người, Nữ Thiện Xạ cùng nhiều anh hùng khác lần lượt đến hỗ trợ. Nhưng liệu liên minh này có tan vỡ khi mà Tiên Nữ một hậu duệ của Tộc Cánh cũng gặp phải sự thù địch của phía đồng minh. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Ong Chúa Sát Thủ + Pháp Sư + Tiên Nữ + Mộc Tinh + Nữ Thiện Xạ + Xạ Thủ Tình Yêu + Quỷ Cây + Thần Rừng
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Trường Thương
Trường Thương
Vị nữ hoàng chỉ ngọn giáo về bất cứ ai thì đều là kẻ thù của khu rừng.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0

Bài

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
5
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0

Thú Nuôi

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0

Đặc Tính

1
2
1
0
1
0
10

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.05%
Ong Chúa Sát Thủ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Ong Chúa Sát Thủ Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

Thử thách Anh hùng

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép