Lãnh Địa Chiến

1. Các quái đang tiến về phía Liên Minh trên khắp Narcia. Các thành viên Liên Minh triệu hồi các thần thú để trấn giữ. 2. Một đợt quái sẽ tấn công Lãnh Địa. Liên Minh cần sức mạnh của Hộ Thú để bảo vệ chống lại những kẻ xâm lược. 3. Vượt ải để nhận phần thưởng. Mỗi ải chỉ được nhận một lần thưởng. Phần thưởng sẽ không xuất hiện lại nếu tham gia Liên Minh khác. 4. Có thể nhận một Quà Cống Hiến mỗi ngày. Phần thưởng này căn cứ vào ải cao nhất mà Liên Minh đã vượt qua. Cống Hiến được dùng để mua vật phẩm tại Shop Liên Minh.
 • Act1
 • Act2
 • Act3
 • Act4
 • Act5
 • Act6
 • Act7
 • Act8
 • Act9
 • Act10
 • Act11
 • Act12
 • Act13
 • Act14
 • Act15
 • Act16
 • Act17
 • Act18
 • Act19
 • Act20
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act1 - 1 Cống Hiến x 1500 Cống Hiến x 250
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 170 780 1000 150 0 0 0 8 103 0
Act1 - 2 Cống Hiến x 1500 Cống Hiến x 250
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Sát Thủ Ám Sát Gây 250% thiệt hại cho mục tiêu với mức máu thấp nhất. 230 1040 900 200 0 0 0 2 141 0
Act1 - 3 Cống Hiến x 1500 Cống Hiến x 250
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Nhà Giả Kim Vũ Khí Hóa Học Gây 180% thiệt hại cho mục tiêu. 155 910 1000 145 0 0 0 6 100 0
Act1 - 4 Cống Hiến x 1500 Cống Hiến x 250
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ông Kẹ Ẩn Nấp Giảm 15% thiệt hại tiếp nhận trong 6 giây. 105 1462 1500 140 0 0 0 2 87 0
Act1 - 5 Cống Hiến x 1500 Cống Hiến x 250
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thiên Thần Chữa Lành Hồi máu cho 1 đồng đội bằng 200% sức tấn công. 125 900 1000 130 0 0 0 8 93 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 140 1600 1500 145 0 0 0 2 115 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act2 - 1 Cống Hiến x 1680 Cống Hiến x 280
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 200 1500 1000 150 0 0 0 3 133 0
Thiên Thần Chữa Lành Hồi máu cho 1 đồng đội bằng 200% sức tấn công. 125 900 1000 130 0 0 0 8 93 0
Act2 - 2 Cống Hiến x 1680 Cống Hiến x 280
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Sát Thủ Ám Sát Gây 250% thiệt hại cho mục tiêu với mức máu thấp nhất. 230 1040 900 200 0 0 0 2 141 0
Thần Rừng Xiềng Xích Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu, làm ngất 1 giây. 100 1625 1500 135 0 0 0 2 86 0
Act2 - 3 Cống Hiến x 1680 Cống Hiến x 280
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 170 780 1000 150 0 0 0 8 103 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 140 1600 1500 150 0 0 0 2 115 0
Act2 - 4 Cống Hiến x 1680 Cống Hiến x 280
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Khổng Lồ Đá Ném Đá Gây 250% thiệt hại cho 1 kẻ thù ngẫu nhiên trên chiến trường. 150 1040 1000 145 0 0 0 2 99 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 160 1400 1000 150 0 0 0 6 122 0
Act2 - 5 Cống Hiến x 1680 Cống Hiến x 280
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 120 1800 1500 150 0 0 0 8 110 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 180 1300 1000 150 0 0 0 4 127 0
Phù Thủy Tuyết Hoa Tuyết Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây. 155 910 1000 140 0 0 0 8 100 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act3 - 1 Unknown - Unknown x 32 Cống Hiến x 310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Hiệp Sĩ Khiên Thánh Củng cố phòng thủ. Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 40% trong 5 giây. 140 2500 1500 150 0 0 0 2 136 0
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 170 780 1000 150 0 0 0 8 103 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 120 1800 1500 150 0 0 0 8 110 0
Act3 - 2 Unknown - Unknown x 32 Cống Hiến x 310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 205 1600 1000 155 0 0 0 8 158 0
Phù Thủy Tuyết Hoa Tuyết Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây. 155 910 1000 140 0 0 0 8 100 0
Thần Rừng Xiềng Xích Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu, làm ngất 1 giây. 100 1625 1500 135 0 0 0 2 86 0
Act3 - 3 Unknown - Unknown x 32 Cống Hiến x 310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 220 1600 1000 150 0 0 0 4 162 0
Nhà Giả Kim Vũ Khí Hóa Học Gây 180% thiệt hại cho mục tiêu. 155 910 1000 145 0 0 0 6 100 0
Kỹ Sư Nham Thạch Gây 110% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trong khu vực. 165 845 1000 145 0 0 0 8 102 0
Act3 - 4 Unknown - Unknown x 32 Cống Hiến x 310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 285 1300 800 220 0 0 0 2 183 0
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 170 780 1000 150 0 0 0 8 103 0
Khổng Lồ Đá Ném Đá Gây 250% thiệt hại cho 1 kẻ thù ngẫu nhiên trên chiến trường. 150 1040 1000 145 0 0 0 2 99 0
Act3 - 5 Unknown - Unknown x 32 Cống Hiến x 310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 230 1400 1000 150 0 0 0 2 165 0
Thiên Thần Chữa Lành Hồi máu cho 1 đồng đội bằng 200% sức tấn công. 125 900 1000 130 0 0 0 8 93 0
Ông Kẹ Ẩn Nấp Giảm 15% thiệt hại tiếp nhận trong 6 giây. 105 1462 1500 140 0 0 0 2 87 0
Kỹ Sư Nham Thạch Gây 110% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trong khu vực. 165 845 1000 145 0 0 0 8 102 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act4 - 1 Cống Hiến x 2040 Cống Hiến x 340
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 220 1600 1000 150 0 0 0 4 162 0
Sát Thủ Ám Sát Gây 250% thiệt hại cho mục tiêu với mức máu thấp nhất. 230 1040 900 200 0 0 0 2 141 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 120 1800 1500 150 0 0 0 8 110 0
Act4 - 2 Cống Hiến x 2040 Cống Hiến x 340
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 285 1300 800 220 0 0 0 2 183 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 140 1600 1500 150 0 0 0 2 115 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 140 1600 1500 145 0 0 0 2 115 0
Act4 - 3 Cống Hiến x 2040 Cống Hiến x 340
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Hiệp Sĩ Khiên Thánh Củng cố phòng thủ. Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 40% trong 5 giây. 140 2500 1500 150 0 0 0 2 136 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 190 1120 1000 140 0 0 0 2 130 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 120 2000 1500 150 0 0 0 2 110 0
Act4 - 4 Cống Hiến x 2040 Cống Hiến x 340
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 230 1400 1000 150 0 0 0 2 165 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 200 1500 1000 150 0 0 0 3 133 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 180 1300 1000 150 0 0 0 4 127 0
Act4 - 5 Cống Hiến x 2040 Cống Hiến x 340
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 205 1600 1000 155 0 0 0 8 158 0
Hiệp Sĩ Khiên Thánh Củng cố phòng thủ. Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 40% trong 5 giây. 140 2500 1500 150 0 0 0 2 136 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 160 1400 1000 150 0 0 0 6 122 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 180 1300 1000 150 0 0 0 4 127 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act5 - 1 Cống Hiến x 2220 Cống Hiến x 370
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 570 2600 800 230 0 0 0 2 183 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 240 3600 1500 155 0 0 0 8 110 0
Sát Thủ Ám Sát Gây 250% thiệt hại cho mục tiêu với mức máu thấp nhất. 460 2080 900 210 0 0 0 2 141 0
Thiên Thần Chữa Lành Hồi máu cho 1 đồng đội bằng 200% sức tấn công. 250 1800 1000 135 0 0 0 8 93 0
Act5 - 2 Cống Hiến x 2220 Cống Hiến x 370
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 360 4400 2000 150 0 0 0 2 145 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 340 1560 1000 155 0 0 0 8 103 0
Act5 - 3 Cống Hiến x 2220 Cống Hiến x 370
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 400 3200 1200 160 0 0 0 8 155 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 240 4000 1500 155 0 0 0 2 110 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Nhà Giả Kim Vũ Khí Hóa Học Gây 180% thiệt hại cho mục tiêu. 310 1820 1000 150 0 0 0 6 100 0
Act5 - 4 Cống Hiến x 2220 Cống Hiến x 370
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 410 3200 1000 160 0 0 0 8 158 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 360 2600 1000 155 0 0 0 4 127 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 400 3000 1000 155 0 0 0 3 133 0
Ông Kẹ Ẩn Nấp Giảm 15% thiệt hại tiếp nhận trong 6 giây. 210 2924 1500 145 0 0 0 2 87 0
Act5 - 5 Cống Hiến x 2220 Cống Hiến x 370
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 440 3200 1000 175 0 0 0 3 162 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 320 2800 1000 155 0 0 0 6 122 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 240 3600 1500 155 0 0 0 8 110 0
Thần Rừng Xiềng Xích Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu, làm ngất 1 giây. 200 3250 1500 140 0 0 0 2 86 0
Khổng Lồ Đá Ném Đá Gây 250% thiệt hại cho 1 kẻ thù ngẫu nhiên trên chiến trường. 300 2080 1000 150 0 0 0 2 99 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act6 - 1 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 410
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 440 3200 1000 175 0 0 0 3 162 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 400 3000 1000 155 0 0 0 3 133 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Act6 - 2 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 410
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 460 2800 1000 155 0 0 0 2 165 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 240 4000 1500 155 0 0 0 2 110 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Act6 - 3 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 410
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 410 3200 1000 160 0 0 0 8 158 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 320 2800 1000 155 0 0 0 6 122 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 240 4000 1500 155 0 0 0 2 110 0
Act6 - 4 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 410
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 440 3200 1000 155 0 0 0 4 162 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 360 2600 1000 155 0 0 0 4 127 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 400 3000 1000 155 0 0 0 3 133 0
Act6 - 5 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 410
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 570 2600 800 230 0 0 0 2 183 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 360 2600 1000 155 0 0 0 4 127 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 320 2800 1000 155 0 0 0 6 122 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 240 3600 1500 155 0 0 0 8 110 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 240 4000 1500 155 0 0 0 2 110 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act7 - 1 Cống Hiến x 2700 Cống Hiến x 450
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 460 2800 1000 155 0 0 0 2 165 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 240 3600 1500 155 0 0 0 8 110 0
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 340 1560 1000 155 0 0 0 8 103 0
Sát Thủ Ám Sát Gây 250% thiệt hại cho mục tiêu với mức máu thấp nhất. 460 2080 900 210 0 0 0 2 141 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Act7 - 2 Cống Hiến x 2700 Cống Hiến x 450
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 440 3200 1000 175 0 0 0 3 162 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Phù Thủy Tuyết Hoa Tuyết Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây. 310 1820 1000 145 0 0 0 8 100 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Act7 - 3 Cống Hiến x 2700 Cống Hiến x 450
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 400 3200 1200 160 0 0 0 8 155 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 240 4000 1500 155 0 0 0 2 110 0
Nhà Giả Kim Vũ Khí Hóa Học Gây 180% thiệt hại cho mục tiêu. 310 1820 1000 150 0 0 0 6 100 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Act7 - 4 Cống Hiến x 2700 Cống Hiến x 450
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 460 3200 750 115 0 0 0 6 166 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 360 2600 1000 155 0 0 0 4 127 0
Thiện Xạ Song Tiễn Gây 130% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 340 1560 1000 155 0 0 0 8 103 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 400 3000 1000 155 0 0 0 3 133 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Act7 - 5 Cống Hiến x 2700 Cống Hiến x 450
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 540 2400 1000 145 0 0 0 8 177 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 320 2800 1000 155 0 0 0 6 122 0
Thiên Thần Chữa Lành Hồi máu cho 1 đồng đội bằng 200% sức tấn công. 250 1800 1000 135 0 0 0 8 93 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 240 3600 1500 155 0 0 0 8 110 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 360 2600 1000 155 0 0 0 4 127 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 240 4000 1500 155 0 0 0 2 110 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act8 - 1 Cống Hiến x 3000 Cống Hiến x 500
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 440 3200 1000 175 0 0 0 3 162 0
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 440 3200 1000 155 0 0 0 4 162 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Sát Thủ Ám Sát Gây 250% thiệt hại cho mục tiêu với mức máu thấp nhất. 460 2080 900 210 0 0 0 2 141 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 400 3000 1000 155 0 0 0 3 133 0
Act8 - 2 Cống Hiến x 3000 Cống Hiến x 500
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 410 3200 1000 160 0 0 0 8 158 0
Hiệp Sĩ Khiên Thánh Củng cố phòng thủ. Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 40% trong 5 giây. 280 5000 1500 155 0 0 0 2 136 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 400 3000 1000 155 0 0 0 3 133 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Act8 - 3 Cống Hiến x 3000 Cống Hiến x 500
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 570 2600 800 230 0 0 0 2 183 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 400 3200 1200 160 0 0 0 8 155 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 240 3600 1500 155 0 0 0 8 110 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 380 2240 1000 145 0 0 0 2 130 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Act8 - 4 Cống Hiến x 3000 Cống Hiến x 500
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 460 2800 1000 155 0 0 0 2 165 0
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 460 3200 750 115 0 0 0 6 166 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 280 3200 1500 150 0 0 0 2 115 0
Đao Phủ Rung Chuyển Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu và làm ngất 1 giây. 400 3000 1000 155 0 0 0 3 133 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Act8 - 5 Cống Hiến x 3000 Cống Hiến x 500
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 540 2400 1000 145 0 0 0 8 177 0
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 360 4400 2000 150 0 0 0 2 145 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 360 2600 1000 155 0 0 0 4 127 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 240 3600 1500 155 0 0 0 8 110 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 320 2800 1000 155 0 0 0 6 122 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 240 4000 1500 155 0 0 0 2 110 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 280 3200 1500 155 0 0 0 2 115 0
Khổng Lồ Đá Ném Đá Gây 250% thiệt hại cho 1 kẻ thù ngẫu nhiên trên chiến trường. 300 2080 1000 150 0 0 0 2 99 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act9 - 1 Unknown - Unknown x 1;5 Cống Hiến x 550
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 855 3900 800 240 0 0 0 2 183 0
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 660 4800 1000 160 0 0 0 4 162 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 360 5400 1500 160 0 0 0 8 110 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 420 4800 1500 155 0 0 0 2 115 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 360 6000 1500 160 0 0 0 2 110 0
Act9 - 2 Unknown - Unknown x 1;5 Cống Hiến x 550
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 420 4800 1500 155 0 0 0 2 115 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 570 3360 1000 150 0 0 0 2 130 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Act9 - 3 Unknown - Unknown x 1;5 Cống Hiến x 550
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 690 4800 750 120 0 0 0 6 166 0
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 540 6600 2000 155 0 0 0 2 145 0
Người Sói Thịnh Nộ Tăng Sức tấn công lên 30% trong 5 giây. 360 6000 1500 160 0 0 0 2 110 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 420 4800 1500 160 0 0 0 2 115 0
Thần Tế Nguyền Rủa Giảm 25% Sức tấn công của mục tiêu trong 6 giây. 360 5400 1500 160 0 0 0 8 110 0
Act9 - 4 Unknown - Unknown x 1;5 Cống Hiến x 550
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Gấu Trúc Tia Chớp Gây 150% thiệt hại cho tất cả kẻ địch xung quanh. 420 4800 1500 155 0 0 0 2 115 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Act9 - 5 Unknown - Unknown x 1;5 Cống Hiến x 550
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 810 3600 1000 150 0 0 0 8 177 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Ông Kẹ Ẩn Nấp Giảm 15% thiệt hại tiếp nhận trong 6 giây. 315 4386 1500 150 0 0 0 2 87 0
Thần Rừng Xiềng Xích Gây 100% thiệt hại cho mục tiêu, làm ngất 1 giây. 300 4875 1500 145 0 0 0 2 86 0
Phù Thủy Tuyết Hoa Tuyết Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây. 465 2730 1000 150 0 0 0 8 100 0
Phù Thủy Tuyết Hoa Tuyết Gây 150% thiệt hại cho mục tiêu và làm tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển giảm 10% trong vòng 6 giây. 465 2730 1000 150 0 0 0 8 100 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act10 - 1 Cống Hiến x 3660 Cống Hiến x 610
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Hiệp Sĩ Khiên Thánh Củng cố phòng thủ. Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 40% trong 5 giây. 420 7500 1500 160 0 0 0 2 136 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 420 4800 1500 160 0 0 0 2 115 0
Act10 - 2 Cống Hiến x 3660 Cống Hiến x 610
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 690 4800 750 120 0 0 0 6 166 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 420 4800 1500 160 0 0 0 2 115 0
Act10 - 3 Cống Hiến x 3660 Cống Hiến x 610
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 810 3600 1000 150 0 0 0 8 177 0
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 660 4800 1000 160 0 0 0 4 162 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 420 4800 1500 160 0 0 0 2 115 0
Act10 - 4 Cống Hiến x 3660 Cống Hiến x 610
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 855 3900 800 240 0 0 0 2 183 0
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 660 4800 1000 160 0 0 0 4 162 0
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 690 4800 750 120 0 0 0 6 166 0
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 720 9600 1200 185 0 0 0 3 168 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 420 4800 1500 160 0 0 0 2 115 0
Act10 - 5 Cống Hiến x 3660 Cống Hiến x 610
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 810 3600 1000 150 0 0 0 8 177 0
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 600 5400 800 300 0 0 2500 6 157 0
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 540 6600 2000 155 0 0 0 2 145 0
Pharaon Bão Cát Bao bọc Pharaon bằng 1 trận bão cát trong 6 giây. Có cơ hội gây ra 120% Thiệt hại và làm Ngất 1 giây tất cả quân địch trong phạm vi bão cát. 600 6600 1000 175 0 0 0 3 156 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Kình Ngư Bùa Độc Gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 35% hiệu quả hồi máu của tối đa 100 kẻ địch trong 6 giây. 420 4800 1500 160 0 0 0 2 115 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 570 3360 1000 150 0 0 0 2 130 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 840 4500 1000 180 0 0 0 2 180 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act11 - 1 Cống Hiến x 4020 Cống Hiến x 670
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 600 5400 800 300 0 0 2500 6 157 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 720 5700 1500 180 0 0 0 10 166 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 570 3360 1000 150 0 0 0 2 130 0
Act11 - 2 Cống Hiến x 4020 Cống Hiến x 670
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 810 3600 1000 150 0 0 0 8 177 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Kẻ Hủy Diệt Tru Diệt Gây 150% Thiệt Hại cho kẻ địch ở gần & Choáng 1 giây. Trong 5 giây, tăng 10% TĐTC & phản 10% thiệt hại. Nghỉ: 8 giây. Có Hút Máu Cấp 5. 780 9600 1500 190 0 0 0 3 173 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 570 3360 1000 150 0 0 0 2 130 0
Act11 - 3 Cống Hiến x 4020 Cống Hiến x 670
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Pharaon Bão Cát Bao bọc Pharaon bằng 1 trận bão cát trong 6 giây. Có cơ hội gây ra 120% Thiệt hại và làm Ngất 1 giây tất cả quân địch trong phạm vi bão cát. 600 6600 1000 175 0 0 0 3 156 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 570 3360 1000 150 0 0 0 2 130 0
Act11 - 4 Cống Hiến x 4020 Cống Hiến x 670
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Người Tuyết Ném Tuyết Gây ra 75% Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 4 giây cho 1 quân địch đứng gần và làm chậm 10% trong 5 giây. 645 6000 1000 160 0 0 0 4 161 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 690 4800 750 120 0 0 0 6 166 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Độc Nhãn Sốc Điện Gây 100% thiệt hại cho tất cả kẻ địch trên một vòng cung. 570 3360 1000 150 0 0 0 2 130 0
Act11 - 5 Cống Hiến x 4020 Cống Hiến x 670
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 720 9600 1200 185 0 0 0 3 168 0
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 720 5700 1500 180 0 0 0 10 166 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Kẻ Hủy Diệt Tru Diệt Gây 150% Thiệt Hại cho kẻ địch ở gần & Choáng 1 giây. Trong 5 giây, tăng 10% TĐTC & phản 10% thiệt hại. Nghỉ: 8 giây. Có Hút Máu Cấp 5. 780 9600 1500 190 0 0 0 3 173 0
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 780 8700 1200 175 0 0 0 7 174 0
Xà Nữ Sương Độc Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 540 3900 1000 160 0 0 0 4 127 0
Quỷ Băng Sương Băng Giảm 30% tốc độ di chuyển của 6 kẻ địch ngẫu nhiên trong 6 giây. 480 4200 1000 160 0 0 0 6 122 0
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 855 3900 800 240 0 0 0 2 183 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act12 - 1 Unknown - Unknown x 42 Cống Hiến x 740
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 660 4800 1000 160 0 0 0 4 162 0
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 855 3900 800 240 0 0 0 2 183 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Pharaon Bão Cát Bao bọc Pharaon bằng 1 trận bão cát trong 6 giây. Có cơ hội gây ra 120% Thiệt hại và làm Ngất 1 giây tất cả quân địch trong phạm vi bão cát. 600 6600 1000 175 0 0 0 3 156 0
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 690 4800 750 120 0 0 0 6 166 0
Act12 - 2 Unknown - Unknown x 42 Cống Hiến x 740
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 660 4800 1000 160 0 0 0 4 162 0
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 855 3900 800 240 0 0 0 2 183 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 600 5400 800 300 0 0 2500 6 157 0
Kẻ Hủy Diệt Tru Diệt Gây 150% Thiệt Hại cho kẻ địch ở gần & Choáng 1 giây. Trong 5 giây, tăng 10% TĐTC & phản 10% thiệt hại. Nghỉ: 8 giây. Có Hút Máu Cấp 5. 780 9600 1500 190 0 0 0 3 173 0
Act12 - 3 Unknown - Unknown x 42 Cống Hiến x 740
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Sắc Quỷ Lưỡi Hái Giảm 16% Máu tối đa và 16% Tấn công của mục tiêu trong 5 giây. 660 4800 1000 160 0 0 0 4 162 0
Ninja Chém Gây 300% thiệt hại cho mục tiêu. 855 3900 800 240 0 0 0 2 183 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 720 5700 1500 180 0 0 0 10 166 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Act12 - 4 Unknown - Unknown x 42 Cống Hiến x 740
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 720 9600 1200 185 0 0 0 3 168 0
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 810 3600 1000 150 0 0 0 8 177 0
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 600 5400 800 300 0 0 2500 6 157 0
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 540 6600 2000 155 0 0 0 2 145 0
Người Tuyết Ném Tuyết Gây ra 75% Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 4 giây cho 1 quân địch đứng gần và làm chậm 10% trong 5 giây. 645 6000 1000 160 0 0 0 4 161 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 690 4200 1000 160 0 0 0 2 165 0
Act12 - 5 Unknown - Unknown x 42 Cống Hiến x 740
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 600 5400 800 300 0 0 2500 6 157 0
Kẻ Hủy Diệt Tru Diệt Gây 150% Thiệt Hại cho kẻ địch ở gần & Choáng 1 giây. Trong 5 giây, tăng 10% TĐTC & phản 10% thiệt hại. Nghỉ: 8 giây. Có Hút Máu Cấp 5. 780 9600 1500 190 0 0 0 3 173 0
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 720 5700 1500 180 0 0 0 10 166 0
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 780 8700 1200 175 0 0 0 7 174 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 780 5400 1200 180 0 0 0 10 173 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 600 4800 1200 165 0 0 0 8 155 0
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 810 3600 1000 150 0 0 0 8 177 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 660 4800 1000 180 0 0 0 3 162 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 615 4800 1000 165 0 0 0 8 158 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 660 7800 1000 175 0 0 0 9 163 64
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act13 - 1 Cống Hiến x 4860 Cống Hiến x 810
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 1080 4800 1000 155 0 0 0 8 177 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 880 6400 1000 185 0 0 0 3 162 0
Viking Búa Sắt Gây 100% thiệt hại cho 3 mục tiêu ngẫu nhiên ở gần, làm ngất 3 giây. 920 5600 1000 165 0 0 0 2 165 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 820 6400 1000 170 0 0 0 8 158 0
Act13 - 2 Cống Hiến x 4860 Cống Hiến x 810
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 960 7600 1500 185 0 0 0 10 166 0
Kẻ Hủy Diệt Tru Diệt Gây 150% Thiệt Hại cho kẻ địch ở gần & Choáng 1 giây. Trong 5 giây, tăng 10% TĐTC & phản 10% thiệt hại. Nghỉ: 8 giây. Có Hút Máu Cấp 5. 1040 12800 1500 195 0 0 0 3 173 0
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 720 8800 2000 160 0 0 0 2 145 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 880 6400 1000 185 0 0 0 3 162 0
Act13 - 3 Cống Hiến x 4860 Cống Hiến x 810
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 960 7600 1500 185 0 0 0 10 166 0
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 800 7200 800 310 0 0 2500 6 157 0
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 960 12800 1200 190 0 0 0 3 168 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 800 6400 1200 170 0 0 0 8 155 0
Act13 - 4 Cống Hiến x 4860 Cống Hiến x 810
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Người Tuyết Ném Tuyết Gây ra 75% Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 4 giây cho 1 quân địch đứng gần và làm chậm 10% trong 5 giây. 860 8000 1000 165 0 0 0 4 161 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 880 6400 1000 185 0 0 0 3 162 0
Kẻ Hủy Diệt Tru Diệt Gây 150% Thiệt Hại cho kẻ địch ở gần & Choáng 1 giây. Trong 5 giây, tăng 10% TĐTC & phản 10% thiệt hại. Nghỉ: 8 giây. Có Hút Máu Cấp 5. 1040 12800 1500 195 0 0 0 3 173 0
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1040 11600 1200 180 0 0 0 7 174 0
Act13 - 5 Cống Hiến x 4860 Cống Hiến x 810
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 800 7200 800 310 0 0 2500 6 157 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 820 6400 1000 170 0 0 0 8 158 0
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1040 11600 1200 180 0 0 0 7 174 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 800 6400 1200 170 0 0 0 8 155 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1040 7200 1200 185 0 0 0 10 173 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 880 10400 1000 180 0 0 0 9 163 64
Tiên Điểu Đao Gió Gây 100% TH, giảm 10% TC, t.độ TC và tốc độ di chuyển cho 3 kẻ thù bất kỳ trong 3 giây. Có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 2s 720 8000 1500 220 0 0 0 10 148 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act14 - 1 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 890
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 1080 4800 1000 155 0 0 0 8 177 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 820 6400 1000 170 0 0 0 8 158 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 800 6400 1200 170 0 0 0 8 155 0
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 720 8800 2000 160 0 0 0 2 145 0
Act14 - 2 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 890
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 800 7200 800 310 0 0 2500 6 157 0
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 1080 4800 1000 155 0 0 0 8 177 0
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 960 12800 1200 190 0 0 0 3 168 0
Thủy Thần Sét Điện Gây 160% Thiệt Hại cho tối đa 3 kẻ địch ở phía trước và tăng lượng thiệt hại chúng phải chịu thêm 10% trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây. Có Làm Chậm Cấp 5. 880 7200 1200 185 0 0 0 8 161 0
Act14 - 3 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 890
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tử Thần Câu Hồn Gây ra 180% Thiệt hại cho 2 quân địch và hồi lượng Máu tương đương 15% Thiệt hại gây ra. 920 6400 750 125 0 0 0 6 166 0
Pharaon Bão Cát Bao bọc Pharaon bằng 1 trận bão cát trong 6 giây. Có cơ hội gây ra 120% Thiệt hại và làm Ngất 1 giây tất cả quân địch trong phạm vi bão cát. 800 8800 1000 180 0 0 0 3 156 0
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 960 7600 1500 185 0 0 0 10 166 0
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 960 12800 1200 190 0 0 0 3 168 0
Act14 - 4 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 890
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Người Tuyết Ném Tuyết Gây ra 75% Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 4 giây cho 1 quân địch đứng gần và làm chậm 10% trong 5 giây. 860 8000 1000 165 0 0 0 4 161 0
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 880 6400 1000 185 0 0 0 3 162 0
Kẻ Hủy Diệt Tru Diệt Gây 150% Thiệt Hại cho kẻ địch ở gần & Choáng 1 giây. Trong 5 giây, tăng 10% TĐTC & phản 10% thiệt hại. Nghỉ: 8 giây. Có Hút Máu Cấp 5. 1040 12800 1500 195 0 0 0 3 173 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 1120 6000 1000 185 0 0 0 2 180 0
Act14 - 5 Unknown - Unknown x 10 Cống Hiến x 890
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 880 10400 1000 180 0 0 0 9 163 64
Thủy Thần Sét Điện Gây 160% Thiệt Hại cho tối đa 3 kẻ địch ở phía trước và tăng lượng thiệt hại chúng phải chịu thêm 10% trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây. Có Làm Chậm Cấp 5. 880 7200 1200 185 0 0 0 8 161 0
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1040 11600 1200 180 0 0 0 7 174 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 1120 6000 1000 185 0 0 0 2 180 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1040 7200 1200 185 0 0 0 10 173 0
Kane Kẹo Ngọt Trả thù ngọt ngào Gây thiệt hại với 80% công thường lên 2 mục tiêu bất kỳ, giảm 18 Năng lượng. Đồng thời, tăng 10% Tránh né cho 1 đồng minh đang có máu thấp nhất trong 1 giây. Có Thiêu đốt Lv8. Nghỉ 5 giây. 860 6400 1200 195 0 0 0 10 160 0
Tiên Điểu Đao Gió Gây 100% TH, giảm 10% TC, t.độ TC và tốc độ di chuyển cho 3 kẻ thù bất kỳ trong 3 giây. Có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 2s 720 8000 1500 220 0 0 0 10 148 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act15 - 1 Cống Hiến x 5880 Cống Hiến x 980
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 800 7200 800 310 0 0 2500 6 157 0
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 1080 4800 1000 155 0 0 0 8 177 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 800 6400 1200 170 0 0 0 8 155 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1040 7200 1200 185 0 0 0 10 173 0
Act15 - 2 Cống Hiến x 5880 Cống Hiến x 980
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Người Thú Gầm Rú Gây TH bằng 90% TC cho các đối thủ ở gần. Trong 9 giây, đối thủ nhận thêm 10% TH và Gấu Xám nhận ít đi 20% TH. Gấu Xám luôn tham gia chiến đấu cùng Người Thú. Nghỉ: 12 giây. Chiêu thức của Gấu Xám cho phép Người thú chịu ít đi 20% thiệt hại và tăng mạnh CRIT trong 3,5 giây. Gấu Xám có Đấm Mạnh cấp 8. Nghỉ: 5 giây. 720 9600 1500 230 0 1000 0 2 148 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 880 10400 1000 180 0 0 0 9 163 64
Thần Sấm Bão Điện Giật sét 1 mục tiêu ngẫu nhiên, gây 200% Thiệt hại và làm ngất tất cả kẻ địch xung quanh trong 1,5 giây. 880 6400 1000 185 0 0 0 3 162 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 1120 6000 1000 185 0 0 0 2 180 0
Act15 - 3 Cống Hiến x 5880 Cống Hiến x 980
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1040 11600 1200 180 0 0 0 7 174 0
Valentina Bùa Yêu Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 24 Năng lượng trong 2 giây và tăng 5% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 855 6500 1200 180 0 0 0 9 160 0
Thủy Thần Sét Điện Gây 160% Thiệt Hại cho tối đa 3 kẻ địch ở phía trước và tăng lượng thiệt hại chúng phải chịu thêm 10% trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây. Có Làm Chậm Cấp 5. 880 7200 1200 185 0 0 0 8 161 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1040 9600 1200 180 0 0 0 6 174 0
Act15 - 4 Cống Hiến x 5880 Cống Hiến x 980
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1040 7200 1200 185 0 0 0 10 173 0
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 1080 4800 1000 155 0 0 0 8 177 0
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 960 12800 1200 190 0 0 0 3 168 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1040 9600 1200 180 0 0 0 6 174 0
Act15 - 5 Cống Hiến x 5880 Cống Hiến x 980
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1040 11600 1200 180 0 0 0 7 174 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 880 10400 1000 180 0 0 0 9 163 64
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 800 7200 800 310 0 0 2500 6 157 0
Ma Trơi Lửa Phép Gây 200% thiệt hại cho 2 mục tiêu ngẫu nhiên gần đó. 1080 4800 1000 155 0 0 0 8 177 0
Tiên Điểu Đao Gió Gây 100% TH, giảm 10% TC, t.độ TC và tốc độ di chuyển cho 3 kẻ thù bất kỳ trong 3 giây. Có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 2s 720 8000 1500 220 0 0 0 10 148 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act16 - 1 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1080
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1300 9000 1200 190 0 0 0 10 173 0
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 1000 9000 800 320 0 0 2500 6 157 0
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 1025 8000 1000 175 0 0 0 8 158 0
Act16 - 2 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1080
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Quý Cô Leo Phán Quyết Gây TH bằng 55% TC lên mục tiêu và các kẻ thù ở gần mỗi 0,5 giây trong 3 giây. Đồng thời gây choáng trong 1 giây. Tướng có Công thủ cấp 8. Nghỉ: 3 giây. 950 12000 1200 270 0 0 0 10 153 0
Người Thú Gầm Rú Gây TH bằng 90% TC cho các đối thủ ở gần. Trong 9 giây, đối thủ nhận thêm 10% TH và Gấu Xám nhận ít đi 20% TH. Gấu Xám luôn tham gia chiến đấu cùng Người Thú. Nghỉ: 12 giây. Chiêu thức của Gấu Xám cho phép Người thú chịu ít đi 20% thiệt hại và tăng mạnh CRIT trong 3,5 giây. Gấu Xám có Đấm Mạnh cấp 8. Nghỉ: 5 giây. 900 12000 1500 240 0 1000 0 2 148 0
Medusa Bùa Mê Bỏ hai bùa chú lên 2 khu vực bất kỳ. Gây 120% TH trong vòng 6 giây lên các đối thủ trong khu vực đó. Một bùa chú Hóa Đá đối thủ trong 1 giây. Bùa chú còn lại giảm 26 Năng lượng của các Tướng đối thủ. Đòn tấn công nhiều đối thủ. Nghỉ: 8 giây. 1100 9500 1000 260 0 0 0 10 162 0
Act16 - 3 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1080
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Valentina Bùa Yêu Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 24 Năng lượng trong 2 giây và tăng 5% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 1070 8100 1200 185 0 0 0 9 160 0
Kane Kẹo Ngọt Trả thù ngọt ngào Gây thiệt hại với 80% công thường lên 2 mục tiêu bất kỳ, giảm 18 Năng lượng. Đồng thời, tăng 10% Tránh né cho 1 đồng minh đang có máu thấp nhất trong 1 giây. Có Thiêu đốt Lv8. Nghỉ 5 giây. 1075 8000 1200 200 0 0 0 10 160 0
Ông già Nổ Pháo Bazôka Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 100% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 12% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.) 1300 10000 1200 195 0 0 0 7 173 0
Act16 - 4 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1080
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 1200 9500 1500 190 0 0 0 10 166 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1000 8000 1200 175 0 0 0 8 155 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1300 12000 1200 185 0 0 0 6 174 0
Act16 - 5 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1080
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Medusa Bùa Mê Bỏ hai bùa chú lên 2 khu vực bất kỳ. Gây 120% TH trong vòng 6 giây lên các đối thủ trong khu vực đó. Một bùa chú Hóa Đá đối thủ trong 1 giây. Bùa chú còn lại giảm 26 Năng lượng của các Tướng đối thủ. Đòn tấn công nhiều đối thủ. Nghỉ: 8 giây. 1100 9500 1000 260 0 0 0 10 162 0
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1300 14500 1200 185 0 0 0 7 174 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1300 12000 1200 185 0 0 0 6 174 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 1100 13000 1000 185 0 0 0 9 163 64
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 900 11000 2000 165 0 0 0 2 145 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act17 - 1 Cống Hiến x 7140 Cống Hiến x 1190
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Tiên Nữ Hoa Bay Gây 60% Thiệt Hại & phá bùa tốt của 3 kẻ địch. Hồi 60% Máu; phá bùa xấu cho 3 đồng đội. Nghỉ: 10 giây. Có Phân Tán Cấp 5. 1200 9500 1500 190 0 0 0 10 166 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1000 8000 1200 175 0 0 0 8 155 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1300 12000 1200 185 0 0 0 6 174 0
Act17 - 2 Cống Hiến x 7140 Cống Hiến x 1190
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1300 9000 1200 190 0 0 0 10 173 0
Quý Cô Leo Phán Quyết Gây TH bằng 55% TC lên mục tiêu và các kẻ thù ở gần mỗi 0,5 giây trong 3 giây. Đồng thời gây choáng trong 1 giây. Tướng có Công thủ cấp 8. Nghỉ: 3 giây. 950 12000 1200 270 0 0 0 10 153 0
Ông già Nổ Pháo Bazôka Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 100% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 12% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.) 1300 10000 1200 195 0 0 0 7 173 0
Act17 - 3 Cống Hiến x 7140 Cống Hiến x 1190
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Medusa Bùa Mê Bỏ hai bùa chú lên 2 khu vực bất kỳ. Gây 120% TH trong vòng 6 giây lên các đối thủ trong khu vực đó. Một bùa chú Hóa Đá đối thủ trong 1 giây. Bùa chú còn lại giảm 26 Năng lượng của các Tướng đối thủ. Đòn tấn công nhiều đối thủ. Nghỉ: 8 giây. 1100 9500 1000 260 0 0 0 10 162 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 1100 13000 1000 185 0 0 0 9 163 64
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1300 14500 1200 185 0 0 0 7 174 0
Act17 - 4 Cống Hiến x 7140 Cống Hiến x 1190
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 1025 8000 1000 175 0 0 0 8 158 0
Bò Cạp Băng Giáp Sắt Vô địch: Trong 2,5 giây, né được tất cả Thiệt hại - trừ Thiệt hại gây ra do pháo đài. (Có thời gian Nghỉ) 900 11000 2000 165 0 0 0 2 145 0
Thủy Thần Sét Điện Gây 160% Thiệt Hại cho tối đa 3 kẻ địch ở phía trước và tăng lượng thiệt hại chúng phải chịu thêm 10% trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây. Có Làm Chậm Cấp 5. 1100 9000 1200 190 0 0 0 8 161 0
Act17 - 5 Cống Hiến x 7140 Cống Hiến x 1190
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1300 14500 1200 185 0 0 0 7 174 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 1100 13000 1000 185 0 0 0 9 163 64
Quỷ Xương Đoạt Mệnh Tăng TC của Quỷ Xương lên 350% và hạn chế Thiệt hại tiếp nhận tại mức 12.000 mỗi lần trong 10 giây. Có Hồi sinh cấp 8. Nghỉ 12 giây. 1200 16000 600 350 0 0 0 3 171 0
Vua Hải Tặc Pháo Nổ Gây 90% thiệt hại lên 4 đối thủ bất kỳ & làm choáng chúng trong 1,5 giây. Giảm 45% thiệt hại tiếp nhận trong 2,5 giây. Có Tiếp sức cấp 5 & hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 3 giây. 1200 24000 1200 275 0 0 0 3 169 0
Mắt Quỷ Chiêu Hồn Gây 60% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 120% tấn công thường và giảm 10% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 1000 24000 1200 195 0 0 0 8 157 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act18 - 1 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Medusa Bùa Mê Bỏ hai bùa chú lên 2 khu vực bất kỳ. Gây 120% TH trong vòng 6 giây lên các đối thủ trong khu vực đó. Một bùa chú Hóa Đá đối thủ trong 1 giây. Bùa chú còn lại giảm 26 Năng lượng của các Tướng đối thủ. Đòn tấn công nhiều đối thủ. Nghỉ: 8 giây. 1320 11400 1000 265 0 0 0 10 162 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1560 10800 1200 195 0 0 0 10 173 0
Thủy Thần Sét Điện Gây 160% Thiệt Hại cho tối đa 3 kẻ địch ở phía trước và tăng lượng thiệt hại chúng phải chịu thêm 10% trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây. Có Làm Chậm Cấp 5. 1320 10800 1200 195 0 0 0 8 161 0
Act18 - 2 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Valentina Bùa Yêu Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 24 Năng lượng trong 2 giây và tăng 5% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 1285 9700 1200 190 0 0 0 9 160 0
Kane Kẹo Ngọt Trả thù ngọt ngào Gây thiệt hại với 80% công thường lên 2 mục tiêu bất kỳ, giảm 18 Năng lượng. Đồng thời, tăng 10% Tránh né cho 1 đồng minh đang có máu thấp nhất trong 1 giây. Có Thiêu đốt Lv8. Nghỉ 5 giây. 1290 9600 1200 205 0 0 0 10 160 0
Tiên Điểu Đao Gió Gây 100% TH, giảm 10% TC, t.độ TC và tốc độ di chuyển cho 3 kẻ thù bất kỳ trong 3 giây. Có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 2s 1080 12000 1500 240 0 0 0 10 148 0
Act18 - 3 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Thủy Thần Sét Điện Gây 160% Thiệt Hại cho tối đa 3 kẻ địch ở phía trước và tăng lượng thiệt hại chúng phải chịu thêm 10% trong 5 giây. Nghỉ: 5 giây. Có Làm Chậm Cấp 5. 1320 10800 1200 195 0 0 0 8 161 0
Kỵ Sĩ Địa Ngục Thiên tai Gây thiệt hại với 120% công thường cho 3 tướng, giảm 20 năng lượng và gây Câm nín trong 1 giây. Nghỉ: 7 giây. 1680 10800 1000 195 0 0 0 9 180 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1200 9600 1200 180 0 0 0 8 155 0
Act18 - 4 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 1230 9600 1000 180 0 0 0 8 158 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1560 14400 1200 190 0 0 0 6 174 0
Tiên Điểu Đao Gió Gây 100% TH, giảm 10% TC, t.độ TC và tốc độ di chuyển cho 3 kẻ thù bất kỳ trong 3 giây. Có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 2s 1080 12000 1500 240 0 0 0 10 148 0
Act18 - 5 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1310
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Ông già Nổ Pháo Bazôka Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 100% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 12% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.) 1560 12000 1200 200 0 0 0 7 173 0
Vua Hải Tặc Pháo Nổ Gây 90% thiệt hại lên 4 đối thủ bất kỳ & làm choáng chúng trong 1,5 giây. Giảm 45% thiệt hại tiếp nhận trong 2,5 giây. Có Tiếp sức cấp 5 & hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 3 giây. 1440 28800 1200 280 0 0 0 3 169 0
Người Thú Gầm Rú Gây TH bằng 90% TC cho các đối thủ ở gần. Trong 9 giây, đối thủ nhận thêm 10% TH và Gấu Xám nhận ít đi 20% TH. Gấu Xám luôn tham gia chiến đấu cùng Người Thú. Nghỉ: 12 giây. Chiêu thức của Gấu Xám cho phép Người thú chịu ít đi 20% thiệt hại và tăng mạnh CRIT trong 3,5 giây. Gấu Xám có Đấm Mạnh cấp 8. Nghỉ: 5 giây. 1080 14400 1500 250 0 1000 0 2 148 0
Quỷ Xương Đoạt Mệnh Tăng TC của Quỷ Xương lên 350% và hạn chế Thiệt hại tiếp nhận tại mức 12.000 mỗi lần trong 10 giây. Có Hồi sinh cấp 8. Nghỉ 12 giây. 1440 19200 600 360 0 0 0 3 171 0
Mắt Quỷ Chiêu Hồn Gây 60% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 120% tấn công thường và giảm 10% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 1200 28800 1200 200 0 0 0 8 157 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act19 - 1 Cống Hiến x 8640 Cống Hiến x 1440
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1560 14400 1200 190 0 0 0 6 174 0
Mắt Quỷ Chiêu Hồn Gây 60% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 120% tấn công thường và giảm 10% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 1200 28800 1200 200 0 0 0 8 157 0
Kị Sĩ Quỷ Tinh Trảm Gây 160% thiệt hại cho mục tiêu gần nhất và xung quanh. Trong 4 giây, giúp 2 đồng minh ở gần miễn dịch với 1 điều kiện xấu. Nghỉ: 8 giây. Có Hồi Sinh Cấp 5. 1440 19200 1200 200 0 0 0 3 168 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 1680 9000 1000 195 0 0 0 2 180 0
Act19 - 2 Cống Hiến x 8640 Cống Hiến x 1440
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1560 17400 1200 190 0 0 0 7 174 0
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 1320 15600 1000 190 0 0 0 9 163 64
Quỷ Xương Đoạt Mệnh Tăng TC của Quỷ Xương lên 350% và hạn chế Thiệt hại tiếp nhận tại mức 12.000 mỗi lần trong 10 giây. Có Hồi sinh cấp 8. Nghỉ 12 giây. 1440 19200 600 360 0 0 0 3 171 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 1680 9000 1000 195 0 0 0 2 180 0
Act19 - 3 Cống Hiến x 8640 Cống Hiến x 1440
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Kane Kẹo Ngọt Trả thù ngọt ngào Gây thiệt hại với 80% công thường lên 2 mục tiêu bất kỳ, giảm 18 Năng lượng. Đồng thời, tăng 10% Tránh né cho 1 đồng minh đang có máu thấp nhất trong 1 giây. Có Thiêu đốt Lv8. Nghỉ 5 giây. 1290 9600 1200 205 0 0 0 10 160 0
Ông già Nổ Pháo Bazôka Bắn tên lửa vào 2 mục tiêu bất kỳ, gây tổng thiệt hại bằng 100% công thường cho địch trong khu vực mục tiêu. Đồng thời giảm 12% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 4 giây. (Nghỉ 7 giây. Mang Cảm Tử Lv5.) 1560 12000 1200 200 0 0 0 7 173 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1560 10800 1200 195 0 0 0 10 173 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 1680 9000 1000 195 0 0 0 2 180 0
Act19 - 4 Cống Hiến x 8640 Cống Hiến x 1440
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Vua Hải Tặc Pháo Nổ Gây 90% thiệt hại lên 4 đối thủ bất kỳ & làm choáng chúng trong 1,5 giây. Giảm 45% thiệt hại tiếp nhận trong 2,5 giây. Có Tiếp sức cấp 5 & hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 3 giây. 1440 28800 1200 280 0 0 0 3 169 0
Quỷ Xương Đoạt Mệnh Tăng TC của Quỷ Xương lên 350% và hạn chế Thiệt hại tiếp nhận tại mức 12.000 mỗi lần trong 10 giây. Có Hồi sinh cấp 8. Nghỉ 12 giây. 1440 19200 600 360 0 0 0 3 171 0
Tiên Điểu Đao Gió Gây 100% TH, giảm 10% TC, t.độ TC và tốc độ di chuyển cho 3 kẻ thù bất kỳ trong 3 giây. Có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 2s 1080 12000 1500 240 0 0 0 10 148 0
Ngài Bí Ngô Vũ Hội Tăng 10% Sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho đồng đội trong 8 giây. 1680 9000 1000 195 0 0 0 2 180 0
Act19 - 5 Cống Hiến x 8640 Cống Hiến x 1440
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 1200 10800 800 330 0 0 2500 6 157 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1560 14400 1200 190 0 0 0 6 174 0
Vong Hồn Tử Sĩ Phân Thân Bóng Tối Gây TH bằng 140% TC cho 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 140% TC của nó lên 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 260% TC của Bản Sao, giảm 20% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. 1350 24000 1000 300 0 0 0 3 165 0
Ác Quỷ Địa Ngục Ám Ảnh Dạng Thường: Hồi HP bằng 600% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 30% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 140% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây. 1440 15000 1000 260 0 0 0 10 169 0
Người Thú Gầm Rú Gây TH bằng 90% TC cho các đối thủ ở gần. Trong 9 giây, đối thủ nhận thêm 10% TH và Gấu Xám nhận ít đi 20% TH. Gấu Xám luôn tham gia chiến đấu cùng Người Thú. Nghỉ: 12 giây. Chiêu thức của Gấu Xám cho phép Người thú chịu ít đi 20% thiệt hại và tăng mạnh CRIT trong 3,5 giây. Gấu Xám có Đấm Mạnh cấp 8. Nghỉ: 5 giây. 1080 14400 1500 250 0 1000 0 2 148 0
Cấp Thưởng Thưởng Mỗi Ngày
Act20 - 1 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1580
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Vong Hồn Tử Sĩ Phân Thân Bóng Tối Gây TH bằng 140% TC cho 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời triệu hồi một Bản Sao trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Giảm Năng Lượng. Chiêu thức của Bản Sao gây TH bằng 140% TC của nó lên 4 mục tiêu ở gần, gây Choáng trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đồng minh đang có lượng Máu thấp nhất bằng 260% TC của Bản Sao, giảm 20% TH tiếp nhận trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Bản Sao có Nổi Điên cấp 8. 1575 28000 1000 305 0 0 0 3 165 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1820 12600 1200 200 0 0 0 10 173 0
Tiên Điểu Đao Gió Gây 100% TH, giảm 10% TC, t.độ TC và tốc độ di chuyển cho 3 kẻ thù bất kỳ trong 3 giây. Có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 2s 1260 14000 1500 250 0 0 0 10 148 0
Act20 - 2 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1580
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Kỵ Sĩ Địa Ngục Thiên tai Gây thiệt hại với 120% công thường cho 3 tướng, giảm 20 năng lượng và gây Câm nín trong 1 giây. Nghỉ: 7 giây. 1960 12600 1000 200 0 0 0 9 180 0
Kane Kẹo Ngọt Trả thù ngọt ngào Gây thiệt hại với 80% công thường lên 2 mục tiêu bất kỳ, giảm 18 Năng lượng. Đồng thời, tăng 10% Tránh né cho 1 đồng minh đang có máu thấp nhất trong 1 giây. Có Thiêu đốt Lv8. Nghỉ 5 giây. 1505 11200 1200 210 0 0 0 10 160 0
Thần Tình Yêu Mũi tên Tình yêu Tăng Năng lượng của Tướng đồng minh lên 10 và Tấn công lên 10% trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1400 11200 1200 185 0 0 0 8 155 0
Act20 - 3 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1580
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Pháp Sư Nguồn Sống Hồi máu bằng 200% Sức tấn công cho 2 đồng minh ít máu nhất gần đó và tăng Sức tấn công của họ lên 15% trong 5 giây. 1435 11200 1000 185 0 0 0 8 158 0
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1820 16800 1200 195 0 0 0 6 174 0
Valentina Bùa Yêu Loại bỏ hiệu ứng xấu Câm nín cho đồng minh ở gần, hồi tới 24 Năng lượng trong 2 giây và tăng 5% Chống CRIT. Tướng miễn nhiễm với Câm nín và hiệu ứng xấu trong chiêu thức Thiên Tai của Kỵ sĩ địa Ngục (nhưng vẫn phải chịu TH). Thời gian chờ: 6 giây. 1500 11300 1200 195 0 0 0 9 160 0
Act20 - 4 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1580
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Dracula Dạ tiệc máu Gọi bầy dơi tấn công kẻ địch ở gần và tự hồi máu trong 4 giây. Gây 70% thiệt hại công thường và khiến Sợ hãi trong 1.5 giây. Nghỉ: 6 giây. 1820 16800 1200 195 0 0 0 6 174 0
Râu Bạc Khiên Lửa Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s. 1820 12600 1200 200 0 0 0 10 173 0
Diêm Vương Diệt Hồn Gây TH bằng 80% TC lên 1 đối thủ bất kỳ, giảm 15 Năng lượng của kẻ đó. Tướng có Tiếp sức cấp 5 và hồi năng lượng nhanh. 1400 12600 800 340 0 0 2500 6 157 0
Act20 - 5 Unknown - Unknown x 1 Cống Hiến x 1580
Tấn công Máu Phạm vi tấn công Tốc độ tấn công Di Chuyển Chống CRIT TH CRIT Tránh né Chính xác CRIT
Rồng Băng Thổi Băng Gây TH bằng 100% TC cho các đối thủ phía trước, đóng băng chúng trong 1,5 giây và đóng băng kiến trúc trong 2,5 giây, loại bỏ hết hiệu ứng tốt. Có Ngăn Chặn cấp 5. Nghỉ: 6 giây. 1540 18200 1000 195 0 0 0 9 163 64
Rồng Lửa Phun Lửa Gây 150% Thiệt hại và giảm 25% sức tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây. 1820 20300 1200 195 0 0 0 7 174 0
Vua Hải Tặc Pháo Nổ Gây 90% thiệt hại lên 4 đối thủ bất kỳ & làm choáng chúng trong 1,5 giây. Giảm 45% thiệt hại tiếp nhận trong 2,5 giây. Có Tiếp sức cấp 5 & hồi năng lượng nhanh. Nghỉ: 3 giây. 1680 33600 1200 285 0 0 0 3 169 0
Quỷ Xương Đoạt Mệnh Tăng TC của Quỷ Xương lên 350% và hạn chế Thiệt hại tiếp nhận tại mức 12.000 mỗi lần trong 10 giây. Có Hồi sinh cấp 8. Nghỉ 12 giây. 1440 19200 600 360 0 0 0 3 171 0
Ác Quỷ Địa Ngục Ám Ảnh Dạng Thường: Hồi HP bằng 600% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 30% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 140% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây. 1440 15000 1000 260 0 0 0 10 169 0