Tướng: Xạ Thủ Tình Yêu

Xạ Thủ Tình Yêu

Xạ Thủ Tình Yêu Xạ Thủ Tình Yêu

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:18002856054960
Tấn công Tấn công:25023503790
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:800800800
Di Chuyển Di Chuyển:235250250
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:159206292
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảOKHãy chọn tài năngHồng Tâm
Nhận được sự soi sáng của Thần Tình Yêu, Xạ Thủ Tình Yêu quyết giữ một niềm tin và mơ mộng vào một mối tình của tương lai thay vì dùng sức mạnh để thay đổi số phận.

Chim bồ câu,

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:304050
Tấn công Tấn công:300045007000
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:600600600
Di Chuyển Di Chuyển:600600600
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:333
Chính xác Chính xác:189237318
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Cuộc đời của sự quen thuộc Cuộc đời của sự quen thuộc: 12 sec. 12 sec. 12 sec.
  • Hồng Tâm
  • Tôtem Thần
  • Xạ Thủ Tình Yêu
  • Xạ Thủ Tình Yêu Tiến hóa 1
  • Xạ Thủ Tình Yêu Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Mỗi giây gây 80% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Mỗi giây gây 95% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Mỗi giây gây 110% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Mỗi giây gây 130% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Mỗi giây gây 150% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Mỗi giây gây 170% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Mỗi giây gây 190% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Mỗi giây gây 210% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Mỗi giây gây 230% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Mỗi giây gây 260% thiệt hại công thường và xóa hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Mỗi giây gây 280% thiệt hại công thường và xóa các yếu tố hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Mỗi giây gây 310% thiệt hại công thường và xóa các yếu tố hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Mỗi giây gây 340% thiệt hại công thường và xóa các yếu tố hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Mỗi giây gây 370% thiệt hại công thường và xóa các yếu tố hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Mỗi giây gây 400% thiệt hại công thường và xóa các yếu tố hỗ trợ lên tướng có máu nhỏ nhất trong 3 giây. Triệu hồi 1 con Điêu trắng trong 12 giây. (Nghỉ: 4 giây. Mỗi lần bị công, Tướng chỉ nhận tối đa 18,000 thiệt hại và hồi năng lượng cực nhanh) Mỗi lần Điêu trắng bị công chỉ nhận tối đa 1 thiệt hại và tăng 45% sức tấn công cho chủ nhân trong 8 giây (Nghỉ 8 giây)
CấpTin tức
1Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 80% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
2Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 95% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
3Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 110% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
4Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 130% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
5Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 150% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
6Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 170% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
7Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 190% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
8Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 210% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
9Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 230% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
10Xóa yếu tố hỗ trợ, mỗi giây gây 260% thiệt hại công thường lên tướng có máu thấp nhất trong 3 giây.
Xạ Thủ Tình Yêu
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
118002502355
2192027023510
3204029023516
4216031023521
5228033023526
6240035023531
7252037023536
8264039023542
9276041023547
10288043023552
11300045023557
12312047023562
13324049023568
14336051023573
15348053023578
16360055023583
17372057023588
18384059023594
19396061023599
204080630235104
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
5880880240105
216000900240110
226120920240115
236240940240120
246360960240126
256480980240131
2666001000240136
2767201020240141
2868401040240147
2969601060240152
3070801080240157
3172001100240162
3273201120240167
3374401140240173
3475601160240178
3576801180240183
3678001200240188
3779201220240194
3880401240240199
3981601260240204
4082801280240209
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
100801530245210
41102001550245216
42103201570245221
43104401590245226
44105601610245231
45106801630245237
46108001650245242
47109201670245247
48110401690245253
49111601710245258
50112801730245263
51114001750245268
52115201770245274
53116401790245279
54117601810245284
55118801830245289
56120001850245295
57121201870245300
58122401890245305
59123601910245310
60124801930245316
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
142802180250317
61144002200250323
62145202220250328
63146402240250333
64147602260250338
65148802280250344
66150002300250349
67151202320250354
68152402340250360
69153602360250365
70154802380250370
71156002400250376
72157202420250381
73158402440250386
74159602460250391
75160802480250397
76162002500250402
77163202520250407
78164402540250413
79165602560250418
80166802580250423
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
184802830255425
81186002850255431
82187202870255436
83188402890255441
84189602910255447
85190802930255452
86192002950255457
87193202970255463
88194402990255468
89195603010255473
90196803030255479
91198003050255484
92199203070255489
93200403090255494
94201603110255500
95202803130255505
96204003150255510
97205203170255516
98206403190255521
99207603210255526
100208803230255532
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
226803480260534
101228003500260540
102229203520260545
103230403540260550
104231603560260556
105232803580260561
106234003600260567
107235203620260572
108236403640260577
109237603660260583
110238803680260588
111240003700260593
112241203720260599
113242403740260604
114243603760260609
115244803780260615
116246003800260620
117247203820260625
118248403840260631
119249603860260636
120250803880260641
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
268804130265645
121270004150265650
122271204170265655
123272404190265661
124273604210265666
125274804230265672
126276004250265677
127277204270265682
128278404290265688
129279604310265693
130280804330265698
131282004350265704
132283204370265709
133284404390265715
134285604410265720
135286804430265725
136288004450265731
137289204470265736
138290404490265741
139291604510265747
140292804530265752
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
310804780270756
141312004800270761
142313204820270767
143314404840270772
144315604860270778
145316804880270783
146318004900270788
147319204920270794
148320404940270799
149321604960270805
150322804980270810
151324005000270815
152325205020270821
153326405040270826
154327605060270832
155328805080270837
156330005100270842
157331205120270848
158332405140270853
159333605160270859
160334805180270864
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
352805430275868
161354005450275874
162355205470275879
163356405490275885
164357605510275890
165358805530275896
166360005550275901
167361205570275906
168362405590275912
169363605610275917
170364805630275923
171366005650275928
172367205670275934
173368405690275939
174369605710275944
175370805730275950
176372005750275955
177373205770275961
178374405790275966
179375605810275972
180376805830275977
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
394806080280982
181396006100280987
182397206120280993
183398406140280998
1843996061602801004
1854008061802801009
1864020062002801015
1874032062202801020
1884044062402801026
1894056062602801031
1904068062802801037
1914080063002801042
1924092063202801047
1934104063402801053
1944116063602801058
1954128063802801064
1964140064002801069
1974152064202801075
1984164064402801080
1994176064602801086
2004188064802801091
Xạ Thủ Tình Yêu
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
12856023502507
228740237025013
328920239025020
429100241025026
529280243025033
629460245025040
729640247025046
829820249025053
930000251025059
1030180253025066
1130360255025072
1230540257025079
1330720259025086
1430900261025092
1531080263025099
16312602650250105
17314402670250112
18316202690250119
19318002710250125
20319802730250132
21321602750250138
22323402770250145
23325202790250152
24327002810250158
25328802830250165
26330602850250171
27332402870250178
28334202890250184
29336002910250191
30337802930250198
31339602950250204
32341402970250211
33343202990250217
34345003010250224
35346803030250231
36348603050250237
37350403070250244
38352203090250250
39354003110250257
40355803130250264
41357603150250270
42359403170250277
43361203190250283
44363003210250290
45364803230250297
46366603250250303
47368403270250310
48370203290250316
49372003310250323
50373803330250329
51375603350250336
52377403370250343
53379203390250349
54381003410250356
55382803430250362
56384603450250369
57386403470250376
58388203490250382
59390003510250389
60391803530250395
61393603550250402
62395403570250409
63397203590250415
64399003610250422
65400803630250428
66402603650250435
67404403670250441
68406203690250448
69408003710250455
70409803730250461
71411603750250468
72413403770250474
73415203790250481
74417003810250488
75418803830250494
76420603850250501
77422403870250507
78424203890250514
79426003910250521
80427803930250527
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
453004280255529
81454804300255536
82456604320255543
83458404340255549
84460204360255556
85462004380255562
86463804400255569
87465604420255576
88467404440255582
89469204460255589
90471004480255596
91472804500255602
92474604520255609
93476404540255615
94478204560255622
95480004580255629
96481804600255635
97483604620255642
98485404640255648
99487204660255655
100489004680255662
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
514205030260664
101516005050260671
102517805070260678
103519605090260684
104521405110260691
105523205130260698
106525005150260704
107526805170260711
108528605190260718
109530405210260724
110532205230260731
111534005250260738
112535805270260744
113537605290260751
114539405310260757
115541205330260764
116543005350260771
117544805370260777
118546605390260784
119548405410260791
120550205430260797
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
575405780265801
121577205800265807
122579005820265814
123580805840265821
124582605860265827
125584405880265834
126586205900265841
127588005920265847
128589805940265854
129591605960265861
130593405980265867
131595206000265874
132597006020265881
133598806040265887
134600606060265894
135602406080265901
136604206100265907
137606006120265914
138607806140265921
139609606160265927
140611406180265934
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
636606530270938
141638406550270945
142640206570270951
143642006590270958
144643806610270965
145645606630270972
146647406650270978
147649206670270985
148651006690270992
149652806710270998
1506546067302701005
1516564067502701012
1526582067702701018
1536600067902701025
1546618068102701032
1556636068302701039
1566654068502701045
1576672068702701052
1586690068902701059
1596708069102701065
1606726069302701072
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
6978072802751076
1616996073002751083
1627014073202751090
1637032073402751097
1647050073602751103
1657068073802751110
1667086074002751117
1677104074202751124
1687122074402751130
1697140074602751137
1707158074802751144
1717176075002751150
1727194075202751157
1737212075402751164
1747230075602751171
1757248075802751177
1767266076002751184
1777284076202751191
1787302076402751198
1797320076602751204
1807338076802751211
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
7590080302801216
1817608080502801223
1827626080702801230
1837644080902801236
1847662081102801243
1857680081302801250
1867698081502801257
1877716081702801263
1887734081902801270
1897752082102801277
1907770082302801284
1917788082502801290
1927806082702801297
1937824082902801304
1947842083102801311
1957860083302801317
1967878083502801324
1977896083702801331
1987914083902801338
1997932084102801344
2007950084302801351
Xạ Thủ Tình Yêu
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
16000044902508
260270451025016
360540453025024
460810455025032
561080457025039
661350459025047
761620461025055
861890463025063
962160465025071
1062430467025079
1162700469025087
1262970471025095
13632404730250103
14635104750250110
15637804770250118
16640504790250126
17643204810250134
18645904830250142
19648604850250150
20651304870250158
21654004890250166
22656704910250174
23659404930250181
24662104950250189
25664804970250197
26667504990250205
27670205010250213
28672905030250221
29675605050250229
30678305070250237
31681005090250245
32683705110250252
33686405130250260
34689105150250268
35691805170250276
36694505190250284
37697205210250292
38699905230250300
39702605250250308
40705305270250316
41708005290250323
42710705310250331
43713405330250339
44716105350250347
45718805370250355
46721505390250363
47724205410250371
48726905430250379
49729605450250387
50732305470250394
51735005490250402
52737705510250410
53740405530250418
54743105550250426
55745805570250434
56748505590250442
57751205610250450
58753905630250458
59756605650250465
60759305670250473
61762005690250481
62764705710250489
63767405730250497
64770105750250505
65772805770250513
66775505790250521
67778205810250529
68780905830250536
69783605850250544
70786305870250552
71789005890250560
72791705910250568
73794405930250576
74797105950250584
75799805970250592
76802505990250600
77805206010250607
78807906030250615
79810606050250623
80813306070250631
81816006090250639
82818706110250647
83821406130250655
84824106150250663
85826806170250671
86829506190250678
87832206210250686
88834906230250694
89837606250250702
90840306270250710
91843006290250718
92845706310250726
93848406330250734
94851106350250742
95853806370250749
96856506390250757
97859206410250765
98861906430250773
99864606450250781
100867306470250789
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
917707170260794
101920407190260802
102923107210260810
103925807230260818
104928507250260826
105931207270260834
106933907290260842
107936607310260850
108939307330260858
109942007350260866
110944707370260874
111947407390260882
112950107410260890
113952807430260898
114955507450260906
115958207470260914
116960907490260922
117963607510260930
118966307530260937
119969007550260945
120971707570260953
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
1022108270265957
1211024808290265965
1221027508310265973
1231030208330265981
1241032908350265989
1251035608370265997
12610383083902651005
12710410084102651012
12810437084302651020
12910464084502651028
13010491084702651036
13110518084902651044
13210545085102651052
13310572085302651060
13410599085502651068
13510626085702651076
13610653085902651084
13710680086102651092
13810707086302651100
13910734086502651108
14010761086702651116
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
11265093702701120
14111292093902701128
14211319094102701136
14311346094302701144
14411373094502701152
14511400094702701160
14611427094902701168
14711454095102701176
14811481095302701184
14911508095502701192
15011535095702701200
15111562095902701208
15211589096102701216
15311616096302701224
15411643096502701232
15511670096702701240
15611697096902701248
15711724097102701256
15811751097302701264
15911778097502701272
16011805097702701280
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
123090104702751284
161123360104902751292
162123630105102751301
163123900105302751309
164124170105502751317
165124440105702751325
166124710105902751333
167124980106102751341
168125250106302751349
169125520106502751357
170125790106702751365
171126060106902751373
172126330107102751381
173126600107302751389
174126870107502751397
175127140107702751405
176127410107902751413
177127680108102751421
178127950108302751429
179128220108502751437
180128490108702751445
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
133530115702801450
181133800115902801458
182134070116102801466
183134340116302801474
184134610116502801482
185134880116702801490
186135150116902801498
187135420117102801506
188135690117302801514
189135960117502801523
190136230117702801531
191136500117902801539
192136770118102801547
193137040118302801555
194137310118502801563
195137580118702801571
196137850118902801579
197138120119102801587
198138390119302801595
199138660119502801603
200138930119702801611
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Xạ Thủ Tình Yêu x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Xạ Thủ Tình Yêu x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Xạ Thủ Tình Yêu x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Xạ Thủ Tình Yêu x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Xạ Thủ Tình Yêu x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Sát Thủ Đỏ
  • Bình Minh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Sát Thủ Đỏ
Sát Thủ Đỏ
Khi Xạ Thủ Tình Yêu nhận được Skin: Tấn công +400, CRIT +250 Đối phương chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và chiếc cung rực đỏ trước khi không còn cơ hội nhìn thấy thế giới này.400 Tấn công
250 CRIT
*Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 250 560 Ấn + 10 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
1 500 120 560 Ấn + 10 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 117040 Ấn2090 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bình Minh
Bình Minh
Khi Xạ Thủ Tình Yêu nhận được Skin: Tấn công +500, CRIT +120 Một tia sáng lấp lánh khi nó bay vút qua bầu trời vào lúc bình minh, báo hiệu hy vọng cho một ngày mới.500 Tấn công
120 CRIT
*Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 250 560 Ấn + 10 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
1 500 120 560 Ấn + 10 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 117040 Ấn2090 *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1303000600
2303017600
3303034600
4303051600
5303068600
6303085600
7303102600
8303119600
9303136600
10303153600
11303170600
12303187600
13303204600
14303221600
15303238600
16303255600
17303272600
18303289600
19303306600
20303323600
21303340600
22303357600
23303374600
24303391600
25303408600
26303425600
27303442600
28303459600
29303476600
30303493600
31303510600
32303527600
33303544600
34303561600
35303578600
36303595600
37303612600
38303629600
39303646600
40303663600
41303680600
42303697600
43303714600
44303731600
45303748600
46303765600
47303782600
48303799600
49303816600
50303833600
51303850600
52303867600
53303884600
54303901600
55303918600
56303935600
57303952600
58303969600
59303986600
60304003600
61304020600
62304037600
63304054600
64304071600
65304088600
66304105600
67304122600
68304139600
69304156600
70304173600
71304190600
72304207600
73304224600
74304241600
75304258600
76304275600
77304292600
78304309600
79304326600
80304343600
81304360600
82304377600
83304394600
84304411600
85304428600
86304445600
87304462600
88304479600
89304496600
90304513600
91304530600
92304547600
93304564600
94304581600
95304598600
96304615600
97304632600
98304649600
99304666600
100304683600
101304700600
102304717600
103304734600
104304751600
105304768600
106304785600
107304802600
108304819600
109304836600
110304853600
111304870600
112304887600
113304904600
114304921600
115304938600
116304955600
117304972600
118304989600
119305006600
120305023600
121305040600
122305057600
123305074600
124305091600
125305108600
126305125600
127305142600
128305159600
129305176600
130305193600
131305210600
132305227600
133305244600
134305261600
135305278600
136305295600
137305312600
138305329600
139305346600
140305363600
141305380600
142305397600
143305414600
144305431600
145305448600
146305465600
147305482600
148305499600
149305516600
150305533600
151305550600
152305567600
153305584600
154305601600
155305618600
156305635600
157305652600
158305669600
159305686600
160305703600
161305720600
162305737600
163305754600
164305771600
165305788600
166305805600
167305822600
168305839600
169305856600
170305873600
171305890600
172305907600
173305924600
174305941600
175305958600
176305975600
177305992600
178306009600
179306026600
180306043600
181306060600
182306077600
183306094600
184306111600
185306128600
186306145600
187306162600
188306179600
189306196600
190306213600
191306230600
192306247600
193306264600
194306281600
195306298600
196306315600
197306332600
198306349600
199306366600
200306383600
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1404500600
2404520600
3404540600
4404560600
5404580600
6404600600
7404620600
8404640600
9404660600
10404680600
11404700600
12404720600
13404740600
14404760600
15404780600
16404800600
17404820600
18404840600
19404860600
20404880600
21404900600
22404920600
23404940600
24404960600
25404980600
26405000600
27405020600
28405040600
29405060600
30405080600
31405100600
32405120600
33405140600
34405160600
35405180600
36405200600
37405220600
38405240600
39405260600
40405280600
41405300600
42405320600
43405340600
44405360600
45405380600
46405400600
47405420600
48405440600
49405460600
50405480600
51405500600
52405520600
53405540600
54405560600
55405580600
56405600600
57405620600
58405640600
59405660600
60405680600
61405700600
62405720600
63405740600
64405760600
65405780600
66405800600
67405820600
68405840600
69405860600
70405880600
71405900600
72405920600
73405940600
74405960600
75405980600
76406000600
77406020600
78406040600
79406060600
80406080600
81406100600
82406120600
83406140600
84406160600
85406180600
86406200600
87406220600
88406240600
89406260600
90406280600
91406300600
92406320600
93406340600
94406360600
95406380600
96406400600
97406420600
98406440600
99406460600
100406480600
101406500600
102406520600
103406540600
104406560600
105406580600
106406600600
107406620600
108406640600
109406660600
110406680600
111406700600
112406720600
113406740600
114406760600
115406780600
116406800600
117406820600
118406840600
119406860600
120406880600
121406900600
122406920600
123406940600
124406960600
125406980600
126407000600
127407020600
128407040600
129407060600
130407080600
131407100600
132407120600
133407140600
134407160600
135407180600
136407200600
137407220600
138407240600
139407260600
140407280600
141407300600
142407320600
143407340600
144407360600
145407380600
146407400600
147407420600
148407440600
149407460600
150407480600
151407500600
152407520600
153407540600
154407560600
155407580600
156407600600
157407620600
158407640600
159407660600
160407680600
161407700600
162407720600
163407740600
164407760600
165407780600
166407800600
167407820600
168407840600
169407860600
170407880600
171407900600
172407920600
173407940600
174407960600
175407980600
176408000600
177408020600
178408040600
179408060600
180408080600
181408100600
182408120600
183408140600
184408160600
185408180600
186408200600
187408220600
188408240600
189408260600
190408280600
191408300600
192408320600
193408340600
194408360600
195408380600
196408400600
197408420600
198408440600
199408460600
200408480600
CấpMáu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1507000600
2507030600
3507060600
4507090600
5507120600
6507150600
7507180600
8507210600
9507240600
10507270600
11507300600
12507330600
13507360600
14507390600
15507420600
16507450600
17507480600
18507510600
19507540600
20507570600
21507600600
22507630600
23507660600
24507690600
25507720600
26507750600
27507780600
28507810600
29507840600
30507870600
31507900600
32507930600
33507960600
34507990600
35508020600
36508050600
37508080600
38508110600
39508140600
40508170600
41508200600
42508230600
43508260600
44508290600
45508320600
46508350600
47508380600
48508410600
49508440600
50508470600
51508500600
52508530600
53508560600
54508590600
55508620600
56508650600
57508680600
58508710600
59508740600
60508770600
61508800600
62508830600
63508860600
64508890600
65508920600
66508950600
67508980600
68509010600
69509040600
70509070600
71509100600
72509130600
73509160600
74509190600
75509220600
76509250600
77509280600
78509310600
79509340600
80509370600
81509400600
82509430600
83509460600
84509490600
85509520600
86509550600
87509580600
88509610600
89509640600
90509670600
91509700600
92509730600
93509760600
94509790600
95509820600
96509850600
97509880600
98509910600
99509940600
100509970600
1015010000600
1025010030600
1035010060600
1045010090600
1055010120600
1065010150600
1075010180600
1085010210600
1095010240600
1105010270600
1115010300600
1125010330600
1135010360600
1145010390600
1155010420600
1165010450600
1175010480600
1185010510600
1195010540600
1205010570600
1215010600600
1225010630600
1235010660600
1245010690600
1255010720600
1265010750600
1275010780600
1285010810600
1295010840600
1305010870600
1315010900600
1325010930600
1335010960600
1345010990600
1355011020600
1365011050600
1375011080600
1385011110600
1395011140600
1405011170600
1415011200600
1425011230600
1435011260600
1445011290600
1455011320600
1465011350600
1475011380600
1485011410600
1495011440600
1505011470600
1515011500600
1525011530600
1535011560600
1545011590600
1555011620600
1565011650600
1575011680600
1585011710600
1595011740600
1605011770600
1615011800600
1625011830600
1635011860600
1645011890600
1655011920600
1665011950600
1675011980600
1685012010600
1695012040600
1705012070600
1715012100600
1725012130600
1735012160600
1745012190600
1755012220600
1765012250600
1775012280600
1785012310600
1795012340600
1805012370600
1815012400600
1825012430600
1835012460600
1845012490600
1855012520600
1865012550600
1875012580600
1885012610600
1895012640600
1905012670600
1915012700600
1925012730600
1935012760600
1945012790600
1955012820600
1965012850600
1975012880600
1985012910600
1995012940600
2005012970600

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Rừng Cổ
Rừng Cổ
Tin tức Tướng Thưởng
Khu Rừng Cổ đã từng là niềm tin sức mạnh của cư dân vào một cuộc sống yên bình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tổ tiên Tộc Cánh tham gia chế tạo bảo thạch chống rồng, sự hiếu chiến cuối cùng đẩy những tổ tiên này rời khỏi khu rừng. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Rất ít người có thể sở hữu được sức mạnh tự nhiên của khu rừng cổ vì nó chỉ thuộc vể những ai xứng đáng. Vì thế các thế lực bắt đầu chuyển hướng sang những sinh linh của khu rừng, Pháp Sư và Thần Rừng sẽ những mục tiêu trong cuộc săn lùng … 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Những sinh linh của rừng đang ở tình thế vô cùng nguy nan. Và Tộc Cánh và đã lập một hiệp ước với loài người, Nữ Thiện Xạ cùng nhiều anh hùng khác lần lượt đến hỗ trợ. Nhưng liệu liên minh này có tan vỡ khi mà Tiên Nữ một hậu duệ của Tộc Cánh cũng gặp phải sự thù địch của phía đồng minh. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Xạ Thủ Tình Yêu + Pháp Sư + Tiên Nữ + Mộc Tinh + Nữ Thiện Xạ + Quỷ Cây + Ong Chúa Sát Thủ + Thần Rừng
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Vĩnh Hằng
Vĩnh Hằng
Khảm trên một cung vàng lấp lánh, viên ngọc sẽ phát sáng mỗi khi xuất hiện một cặp đôi trao nhau lời ước hẹn.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
7
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
23
0
0
0
1
0
0
0
1
0
6
0
5
0
102
2
10
8
0
0
0
0

Bài

0
0
0
17
0
0
0
98
2
0
1
0
1
3
1
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
2

Kỹ Năng

16
7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
12
1
0
0
0
84
0
7
4
0
1

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
50
0
0
0
2
1
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
5
1
20
0
1
2
1
2
0

Đặc Tính

8
5
7
21
2
30
139

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.05%
Xạ Thủ Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Xạ Thủ Tình Yêu. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Xạ Thủ Tình Yêu Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép