Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L20

Các nhóm Tướng giống nhau sẽ tấn công căn cứ của bạn từ nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể nhận được Huy hiệu Danh Vọng, Ngọc, Đá Hồn, Thẻ Tướng và Bùa Kỹ Năng cấp 9.
1. Chọn độ khó và một tướng bạn muốn đấu, sẽ bắt đầu Thử thách anh hùng. 2. Có thể đổi mới danh sách tướng muốn thử thách. Mỗi 24 giờ nhận 1 lượt đổi miễn phí (Làm mới vào 00:00 hàng ngày). 3. Vào xem tất cả tướng có thể đấu trong Kho Tướng.
1. Thách đấu thành công có cơ hội nhận Danh vọng, Ngọc, Đá hồn và Thẻ tướng tương ứng. 2. Khi hoàn thành thử thách mức độ khó, có thể nhận Bùa Kỹ năng cấp 9.
L20Kỵ Sĩ Địa NgụcNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 6Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20DraculaNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 2Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 6Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Kị Sĩ QuỷNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 2Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 6Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Độc GiácNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc GiácBùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 2Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 6Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Râu BạcNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 2Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 6Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Mộc TinhNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 2Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 6Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Tiên ĐiểuNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 2Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 6Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Tiên NữNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 2Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 6Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Thủy ThầnNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 2Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 6Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Quý Cô LeoNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Quý Cô Leo - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quý Cô Leo.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 2Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 6Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Kane Kẹo NgọtNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 2Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 6Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Kỵ Sĩ RồngNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Rồng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 6Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Kẻ đốn timNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 2Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 6Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Thiết Giáp ChiếnNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 2Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 6Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Dũng Sĩ Tê GiácNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 2Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 6Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Quỷ Sấm SétNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 2Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 6Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20AsuraNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Asura - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Asura.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 2Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 6Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Phù Thủy BăngNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Phù Thủy Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thủy Băng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 2Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 6Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Nữ Hải TướngNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Nữ Hải Tướng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Hải Tướng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 2Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 6Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Quỷ CâyNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Quỷ Cây - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Cây.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 2Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 6Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Nữ Kiếm SĩNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Nữ Kiếm Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Kiếm Sĩ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 2Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 6Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20RipperNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Ripper - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 2Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 6Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Kẻ Diệt RồngNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Kẻ Diệt Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Diệt Rồng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 2Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 6Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Vu Sĩ ĐộcNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Vu Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vu Sĩ Độc.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 2Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 6Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Đế Thần Sợ HãiNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Đế Thần Sợ Hãi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đế Thần Sợ Hãi.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 2Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 6Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%
L20Ong Chúa Sát ThủNgọc x 60Ngọc x 100Ngọc x 200Sao x 3350Sao x 6700Sao x 16750Ong Chúa Sát Thủ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 2Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 6Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%2.2%