Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L19

Các nhóm Tướng giống nhau sẽ tấn công căn cứ của bạn từ nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể nhận được Huy hiệu Danh Vọng, Ngọc, Đá Hồn, Thẻ Tướng và Bùa Kỹ Năng cấp 9.
1. Chọn độ khó và một tướng bạn muốn đấu, sẽ bắt đầu Thử thách anh hùng. 2. Có thể đổi mới danh sách tướng muốn thử thách. Mỗi 24 giờ nhận 1 lượt đổi miễn phí (Làm mới vào 00:00 hàng ngày). 3. Vào xem tất cả tướng có thể đấu trong Kho Tướng.
1. Thách đấu thành công có cơ hội nhận Danh vọng, Ngọc, Đá hồn và Thẻ tướng tương ứng. 2. Khi hoàn thành thử thách mức độ khó, có thể nhận Bùa Kỹ năng cấp 9.
L19Kỵ Sĩ Địa NgụcNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 6Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19DraculaNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 2Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 6Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Kị Sĩ QuỷNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 2Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 6Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Độc GiácNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc GiácBùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 2Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 6Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Râu BạcNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 2Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 6Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Mộc TinhNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 2Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 6Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Tiên ĐiểuNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 2Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 6Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Tiên NữNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 2Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 6Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Thủy ThầnNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 2Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 6Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Quý Cô LeoNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Quý Cô Leo - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quý Cô Leo.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 2Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 6Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Kane Kẹo NgọtNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 2Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 6Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Kỵ Sĩ RồngNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Rồng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 6Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Kẻ đốn timNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 2Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 6Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Thiết Giáp ChiếnNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 2Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 6Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Dũng Sĩ Tê GiácNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 2Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 6Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Quỷ Sấm SétNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 2Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 6Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19AsuraNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Asura - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Asura.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 2Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 6Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Phù Thủy BăngNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Phù Thủy Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thủy Băng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 2Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 6Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Nữ Hải TướngNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Nữ Hải Tướng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Hải Tướng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 2Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 6Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Quỷ CâyNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Quỷ Cây - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Cây.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 2Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 6Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Nữ Kiếm SĩNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Nữ Kiếm Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Kiếm Sĩ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 2Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 6Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19RipperNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Ripper - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 2Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 6Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Kẻ Diệt RồngNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Kẻ Diệt Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Diệt Rồng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 2Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 6Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Vu Sĩ ĐộcNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Vu Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vu Sĩ Độc.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 2Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 6Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Đế Thần Sợ HãiNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Đế Thần Sợ Hãi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đế Thần Sợ Hãi.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 2Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 6Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%
L19Ong Chúa Sát ThủNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 3100Sao x 6200Sao x 15500Ong Chúa Sát Thủ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 2Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 6Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%1.9%