Giải Siêu Đấu

1. Trừ Mùa 1, tất cả các Mùa giải theo thứ tự từ ngày 1 đến ngày 20 mỗi tháng. Thời gian còn lại không diễn ra. 2. Người chơi có thể chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ mỗi Mùa. 3. Phép không thể sử dụng trong Giải Siêu Đấu. Thắng các trận tấn công sẽ nhận được Sao Sáng và điểm, nếu thất bại sẽ bị mất điểm. Thắng các trận phòng thủ để kiếm điểm, nhưng cũng sẽ bị mất điểm nếu thất bại. Phá hủy nhiều Công trình địch trong trận chiến để có thêm điểm. Nhận thêm Sao Sáng khi tiêu diệt 2/4/6 Tướng địch. 4. Có thể nhận thêm Sao Sáng khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. 5. Sao Sáng sử dụng để nâng cấp Huy Chương và số điểm sẽ ảnh hưởng đến hạng của bạn.
1. Bạn có thể nhận phần thưởng cấp khi tăng cấp Huy chương. Kích hoạt Huy chương Vàng để nhận thêm phần thưởng và mở khóa đặc quyền. 2. Bạn nhận được phần thưởng tốt hơn nếu thứ hạng cao hơn. Phần thưởng xếp hạng sẽ được gửi vào cuối Mùa. 3. Thông qua Thưởng Hạng và Thưởng Huy Chương Vàng nhận được Dấu Ấn và các vật phẩm khác. Bạn có thể đổi Dấu Ấn lấy các vật phẩm giá trị trong Kho.
Sách Sao Sáng - Dùng nhận 720 Sao Sáng cho Huy chương.