Giải Siêu Đấu

1. Mùa giải bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 20 mỗi tháng. Thời gian còn lại sẽ tạm đóng. 2. Không thể sử dụng Phép trong Giải Siêu Đấu. Thắng các trận tấn công sẽ nhận được Sao Sáng và điểm, nếu thất bại sẽ bị mất điểm. Thắng các trận phòng thủ để kiếm điểm, nhưng nếu thất bại cũng sẽ bị mất điểm. 3. Có thể nhận thêm Sao Sáng khi tiêu diệt tổng cộng lần lượt 2/4/6 Tướng địch. 4. Sao Sáng sử dụng để nâng cấp Huy Chương, số điểm sẽ quyết định thứ hạng của bạn.
1. Bạn có thể nhận phần thưởng cấp khi tăng cấp Huy chương. Kích hoạt Huy chương Vàng để nhận thêm phần thưởng và mở khóa đặc quyền. 2. Bạn nhận được phần thưởng tốt hơn nếu thứ hạng cao hơn. Phần thưởng xếp hạng sẽ được gửi vào cuối Mùa. 3. Thông qua Thưởng Hạng và Thưởng Huy Chương Vàng nhận được Dấu Ấn và các vật phẩm khác. Bạn có thể đổi Dấu Ấn lấy các vật phẩm giá trị trong Kho.
Sách Sao Sáng - Dùng nhận 720 Sao Sáng cho Huy chương.