Thách Đấu Hộ Vệ

1. Trong thời gian diễn ra, cần mang theo các Tướng có thể khắc chế Hộ Vệ của địch. Triển khai các Tướng được đề xuất để tăng máu và khả năng tấn công. 2. Trước khi thách đấu, bạn có thể mua " Tăng Tấn Công" để củng cố sức mạnh. Tăng Tấn Công kích hoạt khi trận chiến bắt đầu và kéo dài trong suốt trận chiến. 3. Lượt thách đấu sẽ chỉ bị trừ nếu không đánh bại được Hộ Vệ. Mỗi ngày bạn cũng có thể mua 1 lượt. 4. Hộ Vệ sẽ có Lv 1 trong vòng đầu tiên của mỗi mùa. Cấp độ sẽ được nâng lên Lv 10 khi đánh bại nó. Cấp Hộ Vệ sẽ tăng thêm 10 sau mỗi chiến thắng. Cấp cao nhất là Lv 90. 5. Nhận một phần thưởng ngẫu nhiên mỗi khi chiến thắng. Vào cuối mỗi mùa, sẽ nhận được phần thưởng dựa trên thứ hạng của mình. (Phần thưởng này cần vào nhận trong tính năng) 6. Mỗi mùa kéo dài trong 1 tuần.

Tấn Công

Tăng 10% lực tấn công của các Tướng đồng minh trong suốt trận chiến. Tăng 15% lực tấn công của các Tướng đồng minh trong suốt trận chiến. Tăng 25% lực tấn công của các Tướng đồng minh trong suốt trận chiến.
Tăng 10% lực tấn công của các Tướng đồng minh trong suốt trận chiến. Tăng 15% lực tấn công của các Tướng đồng minh trong suốt trận chiến. Tăng 25% lực tấn công của các Tướng đồng minh trong suốt trận chiến.
50 Ngọc 100 Ngọc 150 Ngọc

Hộ Vệ

Sứ Giả Tiên Tri Chiến Thú
Gây thiệt hại và làm Câm lặng tất cả Tướng địch. (Khi bị tấn công, Hộ Vệ tăng lực tấn công và chỉ chịu mỗi đòn tối đa 60000 thiệt hại. Hộ vệ mang khả năng Né cao, miễn dịch với Đóng băng, Hóa đá, Bao vây, Câm lặng, Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng.) Gây thiệt hại tất cả Tướng địch. Đồng thời gây thiệt hại bằng 80% của máu tối đa cho 2 Tướng địch ngẫu nhiên. (Hộ vệ chỉ nhận tối đa 60000 thiệt hại mỗi đòn, phản thiệt hại và miễn dịch với Câm lặng, Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng.) Gây thiệt hại và làm giảm năng lượng tất cả kẻ địch. (Khi bị tấn công, Hộ Vệ ngẫu nhiên bao vây các Tướng địch gần đó và loại bỏ các yếu tố hỗ trợ. Hộ vệ chỉ nhận tối đa 60000 thiệt hại mỗi đòn và miễn dịch với Câm lặng, Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng.)

Thách Đấu Hộ Vệ Thưởng

Cấp Thưởng Số lượng đổi
1 Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 36 / Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x 10 / Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 18 / Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 5 / Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 5 / Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2 / Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 5Đá Hồn Robot AlphaĐá Hồn Robot Alpha x 1Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 180 / Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 180 / 2
3 Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 42 / Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x 16 / Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng. x 4 / Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 21 / Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 8 / Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 8 / Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2 / Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 7Đá Hồn Robot AlphaĐá Hồn Robot Alpha x 3Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 220 / Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 220 / 2
5 Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 48 / Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng. x 6 / Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 24 / Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 10 / Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 10 / Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2 / Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 10Đá Hồn Robot AlphaĐá Hồn Robot Alpha x 5Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 260 / Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 260 / 2
7 Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 54 / Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng. x 8 / Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 54 / Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 15 / Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 15 / Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2 / Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 15Đá Hồn Robot AlphaĐá Hồn Robot Alpha x 8Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 320 / Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 320 / 2
9 Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 60 / Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng. x 10 / Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng. x 6 / Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 60 / Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 20 / Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. x 20 / Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2 / Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 20Đá Hồn Robot AlphaĐá Hồn Robot Alpha x 12Đá Mệnh Thần Tự - Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 410 / Đá Mệnh Hắc Tôn - Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ". x 410 / 2
Hạng Thưởng
1 Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10. x 2Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 4
2 Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10. x 2Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 4
3 Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10. x 2Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 4
4 Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10. x 1Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 3
11 Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 2Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 4
21 Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 2Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 4
51 Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 1Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 2
101 Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 2Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 3
501+ Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 3Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 3
1001 Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 3Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 22