Tướng: Kẻ đốn tim

Kẻ đốn tim

Kẻ đốn tim Kẻ đốn tim

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:20002840054400
Tấn công Tấn công:21018223001
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:700700700
Di Chuyển Di Chuyển:275290290
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:159205296
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:250250250
TH CRIT TH CRIT:100001000010000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệUnknownKhả năng
UnknownNổi ĐiênHãy chọn tài năngĐau tim
Unknown
  • Đau tim
  • Tôtem Thần
  • Kẻ đốn tim
  • Kẻ đốn tim Tiến hóa 1
  • Kẻ đốn tim Tiến hóa 2
  • Unknown
  • Unknown
CấpPhí Sức MạnThường Sức MạnTiến hóa 1 Sức MạnTiến hóa 2
1/15---597898
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 50% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 15% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
2/152000 (100 Ấn)117156195
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 60% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 20% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 70% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 20% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 85% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 25% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 100% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 25% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 115% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 30% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 135% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 30% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 155% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 35% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 175% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 35% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 200% công thường và giảm 20 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 40% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Unknown - Unknown 74Unknown - Unknown 16
6448581073
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 220% công thường, giảm 20% lực tấn công trong 3 giây và giảm 25 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 45% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
12/15857290 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Unknown - Unknown 54Unknown - Unknown 22Unknown - Unknown 8
7029361170
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 240% công thường, giảm 35% lực tấn công trong 3 giây và giảm 25 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 50% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
13/153443000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Unknown - Unknown 30Unknown - Unknown 20
76110141268
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 260% công thường, giảm 50% lực tấn công trong 3 giây và giảm 25 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 55% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
14/156976250 Pha Lê Xanh 1524500 Sao
Unknown - Unknown 46Unknown - Unknown 20
81910921365
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 280% công thường, giảm 65% lực tấn công trong 3 giây và giảm 25 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 60% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
15/1510308250 Pha Lê Xanh 2029500 Sao
Unknown - Unknown 48
87811701463
Trong 4 giây mỗi 0,3 giây, gây thiệt hại bằng 300% công thường, giảm 80% lực tấn công trong 3 giây và giảm 25 năng lượng cho 2 địch ở gần. Hồi máu bằng 65% thiệt hại gây ra. Nghỉ: 4 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần (Thiệt hại bạo kích cơ bản bằng 1.5 lần thiệt hại công thường).
CấpTin tức
1Unknown
2Unknown
3Unknown
4Unknown
5Unknown
6Unknown
7Unknown
8Unknown
9Unknown
10Unknown
Kẻ đốn tim
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
120002102755
2210022327511
3220023627516
4230024927522
5240026227527
6250027527533
7260028827538
8270030127543
9280031427549
10290032727554
11300034027560
12310035327565
13320036627571
14330037927576
15340039227581
16350040527587
17360041827592
18370043127598
193800444275103
203900457275109
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
5900667280109
216000680280115
226100693280120
236200706280125
246300719280131
256400732280136
266500745280142
276600758280147
286700771280153
296800784280158
306900797280164
317000810280169
327100823280175
337200836280180
347300849280185
357400862280191
367500875280196
377600888280202
387700901280207
397800914280213
407900927280218
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
99001137285219
41100001150285225
42101001163285230
43102001176285236
44103001189285241
45104001202285247
46105001215285252
47106001228285258
48107001241285263
49108001254285269
50109001267285274
51110001280285280
52111001293285285
53112001306285291
54113001319285296
55114001332285302
56115001345285307
57116001358285313
58117001371285318
59118001384285324
60119001397285329
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
139001607290331
61140001620290336
62141001633290342
63142001646290347
64143001659290353
65144001672290358
66145001685290364
67146001698290369
68147001711290375
69148001724290380
70149001737290386
71150001750290391
72151001763290397
73152001776290402
74153001789290408
75154001802290413
76155001815290419
77156001828290424
78157001841290430
79158001854290435
80159001867290441
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
179002077295443
81180002090295449
82181002103295454
83182002116295460
84183002129295465
85184002142295471
86185002155295476
87186002168295482
88187002181295487
89188002194295493
90189002207295499
91190002220295504
92191002233295510
93192002246295515
94193002259295521
95194002272295526
96195002285295532
97196002298295537
98197002311295543
99198002324295548
100199002337295554
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
219002547300557
101220002560300562
102221002573300568
103222002586300573
104223002599300579
105224002612300585
106225002625300590
107226002638300596
108227002651300601
109228002664300607
110229002677300612
111230002690300618
112231002703300623
113232002716300629
114233002729300635
115234002742300640
116235002755300646
117236002768300651
118237002781300657
119238002794300662
120239002807300668
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
259003017305671
121260003030305677
122261003043305683
123262003056305688
124263003069305694
125264003082305699
126265003095305705
127266003108305710
128267003121305716
129268003134305722
130269003147305727
131270003160305733
132271003173305738
133272003186305744
134273003199305750
135274003212305755
136275003225305761
137276003238305766
138277003251305772
139278003264305778
140279003277305783
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
299003487310787
141300003500310793
142301003513310798
143302003526310804
144303003539310810
145304003552310815
146305003565310821
147306003578310826
148307003591310832
149308003604310838
150309003617310843
151310003630310849
152311003643310855
153312003656310860
154313003669310866
155314003682310871
156315003695310877
157316003708310883
158317003721310888
159318003734310894
160319003747310900
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
339003957315904
161340003970315910
162341003983315915
163342003996315921
164343004009315927
165344004022315932
166345004035315938
167346004048315944
168347004061315949
169348004074315955
170349004087315961
171350004100315966
172351004113315972
173352004126315977
174353004139315983
175354004152315989
176355004165315994
1773560041783151000
1783570041913151006
1793580042043151011
1803590042173151017
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
3790044273201022
1813800044403201028
1823810044533201033
1833820044663201039
1843830044793201045
1853840044923201050
1863850045053201056
1873860045183201062
1883870045313201067
1893880045443201073
1903890045573201079
1913900045703201084
1923910045833201090
1933920045963201096
1943930046093201101
1953940046223201107
1963950046353201113
1973960046483201119
1983970046613201124
1993980046743201130
2003990046873201136
Kẻ đốn tim
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
12840018222907
228550183529014
328700184829020
428850186129027
529000187429034
629150188729041
729300190029048
829450191329054
929600192629061
1029750193929068
1129900195229075
1230050196529082
1330200197829089
1430350199129095
15305002004290102
16306502017290109
17308002030290116
18309502043290123
19311002056290129
20312502069290136
21314002082290143
22315502095290150
23317002108290157
24318502121290163
25320002134290170
26321502147290177
27323002160290184
28324502173290191
29326002186290198
30327502199290204
31329002212290211
32330502225290218
33332002238290225
34333502251290232
35335002264290238
36336502277290245
37338002290290252
38339502303290259
39341002316290266
40342502329290272
41344002342290279
42345502355290286
43347002368290293
44348502381290300
45350002394290307
46351502407290313
47353002420290320
48354502433290327
49356002446290334
50357502459290341
51359002472290347
52360502485290354
53362002498290361
54363502511290368
55365002524290375
56366502537290381
57368002550290388
58369502563290395
59371002576290402
60372502589290409
61374002602290415
62375502615290422
63377002628290429
64378502641290436
65380002654290443
66381502667290450
67383002680290456
68384502693290463
69386002706290470
70387502719290477
71389002732290484
72390502745290490
73392002758290497
74393502771290504
75395002784290511
76396502797290518
77398002810290524
78399502823290531
79401002836290538
80402502849290545
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
430503143295547
81432003156295554
82433503169295561
83435003182295568
84436503195295574
85438003208295581
86439503221295588
87441003234295595
88442503247295602
89444003260295609
90445503273295616
91447003286295622
92448503299295629
93450003312295636
94451503325295643
95453003338295650
96454503351295657
97456003364295663
98457503377295670
99459003390295677
100460503403295684
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
488503697300687
101490003710300694
102491503723300700
103493003736300707
104494503749300714
105496003762300721
106497503775300728
107499003788300735
108500503801300742
109502003814300748
110503503827300755
111505003840300762
112506503853300769
113508003866300776
114509503879300783
115511003892300790
116512503905300797
117514003918300803
118515503931300810
119517003944300817
120518503957300824
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
546504251305827
121548004264305834
122549504277305841
123551004290305848
124552504303305855
125554004316305862
126555504329305869
127557004342305876
128558504355305882
129560004368305889
130561504381305896
131563004394305903
132564504407305910
133566004420305917
134567504433305924
135569004446305931
136570504459305938
137572004472305945
138573504485305951
139575004498305958
140576504511305965
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
604504805310969
141606004818310976
142607504831310983
143609004844310990
144610504857310997
1456120048703101004
1466135048833101011
1476150048963101018
1486165049093101024
1496180049223101031
1506195049353101038
1516210049483101045
1526225049613101052
1536240049743101059
1546255049873101066
1556270050003101073
1566285050133101080
1576300050263101087
1586315050393101094
1596330050523101101
1606345050653101108
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
6625053593151112
1616640053723151119
1626655053853151126
1636670053983151133
1646685054113151140
1656700054243151147
1666715054373151154
1676730054503151161
1686745054633151168
1696760054763151175
1706775054893151182
1716790055023151188
1726805055153151195
1736820055283151202
1746835055413151209
1756850055543151216
1766865055673151223
1776880055803151230
1786895055933151237
1796910056063151244
1806925056193151251
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
7205059133201256
1817220059263201263
1827235059393201270
1837250059523201277
1847265059653201284
1857280059783201291
1867295059913201298
1877310060043201305
1887325060173201312
1897340060303201319
1907355060433201326
1917370060563201333
1927385060693201340
1937400060823201347
1947415060953201354
1957430061083201361
1967445061213201368
1977460061343201375
1987475061473201382
1997490061603201389
2007505061733201396
Kẻ đốn tim
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
16000035892908
260225360229016
360450361529024
460675362829032
560900364129041
661125365429049
761350366729057
861575368029065
961800369329073
1062025370629081
1162250371929089
1262475373229097
13627003745290105
14629253758290114
15631503771290122
16633753784290130
17636003797290138
18638253810290146
19640503823290154
20642753836290162
21645003849290170
22647253862290178
23649503875290187
24651753888290195
25654003901290203
26656253914290211
27658503927290219
28660753940290227
29663003953290235
30665253966290243
31667503979290251
32669753992290260
33672004005290268
34674254018290276
35676504031290284
36678754044290292
37681004057290300
38683254070290308
39685504083290316
40687754096290324
41690004109290333
42692254122290341
43694504135290349
44696754148290357
45699004161290365
46701254174290373
47703504187290381
48705754200290389
49708004213290397
50710254226290406
51712504239290414
52714754252290422
53717004265290430
54719254278290438
55721504291290446
56723754304290454
57726004317290462
58728254330290470
59730504343290479
60732754356290487
61735004369290495
62737254382290503
63739504395290511
64741754408290519
65744004421290527
66746254434290535
67748504447290543
68750754460290552
69753004473290560
70755254486290568
71757504499290576
72759754512290584
73762004525290592
74764254538290600
75766504551290608
76768754564290616
77771004577290625
78773254590290633
79775504603290641
80777754616290649
81780004629290657
82782254642290665
83784504655290673
84786754668290681
85789004681290689
86791254694290698
87793504707290706
88795754720290714
89798004733290722
90800254746290730
91802504759290738
92804754772290746
93807004785290754
94809254798290762
95811504811290771
96813754824290779
97816004837290787
98818254850290795
99820504863290803
100822754876290811
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
878755464300817
101881005477300825
102883255490300833
103885505503300841
104887755516300849
105890005529300858
106892255542300866
107894505555300874
108896755568300882
109899005581300890
110901255594300898
111903505607300907
112905755620300915
113908005633300923
114910255646300931
115912505659300939
116914755672300947
117917005685300956
118919255698300964
119921505711300972
120923755724300980
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
979756312305983
121982006325305992
1229842563383051000
1239865063513051008
1249887563643051016
1259910063773051024
1269932563903051033
1279955064033051041
1289977564163051049
12910000064293051057
13010022564423051065
13110045064553051073
13210067564683051082
13310090064813051090
13410112564943051098
13510135065073051106
13610157565203051114
13710180065333051123
13810202565463051131
13910225065593051139
14010247565723051147
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
10807571603101151
14110830071733101159
14210852571863101168
14310875071993101176
14410897572123101184
14510920072253101192
14610942572383101200
14710965072513101209
14810987572643101217
14911010072773101225
15011032572903101233
15111055073033101242
15211077573163101250
15311100073293101258
15411122573423101266
15511145073553101274
15611167573683101283
15711190073813101291
15811212573943101299
15911235074073101307
16011257574203101316
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
11817580083151320
16111840080213151328
16211862580343151337
16311885080473151345
16411907580603151353
16511930080733151361
16611952580863151370
16711975080993151378
16811997581123151386
16912020081253151394
17012042581383151403
17112065081513151411
17212087581643151419
17312110081773151427
17412132581903151436
17512155082033151444
17612177582163151452
17712200082293151460
17812222582423151469
17912245082553151477
18012267582683151485
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
12827588563201490
18112850088693201498
18212872588823201507
18312895088953201515
18412917589083201523
18512940089213201531
18612962589343201540
18712985089473201548
18813007589603201556
18913030089733201565
19013052589863201573
19113075089993201581
19213097590123201589
19313120090253201598
19413142590383201606
19513165090513201614
19613187590643201622
19713210090773201631
19813232590903201639
19913255091033201647
20013277591163201656
CấpUnknownCần tốnTướngSức mạnhUnknown
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néUnknown - Unknown x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngUnknown - Unknown x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néUnknown - Unknown x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngUnknown - Unknown x 24
Unknown - Unknown x 16
Kẻ đốn tim x 1 / Unknown - Unknown x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néUnknown - Unknown x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngUnknown - Unknown x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néUnknown - Unknown x 14
Unknown - Unknown x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
Kẻ đốn tim x 2 / Unknown - Unknown x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
4841500
41108 Tấn côngPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1242200
423895 MáuPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1242900
43146 Chính xácPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1243600
44146 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1244300
45331 Tấn côngPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
3545000
464245 MáuPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1245700
4732 CRITPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1246400
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1247100
49120 Tấn côngUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1247800
5011680 MáuPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
3548500
51127 Tấn côngPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1449200
524490 MáuPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1449900
53168 Chính xácPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1450600
54168 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
1451300
55381 Tấn côngPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
4152000
564895 MáuPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1452700
5738 CRITPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1453400
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1454100
59139 Tấn côngUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
Kẻ đốn tim x 2 / Unknown - Unknown x 101454800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
6555100
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1555500
625090 MáuPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1555800
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1556200
64191 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 8
1556500
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
4656900
665550 MáuPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557200
6742 CRITPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557600
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557900
69155 Tấn côngUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 8
1558300
7015270 MáuPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
4658600
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759000
725690 MáuPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759300
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759700
74213 Tránh néUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 10
1760000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
5160400
766200 MáuPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1760700
7747 CRITPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1761100
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1761400
79173 Tấn côngUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 20
Kẻ đốn tim x 3 / Unknown - Unknown x 151761800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
8262100
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1962500
826290 MáuPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1962800
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1963200
84236 Tránh néUnknown - Unknown x 10
1963500
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
5763900
866855 MáuPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964200
8752 CRITPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964600
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964900
89194 Tấn côngUnknown - Unknown x 10
1965300
9018865 MáuPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
5765600
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166000
926885 MáuPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166300
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166700
94258 Tránh néUnknown - Unknown x 10
2167000
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
6267400
967505 MáuPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2167700
9757 CRITPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2168100
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2168400
99211 Tấn côngUnknown - Unknown x 18
Kẻ đốn tim x 3 / Unknown - Unknown x 152168800
100Khả năng 15 Cấp990

UnknownUnknown

  • Unknown
UnknownTướngTin tứcUnknownPhí
Unknown
Unknown
Unknown400 Tấn công
Unknown - Unknown x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12
Tổng 15120 Ấn270 Unknown - Unknown

Unknown

Unknown
Unknown
Unknown
Tin tức Tướng Thưởng
Unknown 2 Unknown - Unknown x 4
Unknown 4 Unknown - Unknown x 5
Unknown 6 Unknown - Unknown x 3
Kẻ đốn tim + Lãng Khách + Ninja + Asura + Kỹ Sư + Sát Thủ
Unknown

Unknown

Tin tức
Unknown
Unknown
Unknown

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Unknown

0
3
5
0
0
3
0
2
14
1
0
3
160
2
6
31
0
0
0
0
4
63
2
5
0
0
2
2
3
0
4
1
0
0
0
0
0

Unknown

0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
158
0
1
3
1
1
22
0
2
7
1
44
0
9
28
2
4
2
0
0
0
1
3

Unknown

2
6
1
0
2
0
138
6
8
3
7
0
0
3

Unknown

0
0
0
2
4
2
0
1
2
2
23
1
1
0
1
1
0
0

Unknown

0
3
2
43
1
2
1

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.2%
Kẻ đốn tim - Unknown --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Unknown - Unknown 1
Unknown Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200
Unknown - Unknown 1 / 200
Unknown - Unknown 2 / 200
Unknown - Unknown 3 / 200

Thử thách Anh hùng

L130.15%L130.01%L140.15%L140.01%L150.18%L150.02%L160.18%L160.02%L170.18%L170.03%L180.21%L180.03%L190.21%L190.04%L200.21%L200.04%L210.24%L210.05%

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Unknown
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Unknown
Đồ - Unknown
3D người mẫu của những nhân vật
Phép