Sên Còi: Sên Bé Bự

Sên Bé Bự

Sên Bé BựKhả năng: Hy Sinh Cấp Trung, Cho 600 Kinh nghiệm Chiêu khi hy sinh.

Không thể sử dụng Sên trong trận chiến. Thay vào đó, chúng được sử dụng để tăng cấp chiêu thức của Tướng.
Đài Tướng - Hấp thụ Sên
Hy Sinh Cấp Trung

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ấn 30 Ấn 100 %

* -Rất có thể là gần đúng.