Tướng: Râu Bạc

Râu Bạc

Râu Bạc Râu Bạc

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:18002556048960
Tấn công Tấn công:26020523471
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:170185185
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:173224334
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Tiên TriHãy chọn tài năngKhiên Lửa
Là Phù Thủy danh dự của Hoàng Gia, Râu Bạc rất thành thạo trong nghệ thuật dùng Lửa. Ông dành cả cuộc đời để nghiên cứu ma thuật và phát minh ra thần chú riêng của mình kết hợp cả tấn công và phòng thủ.
  • Khiên Lửa
  • Tôtem Thần
  • Râu Bạc
  • Râu Bạc Tiến hóa 1
  • Râu Bạc Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Gây 150% t.hại, -40% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
2/152000 (100 Ấn)117156195
Gây 180% t.hại, -45% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 10% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Gây 210% t.hại, -50% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 15% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Gây 240% t.hại, -55% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 15% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Gây 270% t.hại, -60% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 20% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Gây 300% t.hại, -65% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 20% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Gây 340% t.hại, -70% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 30% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Gây 380% t.hại, -75% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 35% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Gây 420% t.hại, -80% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 40% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Gây 460% t.hại, -85% t.độ & của 3 địch trong 6s. Giúp 3 đồng minh phản 45% t.hại & và miễn nhiễm với 1 bùa xấu trong 5s. Nghỉ: 7s.
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Gây 480% thiệt hại và giảm 85% tốc độ di chuyển của 4 kẻ địch trong 6 giây. Đồng thời, 4 đồng minh có khả năng phản 48% thiệt hại và miễn dịch một trạng thái xấu trong 5 giây. Nghỉ: 7 giây.
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Gây 500% thiệt hại và giảm 85% tốc độ di chuyển của 4 kẻ địch trong 6 giây. Đồng thời, 4 đồng minh có khả năng phản 52% thiệt hại và miễn dịch một trạng thái xấu trong 5 giây. Nghỉ: 7 giây.
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Gây 520% thiệt hại và giảm 85% tốc độ di chuyển của 4 kẻ địch trong 6 giây. Đồng thời, 4 đồng minh có khả năng phản 56% thiệt hại và miễn dịch một trạng thái xấu trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Gây 540% thiệt hại và giảm 85% tốc độ di chuyển của 4 kẻ địch trong 6 giây. Đồng thời, 4 đồng minh có khả năng phản 60% thiệt hại và miễn dịch một trạng thái xấu trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Gây 560% thiệt hại và giảm 85% tốc độ di chuyển của 4 kẻ địch trong 6 giây. Đồng thời, 4 đồng minh có khả năng phản 65% thiệt hại và miễn dịch một trạng thái xấu trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
CấpTin tức
1Gây TH bằng 150% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 40% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 10% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
2Gây TH bằng 180% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 45% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 10% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
3Gây TH bằng 210% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 50% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 15% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
4Gây TH bằng 240% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 55% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 15% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
5Gây TH bằng 270% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 60% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
6Gây TH bằng 300% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 65% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
7Gây TH bằng 340% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 70% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 30% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
8Gây TH bằng 380% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 75% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 35% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
9Gây TH bằng 420% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 80% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 40% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
10Gây TH bằng 460% TC lên 3 Tướng đối thủ, giảm 85% TĐ di chuyển trong 6 giây. Đồng thời, giúp 3 Tướng đồng minh phản lại 45% thiệt hại tiếp nhận và miễn nhiễm với 1 bùa chú xấu trong 5 giây.
Râu Bạc
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
118002601705
2189027117010
3198028217015
4207029317019
5216030417024
6225031517029
7234032617034
8243033717039
9252034817044
10261035917048
11270037017053
12279038117058
13288039217063
14297040317068
15306041417073
16315042517078
17324043617082
18333044717087
19342045817092
20351046917097
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
531072917597
215400740175102
225490751175107
235580762175112
245670773175117
255760784175122
265850795175127
275940806175132
286030817175136
296120828175141
306210839175146
316300850175151
326390861175156
336480872175161
346570883175166
356660894175171
366750905175175
376840916175180
386930927175185
397020938175190
407110949175195
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
89101209180196
4190001220180201
4290901231180206
4391801242180211
4492701253180216
4593601264180221
4694501275180225
4795401286180230
4896301297180235
4997201308180240
5098101319180245
5199001330180250
5299901341180255
53100801352180260
54101701363180265
55102601374180270
56103501385180274
57104401396180279
58105301407180284
59106201418180289
60107101429180294
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
125101689185296
61126001700185301
62126901711185306
63127801722185310
64128701733185315
65129601744185320
66130501755185325
67131401766185330
68132301777185335
69133201788185340
70134101799185345
71135001810185350
72135901821185355
73136801832185360
74137701843185365
75138601854185370
76139501865185375
77140401876185379
78141301887185384
79142201898185389
80143101909185394
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
161102169190396
81162002180190401
82162902191190406
83163802202190411
84164702213190416
85165602224190421
86166502235190426
87167402246190431
88168302257190436
89169202268190441
90170102279190446
91171002290190451
92171902301190456
93172802312190461
94173702323190466
95174602334190471
96175502345190476
97176402356190481
98177302367190486
99178202378190491
100179102389190496
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
197102649195498
101198002660195503
102198902671195508
103199802682195513
104200702693195518
105201602704195523
106202502715195528
107203402726195533
108204302737195538
109205202748195543
110206102759195548
111207002770195553
112207902781195558
113208802792195563
114209702803195568
115210602814195573
116211502825195578
117212402836195583
118213302847195588
119214202858195593
120215102869195598
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
233103129200601
121234003140200606
122234903151200611
123235803162200616
124236703173200621
125237603184200626
126238503195200631
127239403206200636
128240303217200641
129241203228200646
130242103239200651
131243003250200656
132243903261200661
133244803272200666
134245703283200671
135246603294200677
136247503305200682
137248403316200687
138249303327200692
139250203338200697
140251103349200702
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
269103609205705
141270003620205710
142270903631205716
143271803642205721
144272703653205726
145273603664205731
146274503675205736
147275403686205741
148276303697205746
149277203708205751
150278103719205756
151279003730205761
152279903741205766
153280803752205771
154281703763205776
155282603774205781
156283503785205786
157284403796205791
158285303807205796
159286203818205801
160287103829205806
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
305104089210811
161306004100210816
162306904111210821
163307804122210826
164308704133210831
165309604144210836
166310504155210841
167311404166210846
168312304177210851
169313204188210856
170314104199210861
171315004210210866
172315904221210871
173316804232210877
174317704243210882
175318604254210887
176319504265210892
177320404276210897
178321304287210902
179322204298210907
180323104309210912
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
341104569215917
181342004580215922
182342904591215927
183343804602215932
184344704613215937
185345604624215942
186346504635215948
187347404646215953
188348304657215958
189349204668215963
190350104679215968
191351004690215973
192351904701215978
193352804712215983
194353704723215988
195354604734215993
196355504745215999
1973564047562151004
1983573047672151009
1993582047782151014
2003591047892151019
Râu Bạc
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
12556020521856
225695206318512
325830207418519
425965208518525
526100209618531
626235210718537
726370211818544
826505212918550
926640214018556
1026775215118562
1126910216218569
1227045217318575
1327180218418581
1427315219518587
1527450220618593
16275852217185100
17277202228185106
18278552239185112
19279902250185118
20281252261185125
21282602272185131
22283952283185137
23285302294185143
24286652305185149
25288002316185156
26289352327185162
27290702338185168
28292052349185174
29293402360185181
30294752371185187
31296102382185193
32297452393185199
33298802404185206
34300152415185212
35301502426185218
36302852437185224
37304202448185230
38305552459185237
39306902470185243
40308252481185249
41309602492185255
42310952503185262
43312302514185268
44313652525185274
45315002536185280
46316352547185286
47317702558185293
48319052569185299
49320402580185305
50321752591185311
51323102602185318
52324452613185324
53325802624185330
54327152635185336
55328502646185343
56329852657185349
57331202668185355
58332552679185361
59333902690185367
60335252701185374
61336602712185380
62337952723185386
63339302734185392
64340652745185399
65342002756185405
66343352767185411
67344702778185417
68346052789185423
69347402800185430
70348752811185436
71350102822185442
72351452833185448
73352802844185455
74354152855185461
75355502866185467
76356852877185473
77358202888185480
78359552899185486
79360902910185492
80362252921185498
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
387453285190500
81388803296190507
82390153307190513
83391503318190519
84392853329190525
85394203340190532
86395553351190538
87396903362190544
88398253373190550
89399603384190557
90400953395190563
91402303406190569
92403653417190576
93405003428190582
94406353439190588
95407703450190594
96409053461190601
97410403472190607
98411753483190613
99413103494190619
100414453505190626
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
439653869195628
101441003880195635
102442353891195641
103443703902195647
104445053913195653
105446403924195660
106447753935195666
107449103946195672
108450453957195679
109451803968195685
110453153979195691
111454503990195697
112455854001195704
113457204012195710
114458554023195716
115459904034195723
116461254045195729
117462604056195735
118463954067195741
119465304078195748
120466654089195754
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
491854453200757
121493204464200764
122494554475200770
123495904486200776
124497254497200783
125498604508200789
126499954519200795
127501304530200802
128502654541200808
129504004552200814
130505354563200820
131506704574200827
132508054585200833
133509404596200839
134510754607200846
135512104618200852
136513454629200858
137514804640200865
138516154651200871
139517504662200877
140518854673200884
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
544055037205887
141545405048205894
142546755059205900
143548105070205906
144549455081205913
145550805092205919
146552155103205925
147553505114205932
148554855125205938
149556205136205944
150557555147205951
151558905158205957
152560255169205964
153561605180205970
154562955191205976
155564305202205983
156565655213205989
157567005224205995
1585683552352051002
1595697052462051008
1605710552572051014
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
5962556212101019
1615976056322101025
1625989556432101031
1636003056542101038
1646016556652101044
1656030056762101051
1666043556872101057
1676057056982101063
1686070557092101070
1696084057202101076
1706097557312101082
1716111057422101089
1726124557532101095
1736138057642101101
1746151557752101108
1756165057862101114
1766178557972101121
1776192058082101127
1786205558192101133
1796219058302101140
1806232558412101146
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
6484562052151151
1816498062162151157
1826511562272151164
1836525062382151170
1846538562492151177
1856552062602151183
1866565562712151189
1876579062822151196
1886592562932151202
1896606063042151209
1906619563152151215
1916633063262151221
1926646563372151228
1936660063482151234
1946673563592151241
1956687063702151247
1966700563812151253
1976714063922151260
1986727564032151266
1996741064142151272
2006754564252151279
Râu Bạc
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
15400041991858
254202421018515
354404422118523
454606423218530
554808424318538
655010425418545
755212426518553
855414427618560
955616428718568
1055818429818575
1156020430918583
1256222432018590
1356424433118598
14566264342185105
15568284353185113
16570304364185120
17572324375185128
18574344386185136
19576364397185143
20578384408185151
21580404419185158
22582424430185166
23584444441185173
24586464452185181
25588484463185188
26590504474185196
27592524485185203
28594544496185211
29596564507185218
30598584518185226
31600604529185233
32602624540185241
33604644551185248
34606664562185256
35608684573185263
36610704584185271
37612724595185279
38614744606185286
39616764617185294
40618784628185301
41620804639185309
42622824650185316
43624844661185324
44626864672185331
45628884683185339
46630904694185346
47632924705185354
48634944716185361
49636964727185369
50638984738185376
51641004749185384
52643024760185391
53645044771185399
54647064782185407
55649084793185414
56651104804185422
57653124815185429
58655144826185437
59657164837185444
60659184848185452
61661204859185459
62663224870185467
63665244881185474
64667264892185482
65669284903185489
66671304914185497
67673324925185504
68675344936185512
69677364947185519
70679384958185527
71681404969185534
72683424980185542
73685444991185550
74687465002185557
75689485013185565
76691505024185572
77693525035185580
78695545046185587
79697565057185595
80699585068185602
81701605079185610
82703625090185617
83705645101185625
84707665112185632
85709685123185640
86711705134185647
87713725145185655
88715745156185662
89717765167185670
90719785178185678
91721805189185685
92723825200185693
93725845211185700
94727865222185708
95729885233185715
96731905244185723
97733925255185730
98735945266185738
99737965277185745
100739985288185753
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
790386016195758
101792406027195766
102794426038195774
103796446049195781
104798466060195789
105800486071195796
106802506082195804
107804526093195811
108806546104195819
109808566115195827
110810586126195834
111812606137195842
112814626148195849
113816646159195857
114818666170195865
115820686181195872
116822706192195880
117824726203195887
118826746214195895
119828766225195902
120830786236195910
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
881186964200913
121883206975200921
122885226986200929
123887246997200936
124889267008200944
125891287019200951
126893307030200959
127895327041200967
128897347052200974
129899367063200982
130901387074200989
131903407085200997
1329054270962001005
1339074471072001012
1349094671182001020
1359114871292001028
1369135071402001035
1379155271512001043
1389175471622001050
1399195671732001058
1409215871842001066
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
9719879122051069
1419740079232051077
1429760279342051085
1439780479452051092
1449800679562051100
1459820879672051108
1469841079782051115
1479861279892051123
1489881480002051131
1499901680112051138
1509921880222051146
1519942080332051153
1529962280442051161
1539982480552051169
15410002680662051176
15510022880772051184
15610043080882051192
15710063280992051199
15810083481102051207
15910103681212051215
16010123881322051222
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
10627888602101227
16110648088712101234
16210668288822101242
16310688488932101250
16410708689042101257
16510728889152101265
16610749089262101273
16710769289372101280
16810789489482101288
16910809689592101296
17010829889702101303
17110850089812101311
17210870289922101319
17310890490032101326
17410910690142101334
17510930890252101342
17610951090362101349
17710971290472101357
17810991490582101365
17911011690692101372
18011031890802101380
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
11535898082151385
18111556098192151393
18211576298302151400
18311596498412151408
18411616698522151416
18511636898632151423
18611657098742151431
18711677298852151439
18811697498962151447
18911717699072151454
19011737899182151462
19111758099292151470
19211778299402151477
19311798499512151485
19411818699622151493
19511838899732151500
19611859099842151508
19711879299952151516
198118994100062151524
199119196100172151531
200119398100282151539
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Râu Bạc x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Râu Bạc x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Râu Bạc x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Râu Bạc x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Râu Bạc x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Vua Sân Cỏ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Vua Sân Cỏ
Vua Sân Cỏ
Khi Râu Bạc nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Sau tiếng còi vang trời, thì cầu trường nổ tung cũng trong niềm hân hoan chiến thắng.400 Tấn công
10000 Máu
*Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 58520 Ấn1045 *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Hoàng Thành
Hoàng Thành
Tin tức Tướng Thưởng
" Này, ngài Quái tuyết lông lá, ngài có biết sự thật đằng sau sự thịnh vượng của Hoàng Thành không? Đó là ký ức về cuộc chiến không thể nào phai mờ! Trong khi Valentina, Hiệp Sĩ cùng Râu Bạc đang cố bảo vệ thành thì vẫn còn rất nhiều người bị bỏ lại bên ngoài và chống lại Hội Bất Tử để sống sót. À! Mà ngài dời cái cây tránh qua chút được không? " 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
" Trong cơn tuyệt vọng, một vị hiệp sĩ mặt nạ đã xuất hiện và giúp không ít người thoát khỏi sự truy đuổi của Hội Bất Tử. Hành động của cô được tung hô nhưng cũng có không ít lời chê trách bản tính tàn bạo của cô" " Grmm??" " Bạn có đứng về phía của Valentina không nào." 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
" Là người đầu tiên chứng kiến cuộc chiến, sẽ còn rất nhiều câu chuyện mờ dần vào quá khứ, nhưng ta sẽ kể lại vào một dịp khác. Có lẽ ngươi sẽ là một thính giả trung thành cho các câu chuyện của ta. Mà thôi, ta phải đi nghỉ đây trước khi trở về với nhiệm vụ giám sát của ta. " 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Râu Bạc + Hiệp Sĩ + Mắt Quỷ + Quái Tuyết + Valentina + Nữ Kiếm Sĩ + Bùa Đạo Sư + Kiếm Sĩ Bí Ẩn + Thiện Xạ
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Thánh Điển
Thánh Điển
Một cuốn sách có chứa các phép thuật lớn nhất từng được viết.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Đặc Tính

0
0
0
0
0
2
2

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.2%
Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 0.5%
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 3%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 0.6%
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 13.5%
Đá Hồn Râu Bạc Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.35%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

Thử thách Anh hùng

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép