Tòa nhà: Tháp Pháo

Unknown
Unknown

Tháp Pháo


Phiên bản nâng cao của Tháp cơ bản. Gây thiệt hại cho tất cả quân bộ trong phạm vi mục tiêu.

MáuTấn côngPhạm vi tấn côngSức MạnChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Tháp Pháocấp 190002102310%3x3 12 giờ. 140000Vàng
Tháp Pháocấp 2110002552320%3x3 14 giờ. 190000Vàng
Tháp Pháocấp 3
(Nhà chính x 9)
130003002430%3x3 16 giờ. 260000Vàng
Tháp Pháocấp 4150003452440%3x3 20 giờ. 350000Vàng
Tháp Pháocấp 5170003902550%3x3 24 giờ. 450000Vàng
Tháp Pháocấp 6
(Nhà chính x 12)
190004352560%3x32 ngày. 650000Vàng
Tháp Pháocấp 7210004802670%3x34 ngày. 900000Vàng
Tháp Pháocấp 8230005252680%3x38 ngày. 1200000Vàng
Tháp Pháocấp 9
(Nhà chính x 15)
250005702790%3x312 ngày. 1500000Vàng
Tháp Pháocấp 102700061527100%3x316 ngày. 1800000Vàng
cấp 114000066028110%3x320 ngày. 2100000Vàng
cấp 12
(Nhà chính x 18)
6000070528120%3x324 ngày. 2400000Vàng
cấp 138000075028130%3x328 ngày. 2800000Vàng
cấp 1410000079529140%3x332 ngày. 3200000Vàng
cấp 15
(Nhà chính x 21)
12000084029150%3x336 ngày. 3600000Vàng
Tổng 185 ngày. 14 giờ. 21540000 Vàng

Đồn Trú

Cho mỗi cấp các nhân vật nhận được một kinh nghiệm điểm garrison. Nhiều điểm được trao cho kỹ năng cấp. Tài năng và mức độ của nó, như giáo dục không ảnh hưởng đến số điểm.
Cấp Khả năng12345678910
KN:13690183356629106020953728???
Tin tức: Cấp KN:
Phạm vi tấn công +1 1 50
Phạm vi tấn công +2 2 140
Phạm vi tấn công +3 3 300
Phạm vi tấn công +4 4 650
Phạm vi tấn công +5 5 1200
Phạm vi tấn công +6 6 2200
Phạm vi tấn công +7 7 3800
Tăng 20% Thiệt hại 1 50
Tăng 40% Thiệt hại 2 140
Tăng 60% Thiệt hại 3 300
Tăng 80% Thiệt hại 4 650
Tăng 100% Thiệt hại 5 1200
Tăng 120% Thiệt hại 6 2200
Tăng 140% Thiệt hại 7 3800
25% cơ hội bắn 2 lần liên tiếp 1 50
27% cơ hội bắn 3 lần liên tiếp 2 140
29% cơ hội bắn 4 lần liên tiếp 3 300
31% cơ hội bắn 5 lần liên tiếp 4 650
33% cơ hội bắn 6 lần liên tiếp 5 1200
35% cơ hội bắn 7 lần liên tiếp 6 2200
37% cơ hội bắn 8 lần liên tiếp 7 3800

Ngoài ra

Tháp Canh
Tháp Tên
Tháp Phép