Tòa nhà: Tháp Pháo

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Tháp Pháo


Phiên bản nâng cao của Tháp cơ bản. Gây thiệt hại cho tất cả quân bộ trong phạm vi mục tiêu.

MáuTấn côngPhạm vi tấn côngSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Tháp Pháocấp 190002102310%3x3 12 giờ. 140000Vàng
Tháp Pháocấp 2110002552320%3x3 14 giờ. 190000Vàng
Tháp Pháocấp 3
(Nhà chính x 9)
130003002430%3x3 16 giờ. 260000Vàng
Tháp Pháocấp 4150003452440%3x3 20 giờ. 350000Vàng
Tháp Pháocấp 5170003902550%3x3 24 giờ. 450000Vàng
Tháp Pháocấp 6
(Nhà chính x 12)
190004352560%3x32 ngày. 650000Vàng
Tháp Pháocấp 7210004802670%3x34 ngày. 900000Vàng
Tháp Pháocấp 8230005252680%3x38 ngày. 1200000Vàng
Tháp Pháocấp 9
(Nhà chính x 15)
250005702790%3x312 ngày. 1500000Vàng
Tháp Pháocấp 102700061527100%3x316 ngày. 1800000Vàng
cấp 114000066028110%3x320 ngày. 2100000Vàng
cấp 12
(Nhà chính x 18)
6000070528120%3x324 ngày. 2400000Vàng
cấp 138000075028130%3x328 ngày. 2800000Vàng
cấp 1410000079529140%3x332 ngày. 3200000Vàng
cấp 15
(Nhà chính x 21)
12000084029150%3x336 ngày. 3600000Vàng
cấp 1614000088530160%3x340 ngày. 4000000Vàng
cấp 1716000093030170%3x345 ngày. 4500000Vàng
cấp 18
(Nhà chính x 24)
18000097531180%3x350 ngày. 5000000Vàng
cấp 19200000102031190%3x355 ngày. 6000000Vàng
cấp 20220000106532200%3x360 ngày. 7000000Vàng
Tổng 435 ngày. 14 giờ. 48040000 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Unknown - Unknown x 50 Unknown - Unknown x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Unknown - Unknown x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Unknown - Unknown x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Unknown - Unknown x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Unknown - Unknown x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Unknown - Unknown x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Unknown - Unknown x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Unknown - Unknown x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Unknown - Unknown x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Đồn Trú

Cho mỗi cấp các nhân vật nhận được một kinh nghiệm điểm garrison. Nhiều điểm được trao cho kỹ năng cấp. Tài năng và mức độ của nó, như giáo dục không ảnh hưởng đến số điểm.
Cấp Khả năng12345678910
KN:13690183356629106020953728???
Thông Báo: Cấp KN:
Phạm vi tấn công +1 1 50
Phạm vi tấn công +2 2 140
Phạm vi tấn công +3 3 300
Phạm vi tấn công +4 4 650
Phạm vi tấn công +5 5 1200
Phạm vi tấn công +6 6 2200
Phạm vi tấn công +7 7 3800
Tăng 20% Thiệt hại 1 50
Tăng 40% Thiệt hại 2 140
Tăng 60% Thiệt hại 3 300
Tăng 80% Thiệt hại 4 650
Tăng 100% Thiệt hại 5 1200
Tăng 120% Thiệt hại 6 2200
Tăng 140% Thiệt hại 7 3800
25% cơ hội bắn 2 lần liên tiếp 1 50
27% cơ hội bắn 3 lần liên tiếp 2 140
29% cơ hội bắn 4 lần liên tiếp 3 300
31% cơ hội bắn 5 lần liên tiếp 4 650
33% cơ hội bắn 6 lần liên tiếp 5 1200
35% cơ hội bắn 7 lần liên tiếp 6 2200
37% cơ hội bắn 8 lần liên tiếp 7 3800

Ngoài ra

Tháp Canh
Tháp Tên
Tháp Phép