Đặc Tính

Đột phá vũ khí để mở tính năng này.
Đã mở làm mới thuộc tính vũ khí!
Mỗi anh hùng có 6 các chòm sao. Bạn có thể thay đổi từ 1 đến 6 chòm sao, mỗi chòm sao có thể được cố định như mong muốn, cao hơn mức độ của chòm sao và cố định khi bạn thay đổi, sự thay đổi của các chòm sao.

Đặc Tính

Cấp
Chống CRITTH CRITTấn côngCRITMáuChính xácTránh né
130220100204000225150
252400180356000360240
375650270509000540360
41008003706812000750500
513510005009015000975650

Ngoài ra

Kỹ Năng
Vũ khí