Tòa nhà: Tháp Canh

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Tháp Canh


Tháp phòng thủ cơ bản. Tấn công quân địch. Có thể nâng cấp thành tháp chuyên dụng sau cấp 10.

MáuTấn côngPhạm vi tấn côngSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Tháp Canhcấp 1270060135%3x3 10 sec.200Vàng
Tháp Canhcấp 23400801310%3x3 1 min. 1000Vàng
Tháp Canhcấp 341001001415%3x3 5 min. 2000Vàng
Tháp Canhcấp 4
(Nhà chính x 3)
48001201420%3x3 15 min. 3000Vàng
Tháp Canhcấp 555001401525%3x3 30 min. 7000Vàng
Tháp Canhcấp 662001601530%3x3 60 min. 12000Vàng
Tháp Canhcấp 7
(Nhà chính x 6)
69001801635%3x3 2 giờ. 20000Vàng
Tháp Canhcấp 876002001640%3x3 4 giờ. 40000Vàng
Tháp Canhcấp 983002201745%3x3 8 giờ. 60000Vàng
Tháp Canhcấp 1090002401750%3x3 12 giờ. 80000Vàng
Tổng 1 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 225200 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Unknown - Unknown x 50 Unknown - Unknown x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Unknown - Unknown x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Unknown - Unknown x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Unknown - Unknown x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Unknown - Unknown x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Unknown - Unknown x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Unknown - Unknown x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Unknown - Unknown x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Unknown - Unknown x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Ngoài ra

Tháp Tên
Tháp Phép
Tháp Pháo