Tòa nhà: Doanh Trại

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Doanh Trại


Tuyển mộ binh lính các loại. Nâng cấp để tăng số lượng lính tối đa và giảm thời gian tuyển. Binh lính sẽ tự động xuất quân phòng thủ khi nhà bị tấn công.

MáuPhạm vi tấn côngSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Doanh Trạicấp 13500135%6x6 10 sec.240Vàng
Doanh Trạicấp 240001310%6x6 1 min. 1100Vàng
Doanh Trạicấp 350001315%6x6 5 min. 3000Vàng
Doanh Trạicấp 455001320%6x6 15 min. 6000Vàng
cấp 5
(Nhà chính x 3)
65001425%6x6 30 min. 13000Vàng
Doanh Trạicấp 675001430%6x6 60 min. 22000Vàng
cấp 790001435%6x6 2 giờ. 38000Vàng
Doanh Trạicấp 8
(Nhà chính x 6)
105001440%6x6 4 giờ. 63000Vàng
cấp 9120001545%6x6 8 giờ. 110000Vàng
Doanh Trạicấp 10140001550%6x6 12 giờ. 150000Vàng
cấp 11
(Nhà chính x 9)
165001555%6x6 24 giờ. 270000Vàng
Doanh Trạicấp 12190001560%6x62 ngày. 380000Vàng
cấp 13215001665%6x63 ngày. 520000Vàng
cấp 14
(Nhà chính x 12)
250001670%6x64 ngày. 690000Vàng
Doanh Trạicấp 15290001675%6x65 ngày. 890000Vàng
cấp 16335001680%6x66 ngày. 1300000Vàng
cấp 17
(Nhà chính x 15)
385001785%6x67 ngày. 1800000Vàng
Doanh Trạicấp 18455001790%6x68 ngày. 2400000Vàng
cấp 19525001795%6x610 ngày. 3000000Vàng
cấp 20
(Nhà chính x 18)
6300017100%6x612 ngày. 3600000Vàng
Doanh Trạicấp 218000018105%6x613 ngày. 4100000Vàng
cấp 2210000018110%6x614 ngày. 4700000Vàng
cấp 23
(Nhà chính x 21)
12000018115%6x615 ngày. 5200000Vàng
cấp 2414000018120%6x616 ngày. 5700000Vàng
cấp 2516000018125%6x617 ngày. 6200000Vàng
Tổng 134 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 41156340 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
Điều khiển và sử dụng Phép để tăng cơ hội chiến thắng!
Tuyển Lính trong [Doanh Trại]. Lính giúp tấn công kẻ thù và bảo vệ lãnh thổ.
Lính đóng quân quanh Doanh trại. Sau khi chiến đấu, Lính còn sống sẽ về lại đấy.
Kiểu Đánh:
Loại Giáp:
Chỗ:
Tốc độ Di chuyển:
Tốc độ tấn công:
Thời gian Tuyển:
Chính xác:
Những binh lính cấp thấp trung thành và can đảm. Họ sẵn sàng xông lên phía trước không e sợ hiểm nguy hay cái chết. Huấn luyện Lính Gác tốn ít chi phí nhất nhưng đội quân này rất hữu dụng khi chiến đấu.
Lính Gác
Thường
Giáp Nặng
1
169
1000
15 sec.
100
Không gì ngăn cản được lòng tham của những người lùn. Dù chỉ vì một xu, họ sẵn sàng đánh bại bất kỳ kẻ cản đường nào.
Lính Lùn
Thường
Giáp Nặng
2
250
1000
1 min. 30 sec.
100
Mạnh mẽ, tham lam và khát máu vô độ. Những đặc điểm này đã làm nên danh tiếng của Đấu Sĩ trên chiến trường.
Đấu Sĩ
Thường
Giáp Nặng
3
250
1000
3 min. 30 sec.
100

Lính Gác Lính Gác

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 85 390 120Dầu 30000Vàng
7 giờ.
24
Cấp 3 95 430 140Dầu 50000Vàng
1 ngày. 1 giờ. 12 min.
48
Cấp 4 105 470 160Dầu 100000Vàng
2 ngày. 2 giờ. 24 min.
80
Cấp 5 120 500 180Dầu 120

Lính Lùn Lính Lùn

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 205 1400 600Dầu 390000Vàng
4 ngày. 17 giờ. 24 min.
115
Cấp 3 230 1600 700Dầu 550000Vàng
7 ngày. 2 giờ. 6 min.
195
Cấp 4 255 1800 800Dầu 950000Vàng
10 ngày. 15 giờ. 9 min.
290
Cấp 5 280 1950 900Dầu 400

Đấu Sĩ Đấu Sĩ

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 365 3900 2880Dầu 1562000Vàng
15 ngày. 7 giờ. 24 min.
330
Cấp 3 410 4300 3360Dầu 2070000Vàng
18 ngày. 8 giờ. 53 min.
540
Cấp 4 455 4800 3840Dầu 3340000Vàng
22 ngày. 1 giờ. 3 min.
780
Cấp 5 500 5200 4320Dầu 1050
Kiểu Đánh:
Loại Giáp:
Chỗ:
Tốc độ Di chuyển:
Tốc độ tấn công:
Thời gian Tuyển:
Chính xác:
Cung và Tên là bạn của Cung Thủ, cũng là nỗi khiếp sợ của kẻ địch. Bất kì đối thủ nào, dù là bộ quân hay không quân, nếu rơi vào tầm ngắm của họ đều sẽ chịu chung số phận.
Thợ Săn
Xa
Giáp Vừa
2
152
1500
25 sec.
100
Nhân Mã là người bảo hộ của rừng xanh. Đội quân này rất đoàn kết và có tính kỉ luật cao. Khó có kẻ địch nào sống sót một khi đã đối đầu với họ.
Nhân Mã
Xa
Giáp Vừa
3
152
1500
2 min. 30 sec.
100
Từ khi chế tạo thành công súng máy, người lùn trở thành những tay thiện xạ bắn tỉa cừ khôi. Các Tướng lĩnh thậm chí cũng phải nể phục sức mạnh của đạn pháo.
Xạ Thủ Lùn
Xa
Giáp Vừa
5
152
1500
5 min. 50 sec.
100

Thợ Săn Thợ Săn

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 96 440 180Dầu 30000Vàng
7 giờ.
24
Cấp 3 108 490 210Dầu 50000Vàng
1 ngày. 1 giờ. 12 min.
48
Cấp 4 120 540 240Dầu 100000Vàng
2 ngày. 2 giờ. 24 min.
80
Cấp 5 132 590 270Dầu 120

Nhân Mã Nhân Mã

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 220 1650 900Dầu 390000Vàng
4 ngày. 17 giờ. 24 min.
115
Cấp 3 245 1850 1050Dầu 550000Vàng
7 ngày. 2 giờ. 6 min.
195
Cấp 4 270 2050 1200Dầu 950000Vàng
10 ngày. 15 giờ. 9 min.
290
Cấp 5 295 2250 1350Dầu 400

Xạ Thủ Lùn Xạ Thủ Lùn

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 400 4200 4320Dầu 1562000Vàng
15 ngày. 7 giờ. 24 min.
330
Cấp 3 450 4600 5040Dầu 2070000Vàng
18 ngày. 8 giờ. 53 min.
540
Cấp 4 500 5100 5760Dầu 3340000Vàng
22 ngày. 1 giờ. 3 min.
780
Cấp 5 550 5500 6480Dầu 1050
Kiểu Đánh:
Loại Giáp:
Chỗ:
Tốc độ Di chuyển:
Tốc độ tấn công:
Thời gian Tuyển:
Chính xác:
Nếu Đạo Sĩ không bị tấn công gây khó dễ, họ có khả năng thổi lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ.
Đạo Sĩ
Phép
Giáp Nhẹ
2
135
1500
40 sec.
100
Trước khi rồng xuất hiện, Sư Điểu - những quái vật sư tư đầu chim là lãnh chúa của bầu trời. Loài thú khát máu này sẵn sàng xé xác những kẻ làm nó ngứa mắt.
Sư Điểu
Phép
Giáp Nhẹ
3
135
1500
4 min.
100
Rồng có đánh răng vào buổi sáng không? Hơi thở của nó thật kinh khủng… Tất cả những gì bị nó chạm vào đều bị thiêu thành tro bụi.
Rồng Tiên
Phép
Giáp Nhẹ
5
135
1500
9 min. 20 sec.
100

Đạo Sĩ Đạo Sĩ

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 160 240 240Dầu 30000Vàng
7 giờ.
24
Cấp 3 180 270 280Dầu 50000Vàng
1 ngày. 1 giờ. 12 min.
48
Cấp 4 200 300 320Dầu 100000Vàng
2 ngày. 2 giờ. 24 min.
80
Cấp 5 220 330 360Dầu 120

Sư Điểu Sư Điểu

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 345 700 1200Dầu 390000Vàng
4 ngày. 17 giờ. 24 min.
115
Cấp 3 405 750 1400Dầu 550000Vàng
7 ngày. 2 giờ. 6 min.
195
Cấp 4 455 850 1600Dầu 950000Vàng
10 ngày. 15 giờ. 9 min.
290
Cấp 5 505 1000 1800Dầu 400

Rồng Tiên Rồng Tiên

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 660 1700 5760Dầu 1562000Vàng
15 ngày. 7 giờ. 24 min.
330
Cấp 3 740 1950 6720Dầu 2070000Vàng
18 ngày. 8 giờ. 53 min.
540
Cấp 4 820 2050 7680Dầu 3340000Vàng
22 ngày. 1 giờ. 3 min.
780
Cấp 5 920 2300 8640Dầu 1050
Kiểu Đánh:
Loại Giáp:
Chỗ:
Tốc độ Di chuyển:
Tốc độ tấn công:
Thời gian Tuyển:
Chính xác:
Chiến binh từ rừng xanh với sức mạnh vô hạn. Đừng để bề ngoài chậm chạp của Ma Cây đánh lừa bạn. Chúng là ác mộng đối với tất cả kiến trúc phòng thủ của kẻ địch.
Ma Cây
Phá hoại
Giáp Nặng
4
118
2000
1 min.
100
Không biết ai đã phát minh ra Người Máy. Tuy nhiên, ai cũng biết họ là cỗ máy thiện chiến và rất tàn bạo trên chiến trường!
Người Máy
Phá hoại
Giáp Nặng
6
118
2000
6 min.
100
Tinh hoa của công nghệ đổi mới. Chưa kịp ngẩng đầu xem chuyện gì xảy ra, kẻ địch đã bị Trực Thăng nghiền thành bột cám rồi.
Trực Thăng
Phá hoại
Giáp Nặng
12
105
2000
14 min.
100

Ma Cây Ma Cây

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 140 2300 360Dầu 30000Vàng
7 giờ.
24
Cấp 3 155 2700 420Dầu 50000Vàng
1 ngày. 1 giờ. 12 min.
48
Cấp 4 170 3300 480Dầu 100000Vàng
2 ngày. 2 giờ. 24 min.
80
Cấp 5 185 4000 540Dầu 120

Người Máy Người Máy

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 300 8300 1800Dầu 390000Vàng
4 ngày. 17 giờ. 24 min.
115
Cấp 3 335 9600 2100Dầu 550000Vàng
7 ngày. 2 giờ. 6 min.
195
Cấp 4 370 10400 2400Dầu 950000Vàng
10 ngày. 15 giờ. 9 min.
290
Cấp 5 405 11600 2700Dầu 400

Trực Thăng Trực Thăng

Máu Tấn công Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
Cấp 2 510 14300 8640Dầu 1562000Vàng
15 ngày. 7 giờ. 24 min.
330
Cấp 3 570 16400 10080Dầu 2070000Vàng
18 ngày. 8 giờ. 53 min.
540
Cấp 4 630 17800 11520Dầu 3340000Vàng
22 ngày. 1 giờ. 3 min.
780
Cấp 5 690 19700 12960Dầu 1050

Ngoài ra

Nhà Huấn Luyện