Nhiệm vụ lịch luyện

1. Mỗi ngày 00:00 sẽ mở Nhiệm vụ lịch luyện mới. 2. Hoàn thành mục tiêu không những giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các tính năng game, còn có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng. 3. Sau khi bạn hoàn thành tất cả Nhiệm vụ lịch luyện, Thiên Sứ sẽ rời khỏi trong lần đăng nhập kế.
Hoàn tất cả Nhiệm vụ lịch luyện để nhận các phần thưởng Tướng Huyền Thoại, Sách, Túi Danh Vọng, Tinh chất Sên và Búa Yêu Tinh.
Ngày Tin tức: Đồ
1 Lần Nâng Nhà chính lên cấp 2 Búa Yêu Tinh I - Giảm 15 phút thời gian xây dựng. x 5
1 Lần Nâng Nhà chính lên cấp 3 Búa Yêu Tinh I - Giảm 15 phút thời gian xây dựng. x 10
1 Lần Nâng Nhà chính lên cấp 4 Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking. x 1
1 Lần Nâng 1 Tướng lên cấp 20 Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 10
1 Lần Nâng 1 Tướng lên cấp 40 Gói Danh Vọng II - Nhận 500 Danh vọng. x 5
1 Lần Nâng 1 Tướng lên cấp 50 Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 20
1 Lần Thắp 12 Lửa Công Lý khi Công thành Búa Yêu Tinh I - Giảm 15 phút thời gian xây dựng. x 5
1 Lần Thắp 24 Lửa Công Lý khi Công thành Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 15
1 Lần Thắp 36 Lửa Công Lý khi Công thành Búa Yêu Tinh I - Giảm 15 phút thời gian xây dựng. x 10
1 Lần Sở hữu 1 thú nuôi Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm x 1
1 Lần Sở hữu 3 thú nuôi Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 1
1 Lần Hoàn thành 1 nhiệm vụ Gói Danh Vọng II - Nhận 500 Danh vọng. x 3
1 Lần Hoàn thành 3 nhiệm vụ Gói Danh Vọng II - Nhận 500 Danh vọng. x 5
2 Lần Xây dựng 2 Tháp canh cấp 1 Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 5
2 Lần Xây dựng 2 Tháp canh cấp 3 Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 10
2 Lần Xây dựng 2 Tháp canh cấp 4 Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 4
2 Lần Đánh 1 Thành Khó Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 2
2 Lần Đánh 3 Thành Khó Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 3
2 Lần Đánh 5 Thành Khó Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 5
2 Lần Tham gia Sàn đấu 5 lần Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành x 2
2 Lần Tham gia Sàn đấu 10 lần Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành x 3
2 Lần Tham gia Sàn đấu 13 lần Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành x 5
2 Lần Cướp được 30.000 vàng Gói Danh Vọng II - Nhận 500 Danh vọng. x 10
2 Lần Cướp được 60.000 vàng Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 5
2 Lần Hoàn thành Thử Thách A Hang Quái Thú. Búa Yêu Tinh I - Giảm 15 phút thời gian xây dựng. x 15
2 Lần Hoàn thành Thử Thách B Hang Quái Thú. Búa Yêu Tinh I - Giảm 15 phút thời gian xây dựng. x 20
3 Lần Tham gia Công thành nhóm 1 lần Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 3
3 Lần Tham gia Công thành nhóm 3 lần Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 6
3 Lần Tham gia Công thành nhóm 5 lần Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x 5
3 Lần Nâng Chiêu thức 1 Tướng lên cấp 2 Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 4
3 Lần Nâng Chiêu thức 1 Tướng lên cấp 3 Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x 5
3 Lần Nâng Chiêu thức 1 Tướng lên cấp 4 Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 7
3 Lần Nâng 1 Tướng lên cấp 80 Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x 5
3 Lần Nâng 1 Tướng lên cấp 90 Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 5
3 Lần Nâng 1 Tướng lên cấp 100 Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 8
3 Lần Nâng Nhà chính lên cấp 5 Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. x 5
3 Lần Nâng Nhà chính lên cấp 6 Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. x 10
3 Lần Nâng Nhà chính lên cấp 7 Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần. x 1
3 Lần Tham gia 1 Liên Minh Gói Ấn II - Nhận 50 Ấn. x 10
4 Lần Nâng 2 Tướng lên 4 sao Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 10
4 Lần Nâng 3 Tướng lên 4 sao Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 12
4 Lần Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để đổi Kỹ năng 1 lần. Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc x 7
4 Lần Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để đổi Kỹ năng 2 lần. Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc x 7
4 Lần Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để đổi Kỹ năng 3 lần. Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc x 7
4 Lần Hoàn thành 1 trận Đột kích Túi Huy Hiệu I - Nhận được 1000 Huy Hiệu! x 1
4 Lần Hoàn thành 2 trận Đột kích Túi Huy Hiệu I - Nhận được 1000 Huy Hiệu! x 2
4 Lần Hoàn thành 3 trận Đột kích Túi Huy Hiệu I - Nhận được 1000 Huy Hiệu! x 3
4 Lần Tham gia 2 lần Đế Chế Khủng Hoảng Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. x 18
5 Lần Nâng 2 Tướng lên 5 sao Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 10
5 Lần Nâng 3 Tướng lên 5 sao Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 15
5 Lần Hoàn thành L1 Thử thách anh hùng Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. x 18
5 Lần Hoàn thành L2 Thử thách anh hùng Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. x 30
5 Lần Hoàn thành L3 Thử thách anh hùng Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. x 8
5 Lần Sức mạnh đạt 6000 Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1 + Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 20