Sàn Đấu

1. Hãy lập đội để thi đấu với những người chơi khác. 2. Người đầu tiên phá hủy Pha lê của đối thủ sẽ chiến thắng. 3. Sàn Đấu sẽ tạm nghỉ trong thời gian 23:50-0:10. 4. Mỗi mùa Sàn Đấu kéo dài 1 tuần. 5. Trong mỗi mùa, người chơi có thể tranh đoạt thứ Hạng server và thứ hạng trong cùng 1 tước vị. Hạng tước vị được cập nhật vào 0:10 mỗi ngày. 6. Mỗi ngày có thể dùng tối đa 10 thẻ Sàn Đấu.

1. Mỗi trận thắng hoặc bại, đều sẽ có phần thưởng căn cứ vào Hạng server trước trận đấu. 2. Sau khi mùa giải kết thúc, người chơi sẽ được nhận thưởng dựa vào thứ Hạng server. 3. Hãy nhận phần thưởng mùa, trước khi mùa giải sau kết thúc. 4. Hạng Server càng cao, phần thưởng càng nhiều!
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu

Sàn Đấu Thưởng

Hạng Thưởng
Thắng
Thưởng
Thua
Thưởng Mù
1 8000Sao 1600Sao 80000Sao + 200Vinh quang trận mạc
2 4800Sao 960Sao 80000Sao + 200Vinh quang trận mạc
3 2700Sao 650Sao 80000Sao + 200Vinh quang trận mạc
4 2200Sao 550Sao 80000Sao + 200Vinh quang trận mạc
5 1700Sao 450Sao 80000Sao + 200Vinh quang trận mạc
6 1450Sao 400Sao 80000Sao + 200Vinh quang trận mạc
11 1100Sao 350Sao 80000Sao + 200Vinh quang trận mạc
21 720Sao 240Sao 70000Sao + 200Vinh quang trận mạc
51 520Sao 200Sao 60000Sao + 200Vinh quang trận mạc
101 340Sao 160Sao 50000Sao + 180Vinh quang trận mạc
201 310Sao 140Sao 40000Sao + 160Vinh quang trận mạc
301 280Sao 130Sao 30000Sao + 140Vinh quang trận mạc
501 250Sao 120Sao 25000Sao + 120Vinh quang trận mạc
801 220Sao 110Sao 20000Sao + 110Vinh quang trận mạc
1501 200Sao 100Sao 18000Sao + 100Vinh quang trận mạc
3001 180Sao 90Sao 16000Sao + 90Vinh quang trận mạc
6001 160Sao 80Sao 14500Sao + 80Vinh quang trận mạc
15001 150Sao 70Sao 13000Sao + 70Vinh quang trận mạc
50001 140Sao 60Sao 12000Sao + 60Vinh quang trận mạc
120001 120Sao 50Sao 11000Sao + 50Vinh quang trận mạc
250001 100Sao 40Sao 10000Sao + 40Vinh quang trận mạc
500001 90Sao 30Sao 9000Sao + 30Vinh quang trận mạc