Hang Quái Thú

Trong mỗi lượt, 5 đợt quái sẽ tấn công nhà bạn. Mỗi đợt tấn công xuất phát từ một hướng ngẫu nhiên. Bảo vệ nhà bạn khỏi quân thù!
Đánh bại mỗi đợt quái sẽ nhận được Vàng, Dầu, KN Tướng và Ấn.
Unknown - Unknown
x 3 giờ.

Thử Thách I

Cấp Thưởng Ấn Hy sinh
A-1 5 4000 Vàng / 4000 Dầu / 100 Hy sinh / 150 Hy sinh / 200 Hy sinh
A-2 9 5000 Vàng / 5000 Dầu / 200 Hy sinh / 300 Hy sinh / 400 Hy sinh
A-3 15 6000 Vàng / 6000 Dầu / 300 Hy sinh / 450 Hy sinh / 600 Hy sinh
A-4 19 7000 Vàng / 7000 Dầu / 400 Hy sinh / 600 Hy sinh / 800 Hy sinh
A-5 21 70000 Vàng / 70000 Dầu / 2000 Hy sinh / 3000 Hy sinh / 4000 Hy sinh 10 Ấn 6000 Hy sinh
B-1 25 8000 Vàng / 8000 Dầu / 500 Hy sinh / 750 Hy sinh / 1000 Hy sinh
B-2 29 9000 Vàng / 9000 Dầu / 600 Hy sinh / 900 Hy sinh / 1200 Hy sinh
B-3 33 10000 Vàng / 10000 Dầu / 700 Hy sinh / 1050 Hy sinh / 1400 Hy sinh
B-4 37 11000 Vàng / 11000 Dầu / 800 Hy sinh / 1200 Hy sinh / 1600 Hy sinh
B-5 41 110000 Vàng / 110000 Dầu / 4000 Hy sinh / 6000 Hy sinh / 8000 Hy sinh 15 Ấn 13200 Hy sinh
C-1 45 12000 Vàng / 12000 Dầu / 900 Hy sinh / 1350 Hy sinh / 1800 Hy sinh
C-2 49 13000 Vàng / 13000 Dầu / 1000 Hy sinh / 1500 Hy sinh / 2000 Hy sinh
C-3 53 14000 Vàng / 14000 Dầu / 1100 Hy sinh / 1650 Hy sinh / 2200 Hy sinh
C-4 57 15000 Vàng / 15000 Dầu / 1200 Hy sinh / 1800 Hy sinh / 2400 Hy sinh
C-5 61 150000 Vàng / 150000 Dầu / 6000 Hy sinh / 9000 Hy sinh / 12000 Hy sinh 20 Ấn 20400 Hy sinh
D-1 65 16000 Vàng / 16000 Dầu / 1410 Hy sinh / 2115 Hy sinh / 2820 Hy sinh
D-2 69 17000 Vàng / 17000 Dầu / 1620 Hy sinh / 2430 Hy sinh / 3240 Hy sinh
D-3 73 18000 Vàng / 18000 Dầu / 1830 Hy sinh / 2745 Hy sinh / 3660 Hy sinh
D-4 77 19000 Vàng / 19000 Dầu / 2040 Hy sinh / 3060 Hy sinh / 4080 Hy sinh
D-5 81 190000 Vàng / 190000 Dầu / 10200 Hy sinh / 15300 Hy sinh / 20400 Hy sinh 25 Ấn 34200 Hy sinh
E-1 85 20000 Vàng / 20000 Dầu / 2640 Hy sinh / 3960 Hy sinh / 5280 Hy sinh
E-2 89 21000 Vàng / 21000 Dầu / 3240 Hy sinh / 4860 Hy sinh / 6480 Hy sinh
E-3 93 22000 Vàng / 22000 Dầu / 3840 Hy sinh / 5760 Hy sinh / 7680 Hy sinh
E-4 97 23000 Vàng / 23000 Dầu / 4440 Hy sinh / 6660 Hy sinh / 8880 Hy sinh
E-5 101 230000 Vàng / 230000 Dầu / 22200 Hy sinh / 33300 Hy sinh / 44400 Hy sinh 30 Ấn 72720 Hy sinh
F-1 105 24000 Vàng / 24000 Dầu / 5440 Hy sinh / 8160 Hy sinh / 10880 Hy sinh
F-2 109 25000 Vàng / 25000 Dầu / 6440 Hy sinh / 9660 Hy sinh / 12880 Hy sinh
F-3 113 26000 Vàng / 26000 Dầu / 7440 Hy sinh / 11160 Hy sinh / 14880 Hy sinh
F-4 117 27000 Vàng / 27000 Dầu / 8440 Hy sinh / 12660 Hy sinh / 16880 Hy sinh
F-5 121 270000 Vàng / 270000 Dầu / 42200 Hy sinh / 63300 Hy sinh / 84400 Hy sinh 35 Ấn 139920 Hy sinh
G-1 125 28000 Vàng / 28000 Dầu / 10040 Hy sinh / 15060 Hy sinh / 20080 Hy sinh
G-2 129 29000 Vàng / 29000 Dầu / 11640 Hy sinh / 17460 Hy sinh / 23280 Hy sinh
G-3 133 30000 Vàng / 30000 Dầu / 13240 Hy sinh / 19860 Hy sinh / 26480 Hy sinh
G-4 137 31000 Vàng / 31000 Dầu / 14840 Hy sinh / 22260 Hy sinh / 29680 Hy sinh
G-5 141 310000 Vàng / 310000 Dầu / 74200 Hy sinh / 111300 Hy sinh / 148400 Hy sinh 40 Ấn 247920 Hy sinh
H-1 145 32000 Vàng / 32000 Dầu / 17240 Hy sinh / 25860 Hy sinh / 34480 Hy sinh
H-2 149 33000 Vàng / 33000 Dầu / 19640 Hy sinh / 29460 Hy sinh / 39280 Hy sinh
H-3 153 34000 Vàng / 34000 Dầu / 22040 Hy sinh / 33060 Hy sinh / 44080 Hy sinh
H-4 157 35000 Vàng / 35000 Dầu / 24440 Hy sinh / 36660 Hy sinh / 48880 Hy sinh
H-5 159 350000 Vàng / 350000 Dầu / 122200 Hy sinh / 183300 Hy sinh / 244400 Hy sinh 45 Ấn 411120 Hy sinh
I-1 161 36000 Vàng / 36000 Dầu / 26840 Hy sinh / 40260 Hy sinh / 53680 Hy sinh
I-2 163 37000 Vàng / 37000 Dầu / 29240 Hy sinh / 43860 Hy sinh / 58480 Hy sinh
I-3 165 38000 Vàng / 38000 Dầu / 31640 Hy sinh / 47460 Hy sinh / 63280 Hy sinh
I-4 167 39000 Vàng / 39000 Dầu / 34040 Hy sinh / 51060 Hy sinh / 68080 Hy sinh
I-5 169 390000 Vàng / 390000 Dầu / 170200 Hy sinh / 255300 Hy sinh / 340400 Hy sinh 50 Ấn 583920 Hy sinh
J-1 171 40000 Vàng / 40000 Dầu / 38440 Hy sinh / 57660 Hy sinh / 76880 Hy sinh
J-2 173 41000 Vàng / 41000 Dầu / 42840 Hy sinh / 64260 Hy sinh / 85680 Hy sinh
J-3 175 42000 Vàng / 42000 Dầu / 47240 Hy sinh / 70860 Hy sinh / 94480 Hy sinh
J-4 177 43000 Vàng / 43000 Dầu / 51640 Hy sinh / 77460 Hy sinh / 103280 Hy sinh
J-5 179 430000 Vàng / 430000 Dầu / 258200 Hy sinh / 387300 Hy sinh / 516400 Hy sinh 55 Ấn 876720 Hy sinh

Thử Thách II

Cấp Thưởng Ấn Hy sinh
K-1 80 32000 Vàng / 32000 Dầu / 18000 Hy sinh / 25000 Hy sinh / 36000 Hy sinh
K-2 83 33000 Vàng / 33000 Dầu / 20000 Hy sinh / 28000 Hy sinh / 40000 Hy sinh
K-3 86 34000 Vàng / 34000 Dầu / 22000 Hy sinh / 31000 Hy sinh / 44000 Hy sinh
K-4 89 35000 Vàng / 35000 Dầu / 24000 Hy sinh / 34000 Hy sinh / 48000 Hy sinh
K-5 92 360000 Vàng / 360000 Dầu / 130000 Hy sinh / 185000 Hy sinh / 260000 Hy sinh 45 Ấn 428000 Hy sinh
L-1 95 37000 Vàng / 37000 Dầu / 28000 Hy sinh / 40000 Hy sinh / 56000 Hy sinh
L-2 98 38000 Vàng / 38000 Dầu / 30000 Hy sinh / 43000 Hy sinh / 60000 Hy sinh
L-3 101 39000 Vàng / 39000 Dầu / 32000 Hy sinh / 46000 Hy sinh / 64000 Hy sinh
L-4 104 40000 Vàng / 40000 Dầu / 34000 Hy sinh / 49000 Hy sinh / 68000 Hy sinh
L-5 107 410000 Vàng / 410000 Dầu / 180000 Hy sinh / 260000 Hy sinh / 360000 Hy sinh 50 Ấn 608000 Hy sinh
M-1 110 42000 Vàng / 42000 Dầu / 38000 Hy sinh / 55000 Hy sinh / 76000 Hy sinh
M-2 113 43000 Vàng / 43000 Dầu / 40000 Hy sinh / 58000 Hy sinh / 80000 Hy sinh
M-3 116 44000 Vàng / 44000 Dầu / 42000 Hy sinh / 61000 Hy sinh / 84000 Hy sinh
M-4 119 45000 Vàng / 45000 Dầu / 44000 Hy sinh / 64000 Hy sinh / 88000 Hy sinh
M-5 122 460000 Vàng / 460000 Dầu / 230000 Hy sinh / 335000 Hy sinh / 460000 Hy sinh 55 Ấn 788000 Hy sinh
N-1 125 47000 Vàng / 47000 Dầu / 48000 Hy sinh / 70000 Hy sinh / 96000 Hy sinh
N-2 128 48000 Vàng / 48000 Dầu / 50000 Hy sinh / 73000 Hy sinh / 100000 Hy sinh
N-3 131 49000 Vàng / 49000 Dầu / 52000 Hy sinh / 76000 Hy sinh / 104000 Hy sinh
N-4 134 50000 Vàng / 50000 Dầu / 54000 Hy sinh / 79000 Hy sinh / 108000 Hy sinh
N-5 137 510000 Vàng / 510000 Dầu / 280000 Hy sinh / 410000 Hy sinh / 560000 Hy sinh 60 Ấn 968000 Hy sinh
O-1 140 52000 Vàng / 52000 Dầu / 58000 Hy sinh / 85000 Hy sinh / 116000 Hy sinh
O-2 143 53000 Vàng / 53000 Dầu / 60000 Hy sinh / 88000 Hy sinh / 120000 Hy sinh
O-3 146 54000 Vàng / 54000 Dầu / 62000 Hy sinh / 91000 Hy sinh / 124000 Hy sinh
O-4 149 55000 Vàng / 55000 Dầu / 64000 Hy sinh / 94000 Hy sinh / 128000 Hy sinh
O-5 152 560000 Vàng / 560000 Dầu / 330000 Hy sinh / 485000 Hy sinh / 660000 Hy sinh 65 Ấn 1148000 Hy sinh
P-1 155 57000 Vàng / 57000 Dầu / 68000 Hy sinh / 100000 Hy sinh / 136000 Hy sinh
P-2 158 58000 Vàng / 58000 Dầu / 70000 Hy sinh / 103000 Hy sinh / 140000 Hy sinh
P-3 161 59000 Vàng / 59000 Dầu / 72000 Hy sinh / 106000 Hy sinh / 144000 Hy sinh
P-4 164 60000 Vàng / 60000 Dầu / 74000 Hy sinh / 109000 Hy sinh / 148000 Hy sinh
P-5 167 610000 Vàng / 610000 Dầu / 380000 Hy sinh / 560000 Hy sinh / 760000 Hy sinh 70 Ấn 1328000 Hy sinh
Q-1 170 62000 Vàng / 62000 Dầu / 78000 Hy sinh / 115000 Hy sinh / 156000 Hy sinh
Q-2 173 63000 Vàng / 63000 Dầu / 80000 Hy sinh / 118000 Hy sinh / 160000 Hy sinh
Q-3 176 64000 Vàng / 64000 Dầu / 82000 Hy sinh / 121000 Hy sinh / 164000 Hy sinh
Q-4 179 65000 Vàng / 65000 Dầu / 84000 Hy sinh / 124000 Hy sinh / 168000 Hy sinh
Q-5 182 660000 Vàng / 660000 Dầu / 430000 Hy sinh / 635000 Hy sinh / 860000 Hy sinh 75 Ấn 1508000 Hy sinh
R-1 185 67000 Vàng / 67000 Dầu / 88000 Hy sinh / 130000 Hy sinh / 176000 Hy sinh
R-2 188 68000 Vàng / 68000 Dầu / 90000 Hy sinh / 133000 Hy sinh / 180000 Hy sinh
R-3 191 69000 Vàng / 69000 Dầu / 92000 Hy sinh / 136000 Hy sinh / 184000 Hy sinh
R-4 194 70000 Vàng / 70000 Dầu / 94000 Hy sinh / 139000 Hy sinh / 188000 Hy sinh
R-5 197 710000 Vàng / 710000 Dầu / 480000 Hy sinh / 710000 Hy sinh / 960000 Hy sinh 80 Ấn 1688000 Hy sinh
S-1 200 72000 Vàng / 72000 Dầu / 98000 Hy sinh / 145000 Hy sinh / 196000 Hy sinh
S-2 203 73000 Vàng / 73000 Dầu / 100000 Hy sinh / 148000 Hy sinh / 200000 Hy sinh
S-3 206 74000 Vàng / 74000 Dầu / 102000 Hy sinh / 151000 Hy sinh / 204000 Hy sinh
S-4 209 75000 Vàng / 75000 Dầu / 104000 Hy sinh / 154000 Hy sinh / 208000 Hy sinh
S-5 212 760000 Vàng / 760000 Dầu / 530000 Hy sinh / 785000 Hy sinh / 1060000 Hy sinh 85 Ấn 1868000 Hy sinh
T-1 215 77000 Vàng / 77000 Dầu / 108000 Hy sinh / 160000 Hy sinh / 216000 Hy sinh
T-2 218 78000 Vàng / 78000 Dầu / 110000 Hy sinh / 163000 Hy sinh / 220000 Hy sinh
T-3 221 79000 Vàng / 79000 Dầu / 112000 Hy sinh / 166000 Hy sinh / 224000 Hy sinh
T-4 224 80000 Vàng / 80000 Dầu / 114000 Hy sinh / 169000 Hy sinh / 228000 Hy sinh
T-5 227 810000 Vàng / 810000 Dầu / 580000 Hy sinh / 860000 Hy sinh / 1160000 Hy sinh 90 Ấn 2048000 Hy sinh

Thử thách III

Cấp Thưởng Ấn Hy sinh
AA-1 230 81000 Vàng / 81000 Dầu / 115500 Hy sinh / 171000 Hy sinh / 230500 Hy sinh
AA-2 233 82000 Vàng / 82000 Dầu / 117000 Hy sinh / 173000 Hy sinh / 233000 Hy sinh
AA-3 236 83000 Vàng / 83000 Dầu / 118500 Hy sinh / 175000 Hy sinh / 235500 Hy sinh
AA-4 239 84000 Vàng / 84000 Dầu / 119000 Hy sinh / 177000 Hy sinh / 238000 Hy sinh
AA-5 242 840000 Vàng / 840000 Dầu / 610000 Hy sinh / 910000 Hy sinh / 1230000 Hy sinh 95 Ấn 2167000 Hy sinh
AB-1 245 85000 Vàng / 85000 Dầu / 120500 Hy sinh / 179000 Hy sinh / 240500 Hy sinh
AB-2 248 86000 Vàng / 86000 Dầu / 122000 Hy sinh / 181000 Hy sinh / 243000 Hy sinh
AB-3 251 87000 Vàng / 87000 Dầu / 123500 Hy sinh / 183000 Hy sinh / 245500 Hy sinh
AB-4 254 88000 Vàng / 88000 Dầu / 125000 Hy sinh / 185000 Hy sinh / 248000 Hy sinh
AB-5 257 870000 Vàng / 870000 Dầu / 640000 Hy sinh / 960000 Hy sinh / 1300000 Hy sinh 100 Ấn 2277000 Hy sinh
AC-1 260 89000 Vàng / 89000 Dầu / 126500 Hy sinh / 187000 Hy sinh / 250500 Hy sinh
AC-2 263 90000 Vàng / 90000 Dầu / 128000 Hy sinh / 189000 Hy sinh / 253000 Hy sinh
AC-3 266 91000 Vàng / 91000 Dầu / 129500 Hy sinh / 191000 Hy sinh / 255500 Hy sinh
AC-4 269 92000 Vàng / 92000 Dầu / 131000 Hy sinh / 193000 Hy sinh / 258000 Hy sinh
AC-5 272 900000 Vàng / 900000 Dầu / 670000 Hy sinh / 1010000 Hy sinh / 1370000 Hy sinh 105 Ấn 2387000 Hy sinh
AD-1 275 93000 Vàng / 93000 Dầu / 132500 Hy sinh / 195000 Hy sinh / 260500 Hy sinh
AD-2 278 94000 Vàng / 94000 Dầu / 134000 Hy sinh / 197000 Hy sinh / 263000 Hy sinh
AD-3 281 95000 Vàng / 95000 Dầu / 135500 Hy sinh / 199000 Hy sinh / 265500 Hy sinh
AD-4 284 96000 Vàng / 96000 Dầu / 137000 Hy sinh / 201000 Hy sinh / 268000 Hy sinh
AD-5 285 930000 Vàng / 930000 Dầu / 700000 Hy sinh / 1060000 Hy sinh / 1440000 Hy sinh 110 Ấn 2497000 Hy sinh
AE-1 288 97000 Vàng / 97000 Dầu / 138500 Hy sinh / 203000 Hy sinh / 270500 Hy sinh
AE-2 291 98000 Vàng / 98000 Dầu / 140000 Hy sinh / 205000 Hy sinh / 273000 Hy sinh
AE-3 294 99000 Vàng / 99000 Dầu / 141500 Hy sinh / 207000 Hy sinh / 275500 Hy sinh
AE-4 297 100000 Vàng / 100000 Dầu / 143000 Hy sinh / 209000 Hy sinh / 278000 Hy sinh
AE-5 300 960000 Vàng / 960000 Dầu / 730000 Hy sinh / 1110000 Hy sinh / 1510000 Hy sinh 115 Ấn 2607000 Hy sinh
AF-1 303 101000 Vàng / 101000 Dầu / 144500 Hy sinh / 211000 Hy sinh / 280500 Hy sinh
AF-2 306 102000 Vàng / 102000 Dầu / 146000 Hy sinh / 213000 Hy sinh / 283000 Hy sinh
AF-3 309 103000 Vàng / 103000 Dầu / 147500 Hy sinh / 215000 Hy sinh / 285500 Hy sinh
AF-4 312 104000 Vàng / 104000 Dầu / 149000 Hy sinh / 217000 Hy sinh / 288000 Hy sinh
AF-5 315 990000 Vàng / 990000 Dầu / 760000 Hy sinh / 1160000 Hy sinh / 1580000 Hy sinh 120 Ấn 2717000 Hy sinh