Bảng Thông Báo

Drakull
Sức Mạnh: 100000+ Máy chủ: Android es

Todos unidos por una buena causa Mas inflrmacion al +573136113287
Thay đổi: 1559675618
Giả: Rivrra
Sức Mạnh Liên Minh
2938937
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
13:00:00
Quay lại