Bảng Thông Báo

Veni_Vidi_Vice
Sức Mạnh: 100000+ Máy chủ: Android ru

Гильдия Veni_Vidi_Vice приглашает активных игроков. БГ-АФ занимаем 1-2 места. Босс 3 в 21:00 по серверу. Форты в 20:00 по серверу.
Thay đổi: 1560091262
Giả: Viktor Kozachok
Sức Mạnh Liên Minh
5000000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
40000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00
Quay lại