Bảng Thông Báo

StorMETA
Sức Mạnh: 20000+ Máy chủ: Android en

Great group, great guild. Join line chat....add emostorm7 and I\'ll add you to the guild chat! 🙂 BOSS III at 2100 system time. Fortress Fued 20:00 system time. We do all events.
Thay đổi: 1560470573
Giả: Doug Butler
Sức Mạnh Liên Minh
4330961
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
19:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Quay lại