Bảng Thông Báo

KnightsOfVictory
Sức Mạnh: 30000+ Máy chủ: iOS

Very old and 100% participation guild looking for new and old players alike. Must play every GW and need daily donations. We win almost everyone GW and FF easily and have for years. Must have Line application for iOS to join guild chat. Contact @hexorb in Line app to apply.
Thay đổi: 1560975927
Giả: Matt
Sức Mạnh Liên Minh
9558846
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
101155
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
15:30:00
Quay lại