Bảng Thông Báo

_Сектор7_
Sức Mạnh: 18000000+ Máy chủ: Android ru

Ищем активных людей для совместно игры и прокачки гильдии
Thay đổi: 1563012145
Giả: Кведс Великий
Sức Mạnh Liên Minh
2000000
Hội Trường
Cấp 9
Ngân Khố
Cấp 3
Sở Phép Thuật
Cấp 3
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
15:30:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Quay lại