Bảng Thông Báo

-__Русь__-
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: Android ru

Жертвуйте кристаллы сколько не жалко.Босс в16:00
Thay đổi: 1567343798
Giả: Сергей Потапов
Sức Mạnh Liên Minh
871485
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00
Quay lại