Bảng Thông Báo

TopHablaHispana
Sức Mạnh: 100000+ Máy chủ: Android es

Se recluta personal activo, para GDA (participar en todas obligatoriamente) BDF 20-21 +2000 puntos en GDA. Más info +34 642 91 84 82
Thay đổi: 1570737576
Giả: ¿100.000 subs sin subir video?
Sức Mạnh Liên Minh
4500000
Hội Trường
Cấp 11
Ngân Khố
Cấp 4
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
22:00:00
Quay lại