Bảng Thông Báo

NeaDekvat
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: iOS

Приём с 35к. Босс 18:00
Thay đổi: 1573557744
Giả: Денис Лебзяк
Sức Mạnh Liên Minh
304602
Hội Trường
Cấp 6
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
00:04:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
18:00:00
Quay lại